Gå till innehållet
Asuminen Vantaalla

Boende i Vanda

Publicerad17.07.2024

I Vanda finns ett stort utbud av olika slags bostäder till olika priser. I genomsnitt är bostäderna förmånligare i Vanda jämfört med Helsingfors. I Vanda finns många möjligheter till fritidsaktiviteter och aktiviteter ute i naturen. Kollektivtrafiken fungerar väl och alla stadsdelar är trygga att bo i.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Hyresbostäder

I Vanda finns stadens hyresbostäder och privata hyresbostäder. Det är ofta lättare att få en privat hyresbostad än en hyresbostad via staden.

Priserna för hyresbostäder varierar mycket i Vanda. Hyran påverkas av bostadens storlek, läge och skick. De flesta bostäderna med två rum och kök i Vanda kostar ungefär 700–1000 euro i månaden och de flesta bostäderna med tre rum och kök ungefär 900–1300 euro i månaden. I stadens hyresbostäder är hyrorna något lägre än i bostäder som hyrs ut privat.

Utöver hyran ska den boende även betala elräkning, vattenavgift, hemförsäkring och eventuellt internetabonnemang. Innan hyresavtalet träder i kraft ska man även betala en depositionsavgift (vakuusmaksu) som vanligtvis motsvarar hyran för 1–3 månader.

Läs mer om att hyra en bostad på InfoFinlands sida: Hyresbostad och Hyresavtal.

Privata hyresbostäder

En privat hyresvärd kan vara ett företag, en förening eller en person. I Vanda finns många privata hyresvärdar, varav de största är Lumo, Sato och Avara. Dessutom äger många privatpersoner hyresbostäder i Vanda. Det kan gå snabbt att få bostad via en privat hyresvärd.

Om du är studerande kan du ansöka om en hyresbostad via Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS. Om du är under 30 år, kan du söka bostad hos Nuorisoasuntoliitto och Nuorisosäätiö.

Vanda stads hyresbostäder

Stadens hyresbostäder är vanligtvis förmånligare än de bostäder som hyrs ut av företag och privatpersoner. Väntetiden för dessa bostäder kan dock vara lång och till slut får endast en liten del av de sökande en bostad.

Vanda stads hyresbostäder ägs och hyrs ut av VAV Asunnot Oy. Du kan fylla i en bostadsansökan på VAV Asunnot Oy:s webbplats. Ansökan är giltig i fyra månader och måste sedan förnyas.

Vid val av boende till stadens hyresbostäder prioriteras de sökande som har ett akut bostadsbehov. Också sökandens inkomster och förmögenhet beaktas, eftersom bostäderna främst är avsedda för mindre bemedlade personer med låga inkomster.

Köpa bostad

I Vanda varierar bostadspriserna mycket. Priset påverkas av bostadens storlek, läge, skick och ålder. De flesta bostäderna med två rum och kök kostar ungefär 100 000–250 000 euro och de flesta bostäderna med tre rum och kök ungefär 150 000–300 000 euro. Det finns även bostäder som är billigare eller dyrare än detta.

På InfoFinlands sida Köpa bostad hittar du mycket information om att köpa en bostad i Finland.

Bostadsrättsbostad

Vad är en bostadsrättsbostad (asumisoikeusasunto)? Du hittar svaret på InfoFinlands sida Boende i Finland.

Om du vill ansöka om en bostadsrättsbostad i Vanda ska du först skaffa ett ordningsnummer. Du kan ansöka om ordningsnumret på internet. Du kan även skriva ut en ansökningsblankett och fylla i den för hand.

När du har fått ett ordningsnummer ska du fråga efter lediga bostäder hos ägare och byggherrar. Kontaktuppgifterna hittar du på Vanda stads webbplats. Du kan ansöka om bostad i många olika områden samtidigt.

Delägarbostad

Vad är en delägarbostad (osaomistusasunto)? Du hittar svaret på InfoFinlands sida Boende i Finland. Du hittar delägarbostäder på bostadssidor på internet.

Avfall och återvinning

Allt avfall kan inte läggas i bostadsaktiebolagets sopkärl. Till exempel möbler, elapparater och målarfärg ska tas till en avfallsinsamling. På sidan kierrätys.info kan du se var den närmaste återvinningsstationen ligger.

Du hittar mer information om sopsortering på InfoFinlands sida Avfall och återvinning.

Problem med boendet

Om du har svårigheter med att betala din hyra eller om du behöver råd om boendefrågor kan du i Vanda be om hjälp vid den sociala rådgivningen (sosiaalineuvonta) Verso.

Social rådgivning, Verso
Fernissagatan 8
01300 Vanda
tfn 09 4191 7010

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Social rådgivning, Verso

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Social- och krisjouren

Om du är bostadslös

Om du är bostadslös eller riskerar att förlora din bostad, ska du kontakta den sociala rådgivningen (sosiaalineuvonta) Verso. Du hittar kontaktuppgifterna på webbplatsen för Vanda och Kervo välfärdsområde (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen verkkosivut).

Välfärdsområdets socialservice är avsedd för personer som är bosatta i eller skrivna i Vanda.

Om din bostad har skadats

Om din bostad har skadats till exempel till följd av brand eller vattenskada kan hemförsäkringen i vissa fall ersätta de extra boendekostnaderna. Kontakta ditt försäkringsbolag direkt när skadan har inträffat.

Du hittar mer information om problem med boendet på InfoFinlands sida Problem med boende.

Praktisk information om boende och flytt

På InfoFinland finns mängder med nyttig information om boende. Du hittar till exempel information om: