Gå till innehållet

Arbetshälsa och sjukdomsfall

Publicerad08.02.2024
I Finland finns en omfattande offentlig och privat hälso- och sjukvård. Också arbetsgivarna tillhandahåller företagshälsovårdstjänster till sina anställda. På den här sidan finns information om arbetshälsa, sjukfall, olycksfall i arbetet och yrkesinriktad rehabilitering.

När du blir sjuk kan du kontakta din egen social- och hälsocentral (sosiaali- ja terveyskeskus) eller företagshälsovården (työterveyshuolto). Där kan du boka en tid hos en läkare eller sjukskötare.

På sidan Hälsovårdstjänster i Finland hittar du mer information om hur hälso- och sjukvården är ordnad i Finland.

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka har du rätt att stanna hemma från arbetet. Meddela din chef utan dröjsmål om din frånvaro.

Företagshälsovårdens tjänster

Enligt finsk lag måste arbetsgivaren ordna förebyggande företagshälsovård för alla arbetstagare. Arbetsgivaren måste informera dig om vilka tjänster du får via företagshälsovården. Avtalet om företagshälsovård ska finnas tillgängligt på din arbetsplats. Där kan du kontrollera vilka tjänster du får via företagshälsovården. Anställningens längd och form har ingen betydelse. Syftet med företagshälsovården är att främja arbetstagarnas hälsa, arbetsförmåga och säkerhet på arbetsplatsen. Företagshälsovårdens tjänster är kostnadsfria för arbetstagarna.

Företagshälsovården kan erbjuda arbetstagarna exempelvis regelbundna hälsoundersökningar. På vissa arbetsplatser kan det finnas sådana hälsorisker att en hälsoundersökning är obligatorisk. Till exempel är nattarbete en sådan hälsorisk.

Om besvären orsakas av arbetet ingår undersökningarna och vården av dem alltid i företagshälsovården. Arbetsgivaren får själv bestämma om företagshälsovården också omfattar till exempel sjukvård och läkar-, psykolog- eller fysioterapeutbesök. Arbetsgivaren måste informera dig om vilka tjänster och vilket stöd du kan få via företagshälsovården. Tjänsterna beskrivs också i avtalet om företagshälsovård. Avtalet ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

Rätten till företagshälsovårdens tjänster omfattar inte arbetstagarens familj.

Personalen inom företagshälsovården har sekretess. De lämnar inte ut information om din situation till din arbetsgivare, om inte du själv har gett tillstånd till det. Företagshälsovården kan dock ge din arbetsgivare en bedömning av huruvida ditt hälsotillstånd tillåter att du fortsätter att arbeta.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Företagshälsovård

Lön under sjukdomstiden

Om du blir sjuk och inte kan gå till jobbet ska du meddela detta till din chef utan dröjsmål. Din chef berättar för dig om du behöver ett läkarintyg om sjukdomen genast eller först från och med den fjärde sjukledighetsdagen.

Om din anställning har varat i mer än en månad före insjuknandet får du full lön för minst den dag då du insjuknade och nio därpå följande dagar. Om du inte kan återvända till arbetet efter dessa dagar kan du ansöka om sjukdagpenning hos Kela, om du är sjukförsäkrad i Finland. Arbetsgivare kan betala lön också för en längre period. Sjukdagpenningens belopp beror på din inkomst.

I kollektivavtalet kan det finnas andra bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att betala lön för sjukdomstiden. Kontrollera detta i kollektivavtalet eller hos ditt fackförbund.

Läs mer på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland och Stöd när du är sjuk.

När ett barn insjuknar

Om ett barn yngre än tio år insjuknar akut kan en av barnets föräldrar stanna hemma för att ta hand om barnet. Om du måste stanna hemma för att ta hand om ett sjukt barn ska du utan dröjsmål meddela detta till din chef. Vårdledigheten kan vara högst fyra dagar. I kollektivavtalet bestäms om du får lön för denna tid eller inte. Om branschen inte har ett kollektivavtal behöver lön inte betalas.

Läs mer: Barns hälsa.