Gå till innehållet
Taloudellista tukea perheille

Ekonomiskt stöd till familjer

Publicerad05.06.2024
På dessa sidor redogörs det för hurdant ekonomiskt stöd barnfamiljer kan få i Finland.

De flesta stöd ansöker man om av Fpa. Läs mer om Fpa på InfoFinlands sida Viktiga myndigheter.

Vanligen måste du omfattas av Den sociala tryggheten i Finland eller ha en hemkommun i Finlandför att du ska kunna få stöd. Barnets medborgarskap påverkar inte huruvida du får stöd eller ej. Föräldrarnas uppehållstillstånd kan dock påverka vilka stöd familjen kan få.

Du kan ha rätt att få stöd från ditt eget hemland.

Om du omfattas av Den sociala tryggheten i Finland och bor utomlands kan du få vissa av de Fpa-stöd som du skulle få i Finland. Till exempel barnbidrag, moderskapsunderstöd och föräldrapenning betalas även till utlandet. Föräldradagpenning kan exempelvis betalas till mödrar som under föräldrapenningsperioden flyttar till ett annat EU/EES-land eller till Schweiz för mindre än ett år. Meddela alltid FPA om du flyttar utomlands permanent eller vistas utomlands mer än tre månader. Se mer information på FPA:s webbplats.