Gå till innehållet
Vuokra-asunto

Hyresbostad

Publicerad19.06.2024
Vad bör man tänka på när man hyr en bostad i Finland? På den här sidan hittar du information om hur man bäst söker bostad och hur utrustningsstandarden i hyresbostäder vanligtvis ser ut.

Hyresboende i Finland

I Finland bor många människor i hyresbostäder. Det som är bra med en hyresbostad är att det är lätt att byta bostad, eftersom du inte behöver sälja och köpa bostaden. Men å andra sidan kan hyresvärden bestämma sig för att säga upp hyresavtalet, om han eller hon har en godtagbar anledning. Då måste du flytta från hyresbostaden, även om du inte vill det.

På InfoFinlands sida Hyresavtal finns viktig information om uppsägning av hyresbostad, betalning av hyran, hyresdeposition och andra utgifter i en hyresbostad.

I större städer är det ofta svårare att hitta en lämplig hyresbostad. Även hyran är högre.

Reservera tillräckligt med tid för att hitta en bostad. En del områden är väldigt populära. I sådana områden hyrs bostäderna ut mycket snabbt. När du har hittat en lämplig bostad bör du snabbt bestämma dig om du vill ha den.

Då hyrsvärden väljer hyresgäst får han eller hon enligt lagen inte diskriminera någon exempelvis på grund av etniskt ursprung, religion eller nationalitet.

Läs mer på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet.

Vem kan hyra en bostad i Finland?

I Finland förutsätter hyresgivarna vanligtvis att dina kredituppgifter är i skick och att du har inkomster eller tillgångar så att du kan betala hyran. Även FPA-förmåner räknas som inkomst. Var också beredd att bestyrka din identitet.

Visa hyresgivare kan också kräva att du har registrerat ditt uppehållstillstånd i Finland eller att du har ett uppehållstillstånd som är i kraft minst ett år. Det kan också krävas att du har ett finländskt personsignum.

Läs mer om personbeteckningen på sidan Registrering som invånare.

Hur skaffar jag en hyresbostad?

När du letar efter en hyresbostad kan du leta efter annonser till exempel på internet. Skriv in sökordet ”hyresbostad”. Du kan även titta i lokaltidningarna.

Om du är medborgare i Finland eller i något annat EU-land eller om du har ett uppehållstillstånd som är giltigt i minst ett år, kan du ansöka om en hyresbostad som stöds av staten, en ARA-bostad. Bostäder hyrs ut till exempel av kommunernas hyresbostadsbolag.

Privata hyresbostäder

Man får oftast en privat hyresbostad snabbare än en kommunal hyresbostad. Hyran för en privat bostad är ofta högre.

Du behöver inte anlita en bostadsmäklare för att söka bostad. Du kan själv söka information om lediga bostäder. Då behöver du inte heller betala mäklararvode (välityspalkkio).

Du kan söka privata hyresbostäder på internet och i lokaltidningar. Du kan även publicera en egen annons.

Om du vill hyra en privat hyresbostad ska du kontakta den som hyr ut bostaden. Kom överens om när du kan gå och titta på bostaden. En bostadsvisning ordnas oftast för alla intresserade på samma gång. Samtidigt får du en ansökningsblankett. Fyll i den om du vill flytta in i bostaden.

Om du vill att en mäklare söker en lämplig hyresbostad åt dig, ska du ingå ett skriftligt uppdragsavtal (toimeksiantosopimus) med mäklaren. Du måste då betala mäklararvode till mäklaren. Avtala om arvodet skriftligen på förhand. Arvodet kan till exempel vara lika stort som en månads hyra. Jämför olika mäklarbyråers priser på förhand.

När du hyr en privat bostad ska du göra ett hyresavtal med hyresvärden. Läs mera på InfoFinlands sida Hyresavtal.

Kommunernas hyresbostäder

Även många kommuner äger hyresbostäder. De är ofta förmånligare än andra hyresbostäder. Kommunernas hyresbostäder är vanligtvis byggda med statligt stöd. Då är de ARA-bostäder.

Du kan söka boende i en hyresbostad som staten stödjer, om du har något av följande:

 • Finskt medborgarskap,
 • registrerat uppehållstillstånd,
 • uppehållskort,
 • uppehållstillstånd som är giltigt i minst ett år, eller
 • uppehållstillstånd för studerande.

Om du vill ansöka om en kommunal hyresbostad fyller du i ansökningsblanketten på bostadskontoret i din kommun. Ofta kan du även fylla i och skicka blanketten på kommunens webbsida.

I en del kommuner är hyresbostäderna så populära att du kan vara tvungen att vänta mycket länge på en bostad. Till exempel i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo och Vanda) är antalet sökande mycket större än antalet lediga bostäder. På många mindre orter runtom i Finland finns däremot lediga bostäder.

När hyresgästerna väljs beaktas

 • inkomster
 • egendom
 • behovet av bostad.

ARA-bostäderna är avsedda för dem som har låga medel eller dem som har ett akut bostadsbehov. Kommunerna kan också ha andra hyresbostäder än dem som är byggda med statligt stöd.

I Finland finns även många allmännyttiga samfund som har förmånliga hyresbostäder.

Studentbostäder

Om du är studerande kan du söka en hyresbostad som är avsedd särskild för studerande. Studentbostäderna har oftast en lägre hyra än andra bostäder. Läs mer på InfoFinlands sida Boende för studerande.

Bostadsansökan och bilagor

När du lämnar in en bostadsansökan kan du behöva också andra dokument som bilagor till ansökan. Dessa beror på varifrån du söker bostaden. Bilagorna kan vara:

 • senaste löneintyg
 • kopia på beskattningsbeslutet där din egendom framgår
 • intyg över lån
 • kopia på uppehållstillstånd eller pass om du inte är EU-medborgare.

Ofta granskas även den bostadssökandes kredituppgifter.

Länken tar dig utanför tjänstenKonkurrens- och konsumentverket

Att hyra en bostad

Länken tar dig utanför tjänstenKonsumentförbundet ry

Hyreshandboken

Hemförsäkring

I Finland förutsätter de flesta hyresvärdar att du tecknar en hemförsäkring när du hyr en bostad. Hemförsäkringen ersätter till exempel skador på möbler och andra ägodelar. Det lönar sig att be flera olika försäkringsbolag om en offert. Se till att försäkringen är i kraft under hela den tid som du bor i bostaden.

Hyresbostadens utrustning

I utrustningen i en hyresbostad ingår nästan alltid köksskåpen, kylskåpet och spisen.

Även klädskåp och skåp i hallen ingår vanligtvis. Duschen, vattenkranarna och toalettstolen hör alltid till utrustningen.

Hyresbostäder är vanligtvis inte möblerade. Det händer dock att lägenheter hyrs ut med möbler. Vilka möbler som ingår varierar. Kontrollera alltid med hyresvärden vilka möbler som ingår.

Sällskapsdjur i hyresbostäder

I Finland får man ha sällskapsdjur i hyresbostaden om det inte har förbjudits i hyresavtalet. Du ansvarar för att bostaden hålls i skick. Om sällskapsdjuret orsakar skador, måste du ersätta dessa till bostadens ägare.

Men visa hyresgivare tillåter inte sällskapsdjur. Prata med hyresgivaren om saken i god tid innan hyresavtalet görs upp. 

Hushållsavfall

I Finland ska hushållsavfall sorteras i olika sopkärl. Läs mer på InfoFinlands sida Avfallshantering och återvinning.

Rådgivningstjänster

Vill du få råd om att hyra en bostad? Konsumentförbundet (Kuluttajaliitto) ger råd och handledning både till hyresgäster och hyresvärdar. Se telefonnummer och telefontider på Konsumentförbundets webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenKonsumentförbundet

Boenderådgivning

Ordlista för bostadsannonser

I finska bostadsannonser används några vanliga finska förkortningar, som är bra att känna till.

 • vuokra (€/kk): hyra (euro per månad)
 • vakuus, vuokratakuu: hyresdeposition
 • h: rum
 • kph: badrum (inkluderar toalett och dusch, ibland även tvättmaskin)
 • k, avok, kk: kök, öppet kök, kokvrå (inkluderar kylskåp och spis, ibland även diskmaskin och mikrovågsugn)
 • vh, et, oh, s: garderob, hall, vardagsrum, bastu 
 • rakennusvuosi: husets byggår
 • asuinpinta-ala: bostadens storlek i kvadratmeter
 • kerros: den våning på vilken bostaden är belägen
 • vesimaksu: månadsavgift för vattenförbrukningen.

Lokalinformation