Gå till innehållet
Asettuminen Kauniaisiin

Att bosätta sig i Grankulla

Publicerad24.10.2023

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Integrationsfrämjande tjänster

Om du har frågor om Grankulla stads tjänster kan du kontakta staden via e-post på adressen grankulla@kauniainen.fi eller via telefon på numret 09 50561. Du kan skriva på finska, svenska eller engelska.

Helsingfors stads rådgivning för invandrare, Helsingfors-info, betjänar alla invandrare i huvudstadsregionen.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stad

Helsingfors-info

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du vid International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster på ett och samma besök.

Inledande kartläggning och integrationsplan

Tillsammans med en anställd vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) gör du en inledande kartläggning och en integrationsplan i samband med att du registrerar dig som arbetssökande.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsbyråerna i Nyland

Om du inte är kund hos arbets- och näringsbyrån görs den inledande kartläggningen och integrationsplanen på socialbyrån.

Kontaktuppgifter till socialbyrån:

Köpcentret Grani
Grankullavägen 7
02700 Grankulla
Tfn 09 50 561

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla stad

Socialbyrån

Läs mer: Integration i Finland

Behöver du en tolk?

Om du inte kan finska eller svenska kan du anlita en tolk när du sköter ärenden med myndigheter.

Du kan anlita en tolk när som helst om du bokar tolken och betalar kostnaderna själv. I vissa fall får du en tolk via myndigheten. Då är tolkningen avgiftsfri för dig.

Läs mer: Behöver du en tolk?

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands översättar- och tolkförbund

Sök tolk eller översättare