Gå till innehållet
Asuminen Suomessa

Boende i Finland

Publicerad06.06.2024
Finland är ett av världens tryggaste länder och det är tryggt att bo i alla bostadsområden i Finland. Bostäderna är välutrustade och varma året om och naturen är nära även i städerna. Kollektivtrafiken fungerar väl i städerna.

Inkomstskillnaderna är mindre i Finland än i de flesta andra länderna. Detta syns även i boendet: skillnaderna mellan olika bostadsområden är inte lika stora som i länder med stora inkomstskillnader.

Hyresbostad eller egen bostad?

I Finland finns många olika boendealternativ. Du kan hyra eller köpa en bostad och utöver detta finns även andra alternativ.

Hyresbostäder i Finland

Ungefär 30 procent av finländarna bor i hyresbostäder. Hyresbostäderna är ofta lägenheter, men du kan även hyra ett egnahemshus eller en lägenhet i ett radhus. Hyrorna varierar mycket i olika områden. Det är ofta dyrast i de centrala delarna av stora städer.

Bostäder hyrs ut av företag, privatpersoner, städer, stiftelser, församlingar, föreningar, försäkringsbolag och banker. En del arbetsgivare erbjuder tjänstebostäder åt sina arbetstagare.

Du kan söka lediga hyresbostäder i söktjänster på internet.

Läs mer på InfoFinlands sidor Hyresbostad och Hyresavtal.

Köpa bostad i Finland

Ungefär två tredjedelar av finländarna bor i ägarbostäder. På lång sikt är det ofta förmånligare att köpa en bostad än att hyra sitt boende.

Bostadspriserna varierar mycket på olika håll i Finland. Priset påverkas av bostadens läge och ålder. I de stora städerna kostar bostäderna mer än på andra ställen i Finland. På landsbygden och på småorter är bostäderna mycket förmånligare, men det kan vara svårare att få bostaden såld, om du vill bli av med den.

Du kan söka information om bostäder som är till salu via söktjänster på internet.

Läs mer om att köpa en bostad på InfoFinlands sida Köpa bostad.

Länken tar dig utanför tjänstenEtuovi.com

Sökning av ägarbostäder

Länken tar dig utanför tjänstenOikotie.fi

Sökning av ägarbostäder

Bostadsrättsbostad

En bostadsrättsbostad är en bostad för vilken du först betalar en bostadsrättsavgift. Dessutom betalar du varje månad en viss summa för boendet, ett bruksvederlag. Bostadsrättsavgiften är cirka 15 procent av bostadens pris. Bruksvederlagets storlek beror på bostaden och orten.

Bostadsrättsbostäder finns i de större kommunerna. Om du vill ansöka om en bostadsrättsbostad behöver du ett ordningsnummer för din ansökan. Du kan ansöka om numret på ARA:s webbplats.

Om bostadsrättsbostaden inte är byggd med statligt stöd kan husets ägare själv välja de boende. Om staten har betalat understöd för byggandet av bostaden, finns det olika kriterier som tillämpas på de boende, till exempel ålder och förmögenhet.

Delägarbostad

Med delägarbostad avses en bostad där du först köper endast en del av bostaden och hyr sedan bostaden som du bor i. Senare kan du köpa bostaden.

När du flyttar in i en delägarbostad, betalar du först ungefär 10–20 procent av bostadens pris. Därefter hyr du bostaden som du bor i. Hyrestiden är vanligtvis kring 5–12 år. Du kan samtidigt köpa fler andelar av bostaden, om du har kommit överens om detta med byggherren.

Efter hyrestiden köper du bostaden. Då äger du en vanlig ägarbostad i ett bostadsaktiebolag.

Boendekostnader i Finland

I Finland är en genomsnittlig hyra cirka 15 euro/m². Detta gäller för nya hyresavtal. Priserna för hyresbostäder varierar dock mellan 10 och 30 euro/m². Dyrast är det i de centrala delarna av stora städer. Kvadratmeterhyran för en etta är i snitt högre än i en större bostad. Utöver hyran måste du vanligtvis även betala vatten, el, hemförsäkring och internet. Vattenavgiften beror på hur många människor som bor i bostaden.

Ägarbostäderna kostar i Finland i genomsnitt 2 300 euro/m². Variationerna är dock stora. I stora städer är bostäderna dyrast. Priserna varierar även mycket mellan olika områden i en och samma stad. Utöver försäljningspriset påverkas boendekostnaderna även av bland annat renoveringarna som görs i bostaden och bostadsaktiebolaget.

För bostaden anges två priser i försäljningsannonsen: försäljningspriset och det skuldfria priset. Det verkliga totalpriset för bostaden är det skuldfria priset. Försäljningspriset anger för vilket belopp du kan köpa bostaden, men utöver det betalar du bostadsaktiebolagets lån med bolagsvederlaget, vilket kan höja boendekostnaderna avsevärt.

I ett bostadsaktiebolag är bolagsvederlaget oftast en stor kostnadspost. Bolagsvederlaget påverkas i synnerhet av bostadens storlek, renoveringar och huruvida bostadsaktiebolaget själv äger tomten. När du köper en bostad, ska du kontrollera om bolaget äger tomten eller om det är en hyrestomt.

Eftersom Finland är ett kallt land, är uppvärmningen oftast den största enskilda kostnadsposten. Kostnaderna kan dock variera mycket. Andra kostnader i ett småhus är fastighetsskatt, el, vatten, sophämtning och eventuella reparationer.

Hur bor människorna i Finland?

I städerna i Finland finns mänga förorter där husen är byggda på 1950-, 1960- eller 1970-talet. I de stora städerna finns även många nya hus. Bostäderna i dem är vanligtvis dyrare än i gamla hus.

Ungefär hälften av finländarna bor i ett egnahemshus eller ett parhus. Trähus är vanliga i Finland. Ungefär 40 procent av finländarna bor i höghus, men höghusboende är vanligare i städer. I genomsnitt bor det två personer i samma bostad. Cirka 20 procent av finländarna bor ensamma.

I bostäderna i Finland finns det i genomsnitt 40 m² utrymme per person, men skillnaderna är stora. Mest utrymme har de som bor ensamma.

Ungefär hälften av finländarna bor i hus som värms upp med fjärrvärme. Andra vanliga uppvärmningssätt är bergvärme, luftvärmepump och eluppvärmning. En vanlig inomhustemperatur i Finland är 21 °C. Vanligtvis har bostäderna treglasfönster och därför hålls värmen inne även på vintern.

I höghus har varje lägenhet vanligtvis ett förråd antingen i källaren eller på vinden. De flesta bostadsaktiebolagen har även en tvättstuga där de boende kan tvätta kläder mot en avgift.

Radhuslägenheter och egnahemshus i Finland har vanligtvis en egen bastu. Det finns ofta en bastu även i nya höghuslägenheter. I gamla höghus finns det oftast en bastu i bostadsaktiebolagets gemensamma utrymmen och de boende kan reservera den mot en månatlig avgift.

Mer information om boende i Finland

  • Vilka saker måste du komma ihåg när du flyttar till ett nytt hem? Läs mer på InfoFinlands sida När du flyttar.
  • Hur kan du förebygga bränder och vattenskador? Vilka elarbeten får du göra själv i Finland? Läs mer på sidan Säkerhet i hemmet.
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har du när du bor i en hyresbostad eller en egen bostad i Finland? Läs mer på sidan Rättigheter och skyldigheter för boende.
  • Hur sorteras avfallet i Finland? Läs mer på sidan Avfall och återvinning.
  • I vilka situationer kan du få bostadsbidrag från FPA? Läs mer på sidan Bostadsbidrag.

Lokalinformation