Gå till innehållet

Tandvård

Publicerad05.02.2024
I Finland får vuxna och barn förmånlig tandvård vid social- och hälsocentralerna eller på tandkliniker. Du kan också boka tid hos en privat tandläkare.

Även om du inte har värk eller andra symtom, lönar det sig att göra en tandläkarundersökning regelbundet. Tandsjukdomar kan behandlas bäst när de upptäcks innan man får symtom. Mun- och tandhälsan påverkar hälsan i hela kroppen.

Om du har en hemkommun i Finland, kan du utnyttja den offentliga munhälsovårdens (suun terveydenhuolto) tjänster. Mer information finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

I nödfall får du vård även om du inte har en hemkommun i eller uppehållstillstånd Finland. Du kan krävas på vårdkostnaderna i efterhand.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Munhälsa

Offentlig tandvård

När du vill boka en tid hos tandläkaren eller munhygienisten, ring tidsbokningen för munhälsovården på din ort. Om du inte behöver brådskande vård kan du behöva vänta flera månader. Senast om sex månader måste du få vård.

I olika välfärdsområden kallas de offentliga munhälsovårdstjänsterna till exempel suun terveydenhuolto, hammashoito eller suun terveys.

När du vill boka tid för brådskande vård ska du ringa munhälsovårdens jour (suun terveydenhuollon päivystys) på din ort. Om du har kraftig värk eller svullnad eller du har fått svåra skador i munnen eller ansiktet ska du boka en tid för brådskande vård. Du får du vård snabbt.

Kvällar och veckoslut är jourmottagningen centraliserad till större vårdenheter. Om du bor på en liten ort kan du bli tvungen att åka till jourmottagningen i en närliggande stad.

Om tandläkaren bedömer att du behöver mer krävande vård remitterar hen dig till fortsatt vård.

Hälso- och sjukvårdstjänster ges i Finland på finska och svenska. Ofta klarar du dig också på engelska. När du bokar tid till munhälsovården kan du fråga om möjligheten att använda en tolk om du inte behärskar dessa språk. Läs mer på InfoFinlands sida Behöver du en tolk?.

När du har bokat en tid är det viktigt att du är punktligt på plats. Om du har bokat en tid, men inte kan komma, är det väldigt viktigt att du avbokar besöket i tid, vanligen senast dagen före. Om du inte kommer på din bokade tid och inte har avbokat tiden, måste du betala ersättning.

Privat tandvård

Den privata munhälsovården är dyrare än den offentliga. Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland ersätter FPA en del av kostnaderna. FPA ersätter dock inte till exempel sådan vård som enbart ges av estetiska anledningar. Du hittar mer information på FPA:s webbplats.

På InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland finns mer information om sjukförsäkringen i Finland och vem som omfattas av den.

Barn

För barn görs regelbundna tandläkarkontroller. För barn under skolåldern görs en tandläkarkontroll med ett par års mellanrum. På vissa orter kallas barnet till tandläkarkontroll med ett brev som skickas hem. Om tiden inte passar ska du ringa tidsbokningen och boka om tiden. På vissa orter måste man själv boka tid för kontrollen.

Barn i skolåldern går på tandläkarkontroll under skoldagen vid tandkliniken i området. Kontroller görs i åk 1, 5 och 8. Det är bra om föräldrarna är med på kontrollen åtminstone i åk 1.

Den offentliga munhälsovården är kostnadsfri för barn och unga under 18 år.

Lokalinformation