Gå till innehållet
Koulutus Kauniaisissa

Utbildning i Grankulla

Publicerad12.04.2024

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Småbarnspedagogik

I Grankulla finns både kommunala och privata daghem. Småbarnspedagogik ges på finska eller svenska. I Grankulla finns också ett engelskspråkigt daghem.

Sök plats för ditt barn inom småbarnspedagogiken minst fyra månader innan dagvården börjar.

Du kan också hämta ansökningsblanketten på daghemmet eller vid informationen i stadshuset. Lämna in ansökan till daghemmet eller stadshuset.

Läs mer: Småbarnspedagogik

Länken tar dig utanför tjänstenAnkdammen – Duckies

Engelsk-finskspråkigt daghem

Förskoleundervisning

I Grankulla anordnas förskoleundervisningen i daghemmen. Förskoleundervisningen börjar i augusti och ansökningstiden är i januari.

Läs mer: Förskoleundervisning

Grundläggande utbildning

I Grankulla finns både en finsk- och en svenskspråkig grundskola. Anmälan till grundskolan ska ske i början av året. Om du har frågor om den grundläggande utbildningen kan du kontakta skolbyrån.

Skolbyrån
Grankulla stadshus
Grankullavägen 10
02700 Grankulla
Tfn 09 50 561 (växel)

Läs mer: Grundläggande utbildning

Yrkesutbildning

De närmaste yrkesläroanstalterna finns i Esbo och Helsingfors.

Läs mer: Yrkesutbildning

Länken tar dig utanför tjänstenYrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Yrkesinriktad utbildning

Gymnasium

I Grankulla finns två gymnasier, ett finskspråkigt och ett svenskspråkigt.

I Esbo finns ett vuxengymnasium där vuxna kan avlägga gymnasiet och studentexamen.

Läs mer: Gymnasium

Högskoleutbildning

I anslutning till folkhögskolan Työväen Akatemia i Grankulla finns en enhet för Humanistiska Yrkeshögskolan, där du kan avlägga yrkeshögskoleexamen för kulturproducenter.

Vid yrkeshögskolorna och universiteten i Esbo och Helsingfors kan du studera inom många områden.

Läs mer: Yrkeshögskolor, Universitet

Länken tar dig utanför tjänstenHumanistiska yrkeshögskolan

Information om Humanistiska yrkeshögskolan

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stad

Universitet

Andra studiemöjligheter

Vid Grankulla medborgarinstitut kan du studera till exempel språk, handarbete och matlagning eller delta i ledd motion.

Vid Grankulla konstskola kan barn och unga studera bildkonst och vid Grankulla musikinstitut kan barn och vuxna studera musik.

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla konstskola

Information om Konstskolan

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla musikinstitut

Information om Musikinstitutet

I Grankulla ligger Finska Bibelinstitutet. Vid institutet kan du avlägga enskilda kurser eller studera på någon av institutets studielinjer. Studierna på studielinjerna pågår i 1–2 år. Vid bibelinstitutet finns även en studielinje som är särskilt avsedd för invandrare.

Länken tar dig utanför tjänstenFinska Bibelinstitutet

Kristliga folkhögskolan

Folkhögskolan Työväen Akatemia tillhandahåller undervisning inom många akademiska discipliner samt träning för dem som vill läsa på universitet.

Läs mer: Studier som hobby