Gå till innehållet
Ruotsin kieli Suomessa

Det svenska språket i Finland

Publicerad12.04.2024
Finland har två officiella språk, finska och svenska. Finska är modersmålet för cirka 87 procent av finländarna. Svenska är modersmålet för cirka 5 procent av finländarna. Svenska talas mest på Finlands väst- och sydkust.

Svenskan som talas i Finland är finlandssvenska. Uttalet skiljer sig något från svenskan i Sverige.

Om du vill ansöka om finskt medborgarskap behöver du ett intyg över tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. Läs mer på InfoFinlands sida Officiellt intyg över språkkunskaper.

Du kan använda svenska med statliga myndigheter, till exempel FPA eller arbets- och näringsbyrån. Anmäl ditt kontaktspråk på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe när du registrerar dig som invånare. Du kan även ändra kontaktspråket senare.

Kommunerna i Finland kan vara antingen enspråkiga eller tvåspråkiga. De flesta kommunerna i Finland är finskspråkiga. Tvåspråkiga kommuner finns på väst- och sydkusten. Om din hemkommun är tvåspråkig, kan du använda svenska även inom de kommunala tjänsterna, till exempel på hälsostationen.

Integration på svenska

Integration på svenska kan vara ett bra alternativ för dig till exempel om:

  • Du bor i ett område med många svensktalande.
  • Du har svenskspråkiga familjemedlemmar eller släktingar.
  • Du kan lite svenska redan.

Det kan vara fördelaktigt att kunna svenska när du söker jobb. Tänk ändå på att kunskaper i finska krävs på de flesta arbetsplatserna. Även om du väljer integrationsutbildning på svenska lönar det sig för dig att i något skede även lära dig finska.

I en del kommuner kan du delta i integrationsutbildning på svenska. Om du inte blir antagen till integrationsutbildning på svenska kan du i vissa fall få stöd för frivilliga studier i svenska, om detta överenskommits i din integrations- eller sysselsättningsplan. Fråga om integration på svenska när din inledande kartläggning och integrationsplan görs. Enligt lag har du rätt att välja antingen finska eller svenska som integrationsspråk.

Läs mer om integrationstjänsterna på InfoFinlands sida: Integration i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Information om integration på svenska

Språkstudier som arbetskraftsutbildning

Om du är kund vid arbets- och näringsbyrån kan du också studera svenska som arbetskraftsutbildning. Fråga mer vid din egen arbets- och näringsbyrå.

Småbarnspedagogik och utbildning för barn

I Finland ges småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning vanligtvis på finska eller svenska. Om du vill att ditt barn ska delta i svenskspråkig småbarnspedagogik, förskole- eller grundskoleundervisning, fråga om möjligheterna hos servicerådgivningen i din hemkommun.

Vissa kommuner ordnar förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen för elever som ännu inte har tillräckligt bra språkkunskaper för den vanliga undervisningen. Fråga i din hemkommun om förberedande undervisning ordnas på svenska i kommunen.

Om barnet har något annat modersmål än finska eller svenska, kan kommunen ordna undervisning i barnets eget modersmål för barnet. Om barnet går i en svensk skola kan hen läsa svenska som andra språk.

Läs mer på InfoFinlands sida Det finländska utbildningssystemet.

Gymnasium och yrkesläroanstalt

Efter grundskolan kan du studera vid ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt. Svenskspråkiga yrkesläroanstalter och gymnasier finns i svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner samt i en del finskspråkiga kommuner.

Vissa gymnasier och yrkesläroanstalter ordnar utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Inom den handledande utbildningen får du sådana kunskaper och färdigheter som du behöver i dina fortsatta studier. Du kan också förbättra dina språkkunskaper.

Du kan söka svenskspråkig yrkes- och gymnasieutbildning samt utbildning som handleder för examensutbildningvia tjänsten Opintopolku.fi.

Läs mer om den handledande utbildningen på sidorna Yrkesutbildningoch Gymnasium.

Högskoleutbildning

I Finland finns svenskspråkiga yrkeshögskolor och universitet. Dessutom finns det några tvåspråkiga universitet där du kan läsa på svenska.

Du kan söka svenskspråkiga högskoleutbildningar via tjänsten Opintopolku.fi.

Var kan jag läsa svenska?

Du kan läsa svenska till exempel vid medborgarinstitut, arbetarinstitut, folkhögskolor och sommaruniversitet. Fråga om studier i svenska hos utbildningsanordnarna på din bostadsort eller hos rådgivningstjänsterna i din kommun. På webbplatsen Kielibuusti.fi kan du se anordnarna av kurser i svenska på en karta.

Information om kurser i svenska i huvudstadsregionen finns i tjänsten Finnishcourses.fi.

Läs mer om olika utbildningsanordnare på: Studier som hobby.

Länken tar dig utanför tjänstenFinnishcourses.fi

Kurser i svenska

Svenska på internet

Appar

Du kan lära dig svenska med hjälp av appar som du kan ladda ned i din telefon eller surfplatta. Sök appar för svenska i din appbutik (t.ex. Google Play och App Store) med sökorden ”learn Swedish”, ”Swedish language”, ”lär dig svenska” eller ”svenska”. En del appar kostar pengar.

Övningar och kurser på internet

På internet hittar du kurser i det svenska språket på olika nivåer. På internet kan du till exempel göra övningar och spela spel, lära dig grammatik och vokabulär samt läsa texter.