Gå till innehållet

Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning

Publicerad11.04.2024

Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning hjälper dig att få arbete. Du kan lära dig nya färdigheter eller till och med ett nytt yrke. Utbildningen kan också handleda dig i jobbsökningen. Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är kostnadsfri. Arbets- och näringsbyrån (TE-toimisto) ordnar den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen. Du får arbetslöshetsförmån under utbildningstiden.

För vem är yrkesinriktad arbetskraftsutbildning avsedd?

Du kan delta i yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, om

 • du har fyllt 20 år
 • du är arbetslös eller kommer att bli arbetslös
 • du har rätt att använda arbets- och näringsbyråns tjänster.

Du har rätt att använda arbets- och näringsbyråns tjänster om du har fått kontinuerligt uppehållstillstånd (A) eller permanent uppehållstillstånd (P).

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning

Hur ansöker jag till yrkesinriktad arbetskraftsutbildning?

Du ansöker till yrkesinriktad arbetskraftsutbildning antingen i arbets- och näringsbyrån eller med en elektronisk blankett på internet.

I ansökningen ska du motivera varför du borde antas till utbildningen. Överväg din motivering noga. Motiveringen påverkar antagningen. Arbets- och näringsbyrån väljer studerandena till den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Sök arbetskraftsutbildningar

Vad kan jag studera i yrkesinriktad arbetskraftsutbildning?

Innehållet i yrkesinriktad arbetskraftsutbildning varierar mycket. Nedan följer några exempel på yrkesinriktad arbetskraftsutbildning:

 • Du kan lära dig ett nytt yrke eller en ny examensdel.
 • Du kan studera finska eller svenska.
 • Du kan få handledning i jobbsökningen.
 • Du kan få fortbildning eller påbyggnadsutbildning i din egen bransch.
 • Du kan få handledning i företagande eller företagarutbildning.

Hurdan är den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen?

Arbets- och näringsbyrån köper den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen av olika läroanstalter och företag. Du studerar alltså inte vid arbets- och näringsbyrån utan vid den läroanstalt som ordnar kursen. Arbets- och näringsbyrån genomför utbildningar även tillsammans med arbetsgivare.

Vissa läroanstalter ordnar yrkesinriktad arbetskraftsutbildning särskilt för invandrare. Utbildningen kan vara till exempel studier i finska eller yrkesutbildning.

På vissa kurser kan du skaffa dig behörighet att utöva ditt yrke i Finland. Till exempel sjukskötare måste avlägga ytterligare studier för att få arbeta som sjukskötare i Finland. Läs mer på InfoFinlands sida Utländska examina i Finland.

Ekonomiskt stöd under den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen

Under den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen får du samma förmån som när du är arbetslös. Om du har avtalat om yrkesinriktad arbetskraftsutbildning i din sysselsättningsplan, kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån. Det betyder att du får lite mer pengar i din arbetslöshetsförmån. Beslut om utbetalning av förhöjningsdelen fattas av den som betalar arbetslöshetsförmånen, alltså arbetslöshetskassan eller FPA.

Du kan även få kostnadsersättning för resekostnader för de dagar som du deltar i utbildningen. Om den som betalar din arbetslöshetsförmån inte betalar ut kostnadsersättning, kan arbets- och näringsbyrån i vissa fall betala den.

Frivillig utbildning med arbetslöshetsförmån

Du kan även få arbetslöshetsförmån under andra studier om arbets- och näringsbyrån bedömer att du behöver utbildningen. Arbets- och näringsbyrån skaffar inte utbildningen och väljer inte studeranden till utbildningen såsom i arbetskraftsutbildning. Du ansöker om studieplats direkt vid läroanstalten.

Du måste avtala om utbildningen med arbets- och näringsbyrån innan du inleder utbildningen.

Du kan få arbetslöshetsförmån under studierna, om

 • du har anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och din jobbsökning är i kraft
 • du är minst 25 år gammal
 • arbets- och näringsbyrån bedömer att utbildningen främjar din yrkeskunnighet eller hjälper dig att få ett jobb
 • du har avtalat om utbildningen i din sysselsättningsplan med arbets- och näringsbyrån.

För vilka studier kan man få arbetslöshetsförmån?

Med arbetslöshetsförmånen understöds bara heltidsstudier. Som heltidsstudier räknas följande:

 • högskoleexamen
 • gymnasiestudier eller
 • studier, vars omfattning motsvarar heltidsstudier, till exempel fem studiepoäng i månaden eller 25 studietimmar i veckan.

Studierna ska leda till

 • yrkesinriktade grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet eller högskola
 • avläggande av delar av ovan nämnda examina.

Studierna kan även vara tilläggsutbildning eller påbyggnadsutbildning alternativt studier vid universitet eller yrkeshögskola.