Gå till innehållet
Luonnossa liikkuminen

Att röra sig i naturen

Publicerad12.04.2024
Naturen i Finland är mångsidig. Det är roligt och tryggt att röra sig i naturen när du väljer rutter som passar dig med hänsyn till din kondition och dina kunskaper och följer anvisningar.

I Finland har vi fyra mycket olika årstider. Beroende på årstiden och området finns det olika aktivitetsmöjligheter.

Läs mer om årstiderna i Finland på InfoFinlands sida Klimatet i Finland.

Friluftsliv och vandring

Vandring och friluftsliv är hobbyer som kan idkas alla årstider. Om du inte har tidigare erfarenhet av friluftsliv eller vandring är det bra att börja med korta och enkla rutter som ligger nära bosättningen. Korta turer kan du göra utan speciell utrustning. Det är dock bra att ta med sig något att dricka, telefonen och en karta. Det är bäst att börja med en rutt som märkts ut. Ruttkartor säljs i bokhandlar och på internet. Längre utflykter och vandringar kräver mer planering och förberedelser.

Regler för friluftsliv

Innan du beger dig ut i naturen är det viktigt att du lär dig de regler som gäller när man rör sig i naturen. Reglerna handlar om att respektera naturen, röra sig i naturen, slå läger, göra upp eld och att inte skräpa ned.

Norrsken

Finland är en av de bästa länderna i världen om man vill se norrsken (aurora borealis). Oftast kan de ses på himlen i norra Lappland från september till mars. Ibland kan norrsken ses också i södra Finland. För att norrsken ska synas bra ska natten vara klar och mörk och man ska befinna sig långt från belysta tätorter. Det lönar sig att klä sig varmt eftersom klara nätter vanligtvis också är kalla. På sommaren är nätterna för ljusa för att man ska kunna se norrsken.

Länken tar dig utanför tjänstenMeteorologiska institutet

Norrsken

Skidåkning

Att åka skidor är en av de populäraste vintersporterna i Finland. Den är en hälsosam och nästan gratis motionsform. Information om kurser i skidåkning, om att hyra skidor och om skidspår finns till exempel på Suomen Latu ry:s webbplats på finska.

Länken tar dig utanför tjänstenSuomen Latu ry

Information om skidåkning

Att röra sig till sjöss

Finländarna rör sig mycket till sjöss. Finländarna är också aktiva paddlare och seglare. Säkerheten är viktig till sjöss. Följ väderleksrapporterna och använd alltid en flytväst i rätt storlek.

Att färdas på isen

På vintern fryser de flesta vattendrag till i Finland. På isen kan du till exempel promenera, åka skridskor eller skidor eller pimpla. Man är alltid utsatt för risker när man färdas på isen och det är viktigt att iaktta säkerheten. Ta alltid reda på isens tjockhet och hållbarhet innan du går ut på isen.

Checklista för den som ska färdas på isen:

 • Då isen fryser håller den inte genast för att gå på.
 • Isens tjocklek kan variera även på korta sträckor.
 • På våren är det mycket svårt att bedöma isens bärkraft och då är det bäst att undvika att färdas på isen.
 • Det viktigaste redskapet för den som färdas på isen är isdubbar. Utan dem är det mycket svårt att ta sig upp ur en vak.
 • Om du inte är säker på att isen håller, gå inte ut på isen.

Fiske

Mete (med metspö) och pimpelfiske omfattas, med vissa undantag, av allemansrätten och du behöver inte skaffa dig ett fisketillstånd för dessa. För allt annat fiske och kräftfiske ska du betala: statens fiskevårdsavgift (valtion kalastuksenhoitomaksu)

För allt annat fiske och kräftfiske behöver du tillstånd från vattenområdets ägare.

Allemansrätten

Med allemansrätten avses alla människors möjlighet att fritt röra sig i den finländska naturen. Allemansrätten är en väsentlig del av den finländska kulturen och lagstiftningen.

Allemansrätten i ett nötskal

Du får:

 • gå till fots, åka skidor eller cykla i naturen, såsom skogarna, naturängarna och vattendragen,
 • tillfälligt vistas i områden där det är tillåtet att röra sig – du kan till exempel tälta om du håller ett tillräckligt avstånd till andras bostäder,
 • plocka naturbär, svampar och växter som inte är fridlysta,
 • meta och pimpla (metning och pimpling är förbjudna i vissa vattendrag),
 • ägna dig åt båtliv, simma och färdas på isen.

Du får inte:

 • störa andra eller orsaka olägenhet för andra eller miljön,
 • röra dig på gårdsplaner, planteringar och odlade åkrar,
 • störa djur eller skada fågelbon eller fågelungar,
 • fälla eller skada växande träd,
 • ta torra eller kullfallna träd, ris, mossa eller lav,
 • göra upp öppen eld,
 • störa hemfriden till exempel genom att slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen,
 • skräpa ner i naturen,
 • köra ett motorfordon i terrängen,
 • fiska eller jaga.

Länken tar dig utanför tjänstenForststyrelsen

Tillstånd

Nationalparker och naturskyddsområden

I Finland finns 41 nationalparker. Med nationalpark avses ett över 1 000 hektar stort naturskyddsområde. Det främsta syftet med nationalparker är att trygga naturens mångfald men samtidigt är de sevärdheter som är öppna för alla.

Nationalparkernas vackra landskap är ett bra resemål. I de större parkerna kan man övernatta och göra längre utflykter. I många nationalparker finns forststyrelsens naturcenter där man får aktuell information om områdets natur och om hur man ska röra sig i området. Det är ett bra ställe att börja besöket på.

I nationalparkerna har allemansrätten begränsats. Du kan läsa anvisningarna och reglerna i förväg på nationalparkernas webbplatser.