Gå till innehållet
Perhe-elämän ja työn tasapaino

Balans mellan familjeliv och arbete

Publicerad26.03.2024
Att sammanjämka familjelivet och arbetslivet är lättare i Finland än i många andra länder. Arbetsgivarna följer bestämmelserna i arbetstids- och semesterlagarna. Därför är arbetstiden flexibel och skälig. Detta ger dig större möjligheter att tillbringa tid med din familj.

I många familjer i Finland arbetar båda föräldrarna. Om ni har små barn i familjen, har du oftast möjlighet att få ledigt för att ta hand om dem. Dessutom håller både den offentliga och den privata småbarnspedagogiken en hög kvalitet och är förmånlig. Du kan söka FPA:s stöd även om du vårdar ditt barn hemma eller om du anställer en skötare.

Den offentliga småbarnspedagogiken håller hög kvalitet eftersom ditt barn tas om hand av välutbildad och yrkeskunnig personal i daghemmen och skolorna. Lärarna och skötarna stödjer barnets utveckling och inlärning av finska eller svenska. På de största orterna finns även till exempel engelskspråkiga daghem och skolor.

Läs om ordnandet av vården för små barn i Finland på InfoFinlands sidor Ekonomiskt stöd till familjer och Småbarnspedagogik.

I Finland arbetar de flesta kvinnorna även om de har små barn. Du som kvinna behöver inte ha din makes eller dina föräldrars tillstånd för att arbeta eller studera. Ekonomin är stabilare om båda vuxna i familjen arbetar.

Läs mer om kvinnors och mäns rättigheter i Finland på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet.

Om du har varit länge utanför arbetslivet eller tagit hand om ditt barn hemma, kan tröskeln att börja arbeta kännas hög. I Finland behöver du inte stå ensam med dina funderingar kring detta, utan kan få hjälp med jobbsökningen hos rådgivarna i din hemstad eller via arbets- och näringstjänsterna. Med dem kan du undersöka dina möjligheter att vidareutbilda eller omskola dig, söka en passande språkkurs i finska eller svenska eller skriva jobbansökan och CV. Om du vill omskola dig till ett nytt yrke kan du ha rätt till studiestöd.

Du hittar information om rådgivningstjänsterna på InfoFinlands sida för din hemstad, i avsnittet Städer, och om studiestöd på sidan Finansiering av studier.

Tips om att hitta sysselsättning finns på InfoFinlands sida Arbete i Finland.

Tips om utbildning finns på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning

Tips om att studera finska eller svenska finns på sidan Finska och svenska språket.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Lediga jobb

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Att kombinera familjeliv och arbete