Gå till innehållet
Tukea lapsen hoitamiseen kotona

Stöd för vård av barn i hemmet

Publicerad14.06.2022
I Finland vårdar vanligen någondera av föräldrarna barnet hemma åtminstone under föräldraledigheten, det vill säga tills barnet är ungefär 9 månader gammalt. Efter detta är det ännu möjligt att fortsätta vårda barnet hemma då man kan få hemvårdsstöd.

Hemvårdsstöd

Om du vårdar ett barn som är yngre än tre år hemma kan du ansöka om hemvårdsstöd från Fpa. Skötaren kan till exempel vara barnets vårdnadshavare eller annan släkting. Du kan inte få hemvårdsstöd om barnet går i den kommunala dagvården. Hemvårdsstöd betalas vanligen inte till utlandet. Be Fpa om mera information.

FPA betalar hemvårdsstöd om

Hemvårdsstödet består av en vårdpenning och ett vårdtillägg som är beroende av familjens inkomster samt ett eventuellt kommuntillägg. Fråga vid socialbyrån om kommuntillägg betalas i din kommun. Hemvårdsstödets vårdpenning är lika stor för alla, beloppet påverkas inte av familjens inkomster.

Hemvårdsstödet är skattepliktig inkomst.

Hemvårdsstöd kan i vissa fall även betalas till familjemedlemmar som vistas i ett annat EU- eller EES-land. Fråga mer på FPA.

Vårdledighet

Om du vårdar barnet i hemmet har du rätt att ta ut oavlönad vårdledighet från ditt arbete ända tills barnet fyller tre år. Under vårdledigheten kan du ansöka om hemvårdsstöd av Fpa.

Du kan ta ut vårdledighet om du har befunnit dig i samma arbetsgivares tjänst under minst 6 månader under det senaste året. Meddela arbetsgivaren om vårdledigheten senast 2 månader innan den börjar.

Flexibel och partiell vårdpenning

Du kan också vara partiellt vårdledig. Då arbetar du kortare dagar och får på motsvarande sätt mindre lön.

Om du har hemkommun i Finland kan du ansöka om flexibel vårdpenning (joustava hoitoraha) för vård av barn under tre år och partiell vårdpenning (osittainen hoitoraha) för vård av skolbarn i årskurserna 1 eller 2 hos FPA. Flexibel eller partiell vårdpenning betalas inte för vård av ett barn som fyllt tre, men som ännu inte går i skolan. Ett barn under tre år kan vara i kommunal dagvård på deltid under tiden för flexibel vårdledighet.

Du kan ansöka om flexibel eller partiell vårdpenning om du förkortar din normala arbetstid så att du arbetar högst 30 timmar i veckan för att ta hand om barnet. Modern och fadern kan få flexibel eller partiell vårdpenning samtidigt om båda har förkortat sin arbetstid och tar hand om barnet under olika tider.

Vårdpenning betalas bara för ett barn i taget och är skattepliktig inkomst. Du kan inte få flexibel eller partiell vårdpenning om du får föräldradagpenning och/eller hemvårdsstöd och själv tar hand om dina barn.