Gå till innehållet
Oleskelulupaongelmat

Problem med uppehållstillståndet

Publicerad03.04.2024
Behöver du rådgivning i ärenden gällande uppehållstillstånd? På denna sida hittar du information om var du kan be om råd och anvisningar.

Rådgivning i uppehållstillståndsärenden

Om du har problem eller oklarheter med uppehållstillståndet, kan du ta kontakt med följande instanser för att be om råd:

  • Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto)
  • Finlands beskickningar utomlands
  • Handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare i din egen kommun i Finland
  • Flyktingrådgivningen (Pakolaisneuvonta)
  • Rättshjälpsbyråerna

På Migrationsverkets webbplats finns mycket information om uppehållstillstånd. Migrationsverket ger rådgivning angående tillstånd också per telefon.

Finlands beskickningar utomlands betjänar personer som ansöker om uppehållstillstånd i utlandet.

Många städer har rådgivningstjänster för invandrare med rådgivare som specialiserat sig på invandringsfrågor.

Flyktingrådgivningen bistår med juridisk hjälp i asylprocesser och även i andra processer gällande uppehållstillstånd. Flyktingrådgivningen ger även allmän juridisk rådgivning i frågor kring asyl och uppehållstillstånd.

Du kan även vända dig till en rättshjälpsbyrå om du behöver rådgivning eller rättshjälp i ett uppehållstillståndsärende.

Vänligen observera att endast Migrationsverket kan fatta beslut om uppehållstillstånd.

Lokalinformation