Gå till innehållet
Työhakemus ja CV

Jobbansökan och CV

Publicerad28.02.2023
Vanligtvis när du söker ett jobb Finland, måste du skicka en jobbansökan och ditt CV, alltså din meritförteckning, till arbetsgivaren. Skriv ansökan och CV på samma språk som används i annonsen. Syftet med din jobbansökan är att väcka arbetsgivarens intresse så att du blir kallad till anställningsintervju.

Jobbannons

Innan du skriver din jobbansökan, läs jobbannonsen noga och fundera på vilka färdigheter och vilket kunnande arbetsgivaren är ute efter. Fundera på hur ditt kunnande motsvarar arbetsgivarens önskemål och krav.

Du kan också kontakta arbetsgivaren och begära mer information, om du undrar över något som inte framgår av jobbannonsen. Ring arbetsgivaren bara om du har en konkret fråga om arbetsplatsen.

Jobbansökan

Skriv en ny ansökan och uppdatera ditt CV varje gång när du ansöker om ett nytt jobb. Du kan skriva ansökningstexten direkt i e-postmeddelandet eller bifoga den till e-postmeddelandet tillsammans med ditt CV. Lägg till bilagorna alltid i PDF-format. Ofta kan du skicka in ansökan och CV via arbetsgivarens webbplats. Ibland kan jobbansökningen vara en video, en portfölj eller till exempel en webbsida.

Syftet med din jobbansökan är att väcka arbetsgivarens intresse så att du blir kallad till anställningsintervju. Ansökningen är ett svar på jobbannonsen. Du ska svara på de önskemål och krav som nämns i jobbannonsen. Lyft fram sådant som är viktigt i arbetsuppgiften. Ge konkreta exempel på ditt kunnande. Intyga arbetsgivaren om att du är lämplig för uppgiften.

En jobbansökan är oftast en knapp sida. Be någon att läsa igenom och granska din ansökan.

Löneanspråk

Ofta ska man ange sitt löneanspråk i ansökningen. Det är ofta svårt att uppskatta rätt belopp. Löneanspråket får inte vara för stort, men inte heller för litet. Från fackförbund får du mer information om lönenivån i olika branscher. Observera att arbetsgivaren inte får betala dig mindre än den lön som fastställs i kollektivavtalet i branschen.

Att arbeta utan lön är endast lagligt i AN-byråns arbetsprövning eller i en praktik i samband med studier. Om en prövotid ingår i anställningen ska du få normal lön för denna period.

Läs mer om lönenivån i Finland på InfoFinlands sida Anställningsvillkor och lön i Finland.

Läs mer om priser och andra levnadskostnader i Finland på InfoFinlands sida Prisnivån i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenOikotie.fi

Lönejämförelse

Att identifiera det egna kunnandet

Du har nytta av att kunna identifiera ditt kunnande när du söker jobb. Gå igenom dina utbildningar och din arbetserfarenhet och fundera på vilka färdigheter du lärt dig i dem. Hurdan yrkeskompetens har du? Vilka är dina styrkor? Fundera också på vilket kunnande du har fått från dina fritidsintressen eller andra erfarenheter.

Intyg

Spara intygen från dina tidigare jobb och studier. Kom ihåg att alltid begära ett intyg när du haft ett jobb, avlagt en praktik eller studerat. Arbetsgivaren har skyldighet att utfärda ett intyg ännu tio år efter att anställningen upphört. Du behöver vanligtvis inte skicka in dina arbetsintyg i förväg till arbetsgivaren, men det är bra att ta med dem till anställningsintervjun för det fall att arbetsgivaren vill se dem. Det skulle vara bra att ha översättningar till finska eller svenska av alla intyg som du fått utomlands.

Mer information om detta finns på InfoFinlands sida Arbetsintyg.

Erkännande av examen

Det är lättare att söka jobb om du vet hur en examen som du avlagt utomlands motsvarar en finländsk examen. Du kan ansöka om erkännande av utländsk examen vid Utbildningsstyrelsen. Erkännande av examen är avgiftsbelagt.

Mer information om detta finns på InfoFinlands sida Utländsk examen i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenUtbildningsstyrelsen

Erkännande av en examen

Öppen ansökan

Du kan ta direkt kontakt med en arbetsplats som du är intresserad av. Du kan skicka in en öppen ansökan eller ringa arbetsgivaren, trots att de inte har några lediga jobb just nu.

I den öppna ansökan ska du berätta vad du kan och hurdana uppgifter du skulle kunna utföra. Bifoga din meritförteckning, alltså CV, till ansökan.

Meritförteckning eller CV

En meritförteckning, eller ett CV, är en kortfattad och tydlig sammanfattning av ditt kunnande, din arbetserfarenhet och din utbildning.

Det finns olika CV-mallar. I ett traditionellt CV kan du lista ditt kunnande i kronologisk ordning. I ett kompetensbaserat CV kan du gruppera dina färdigheter i olika kompetensområden. CV:t kan även vara en video, en portfölj eller en webbsida. Bekanta dig med olika CV-mallar och forma ditt eget CV såsom det passar dig.

Ett CV är vanligtvis 1–2 sidor långt. Kom ihåg att uppdatera ditt CV för varje ny ansökan.

Vad innehåller ett CV?

  • Namn och kontaktuppgifter – Adress, e-postadress, telefonnummer
  • Arbetserfarenhet – Lista dina tidigare anställningar, den senaste först. Ange också anställningens längd. Beskriv dina arbetsuppgifter och de färdigheter som du lärt dig i arbetet.
  • Utbildning – Lista dina examina i kronologisk ordning, den senaste först. Lägg till namnet på examen, utbildningsprogrammet och läroanstalten och när du tog examen.
  • Kurser – Lista kurserna i finska och andra kurser som du avlagt under en egen rubrik.
  • Övrigt kunnande – Språkkunskaper, IT-kunskaper, avlagda tillståndskort, till exempel hygienpass.
  • Publikationer eller andra arbetsprov – Om du vill kan du även lista dina publikationer eller arbetsprov.
  • Fritidsintressen, förtroendeuppdrag – Du kan även lyfta fram dina intressen.
  • Referenser – Du kan lägga till namnen på personer som har lovat att rekommendera dig för arbetsuppgiften. Lägg till kontaktuppgifterna till dem. Kom ihåg att be personen om tillstånd för detta.

I början av CV:t kan du tillfoga en sammanfattning eller profil där du beskriver din bakgrund och din kärnkompetens med några ord. Du kan berätta vilka målsättningar du har med jobbsökningen eller vilken specialkompetens du besitter. Du kan också lägga till ett fotografi.

Kompetensbaserat CV

Ett kompetensbaserat CV lyfter fram ditt kunnande, dina färdigheter och dina erfarenheter.

Välj några kompetensområden och beskriv under rubrikerna dina erfarenheter, färdigheter och prestationer inom dem. Du kan också lägga till sådant kunnande som du har införskaffat till exempel i frivilligarbete, fritidsintressen eller studier. Dessutom kan du lista din arbetserfarenhet och utbildning i kronologisk ordning.

I början av CV:t kan du tillfoga en sammanfattning eller profil där du beskriver din bakgrund och din kärnkompetens med några ord. Du kan berätta vilka målsättningar du har med jobbsökningen eller vilken specialkompetens du besitter.

Skriv ett eget CV för varje arbetsplats. Lyft fram sådana färdigheter som behövs i uppgiften. Fundera på vad arbetsgivaren bör veta om dina färdigheter och ditt kunnande.

Europass-CV

Europass-CV är ett allmäneuropeiskt CV, det vill säga en allmäneuropeisk meritförteckning. Du kan sammanställa och spara ditt CV i den elektroniska tjänsten Europass. Tjänsten kan också användas för att skapa en digital kompetensportfölj. Tjänsten Europass ger information om arbets- och studiemöjligheter i hela Europa. Tjänsten är kostnadsfri och avsedd för alla.

Europass används i alla EU/EES-länder. Du kan använda Europass när du söker jobb eller studieplats. Europass är särskilt nyttigt om du ansöker om ett jobb eller en utbildningsplats i Finland från ett annat EU-land.

Anställningsintervju

Bekanta dig med arbetsgivaren i förväg till exempel med hjälp av webbplatsen. Fundera på hur du ska lyfta fram ditt kunnande och din lämplighet för uppgiften. Öva på att beskriva din bakgrund och din yrkeskunnighet med några meningar.

Fundera i förväg på vilka frågor arbetsgivaren kan ställa till dig. Öva på att besvara allmänna frågor som ingår i en anställningsintervju. Arbetsgivaren får inte fråga om din familj, vilken religion du har eller om du är politiskt aktiv.

Visa att du har bekantat dig med arbetsgivarens organisation och arbetsuppgiften i förväg och att du har ett äkta intresse för jobbet. Fundera också på vilka frågor du vill ställa till arbetsgivaren.

Att börja på ett nytt jobb

Skriv alltid ett skriftligt anställningsavtal innan du börjar på ett nytt jobb. Kom överens om anställningsavtalets innehåll med arbetsgivaren. Läs avtalet noga innan du undertecknar det. Läs mer på InfoFinlands sida Anställningsvillkor och lön i Finland.

Innan du börjar arbeta ska du kontrollera att du har rätt att utföra arbetet i fråga. Uppehållstillståndet kan innehålla begränsningar för vilken typ av arbete du har rätt att utföra. Arbetsgivaren är också skyldig att säkerställa att du har rätt att arbeta i Finland. Om du har uppehållstillstånd ser du rätten att arbeta på ditt uppehållstillståndskort. Om du inte har uppehållstillstånd eller är osäker på din rätt att arbeta, kan du fråga Migrationsverket om saken per e-post. Läs anvisningarna på Migrationsverkets webbplats.

När du börjar på ett nytt jobb ska du lämna ditt skattekort till arbetsgivaren. Läs mer på InfoFinlands sida Skattekort.