Gå till innehållet

Semester och ledighet

Publicerad08.02.2024
När du arbetar i Finland har du laglig rätt till semester och ledighet i olika livssituationer. På den här sidan finns också information om familjeledighet, studieledighet och obetald ledighet.

När du arbetar i Finland har du laglig rätt till semester. Du får semesterlön under din semester. Dessutom kan du få semesterpenning, så kallad semesterpremie, om detta föreskrivs i kollektivavtalet.

I olika livssituationer kan du också få ledigt från jobbet enligt lag. Sådana situationer är till exempel graviditet, barnets födelse, vård av ett litet barn och sjukdom hos ett litet barn. Tanken bakom lagstiftningen om detta har varit att ge människorna möjligheter att studera och utveckla sig och säkerställa människornas arbetshälsa.

Fråga din arbetsgivare eller chef om villkoren. Du kan också kontrollera villkoren i ditt kollektivavtal, hos ditt fackförbund eller hos den förtroendevalda på din arbetsplats.

Semester

Du tjänar in semester om du arbetar minst 14 dagar eller 35 timmar i månaden. Om du arbetar mindre, har du rätt till ledighet och semesterersättning.

Antalet semesterdagar beräknas under perioden 1 april–31 mars (t.ex. 1.4.2023–31.3.2024). Längden på din anställning påverkar hur många semesterdagar du tjänar in per kalendermånad. Om du till exempel börjar på ett nytt jobb den 1 maj och din anställning endast varar sex månader, tjänar du in två semesterdagar per arbetsmånad, alltså 12 semesterdagar. Detta förutsätter att du har arbetat minst 14 dagar eller 35 timmar per månad. Fråga din arbetsgivare eller fackförbundet om det exakta antalet semesterdagar.

I ett kort anställningsförhållande, till exempel ett sommarjobb, betalas semesterdagarna ofta kontant i samband med den sista löneutbetalningen.

Semesterperioden är 2 maj–30 september. Normalt måste man ta sommarsemestern under den här perioden. De flesta människorna i Finland tar semester i juli. Meddela din arbetsgivare när du vill ta din semester. Arbetsgivaren är dock den som bestämmer när semester kan tas.

Under semestern får du semesterlön. Arbetsgivaren ska samtidigt ge dig en lönespecifikation av semesterlönen. Om din anställning upphör, har du rätt att få semesterersättning för semester eller ledighet som du inte har tagit ut.

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddsförvaltningen

Semester

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Guide semesterlagen

Obetald ledighet

Om du vill ta ut obetald ledighet (palkaton vapaa) av andra skäl än vård av barn eller studier ska du komma överens om detta med din arbetsgivare. Ingå avtalet skriftligt.

Arbetsgivaren har rätt att neka till obetald ledighet. Och vice versa – din arbetsgivare kan inte tvinga dig att ta ledigt utan lön.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Ledigheter