Gå till innehållet
Työ ja yrittäjyys Helsingissä

Arbete och entreprenörskap i Helsingfors

Publicerad08.01.2024
I Helsingfors finns det många möjligheter till att bli sysselsatt i olika branscher. Du kan söka öppna arbetsplatser på jobbförmedlingssidor, få råd och handledning i olika sysselsättningstjänster eller grunda ett företag i Helsingfors. På denna sida hittar du information om tjänsterna som rör arbetslivet i Helsingfors.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Arbete i Helsingfors

På Business Finlands webbplats hittar du jobbannonser i Finland indelade efter geografiskt område eller bransch. Du kan även söka arbetsplatser i Helsingforsområdet med engelska som arbetsspråk.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stad helsinkirekry.fi

Helsingfors stads arbetsplatser

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Lediga jobb

Seure (Seure) är ett bemanningsbolag som erbjuder kortvariga jobb vid Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla städer. Jobben finns till exempel på skolor, daghem och sjukhus.

TE-byrån och Helsingfors stads sysselsättningstjänster stöttar dig i arbetssökandet

Arbets- och näringsbyrån, eller TE-byrån, och Helsingfors stads sysselsättningstjänster ger dig handledning i arbetssökandet och information om lediga jobb och tillgängliga utbildningar.

Om du är arbetslös och söker jobb ska du anmäla dig som arbetssökande hos TE-byrån. Anmäl dig också om du blir permitterad, om din utbildning avslutas eller om ditt jobb med lönesubvention upphör. Du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-tjänsters webbtjänst, på den närmaste TE-byrån eller per telefon.

Medborgare i ett EU-land, Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz kan anmäla sig som arbetssökande via TE-byråns webbtjänst. Medborgare från övriga länder måste anmäla sig personligen på TE-byrån. Ta med dig identitetsbevis och uppehållstillstånd.

Verksamhetsstället i Östra centrum

Adress: Kundgatan 3 A, 4:e våningen

Telefon: 0295 025 500

Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Böle verksamhetsställe

Adress: Bangårdsvägen 7 (ingång via Loktorget)

Telefon: 0295 025 500

Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Information om arbets- och näringsbyråns tjänster hittar du på InfoFinlands sida Om du blir arbetslös. Information om att söka jobb i Finland hittar du på InfoFinlands sida Arbete i Finland.

Arbetslöshetsersättning

Information om att ansöka om arbetslöshetsersättning hittar du på InfoFinlands sida Arbetslöshetsförsäkring.

Hjälp med att söka jobb

Monika-Naiset liitto

Integrationscentret Kotoutumiskeskus Monika hjälper arbetslösa invandrarkvinnor att hitta jobb. Du kan få hjälp med att skriva din CV eller en jobbansökan, studera vardagsfinska och digitala färdigheter.

Luckan integration

Luckan Integration är en rådgivningstjänst som erbjuder invandrare personlig rådgivning, och ordnar bland annat möten och grupper i anslutning till arbetssökande. Mötesspråket är engelska.

Länken tar dig utanför tjänstenLuckan integration

Råd om jobbsökning

Väestöliitto

Väestöliittos mentorskap i fråga om arbetskarriär är avsett för utbildade invandrare. Via det kan du få en mentor som stöder dig när du söker arbete eller studieplats eller grundar ett företag. Verksamheten är finskspråkig.

Ohjaamo

Om du är under 30 år, kan du fråga råd om jobbsökande på Ohjaamo. Ohjaamo är en rådgivningstjänst som är avsedd för unga vuxna.

Stadin osaamiskeskus

Kompetenscentret Stadin osaamiskeskus (Stadin osaamiskeskus) förbereder invandrare för arbetsmarknaden och hjälper dem att hitta ett jobb eller en praktikplats. Kompetenscentret erbjuder sina kunder bland annat undervisning i finska och yrkesutbildning. Du kan bli kund vid Kompetenscentret via TE-byrån eller social -eller hälsovårdsverket. Tjänsterna är avsedda för invandrare i Helsingfors som fyllt 17 år och har uppehållstillstånd.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsinginfors stad

Kompetenscenter

Att grunda ett företag

Vid Business Helsinki får du råd och hjälp med att grunda ett företag.

Du kan få personlig rådgivning om att grunda ett företag på finska, svenska, engelska, ryska, arabiska, estniska, tyska och italienska.

Business Helsinki ordnar infomöten för invandrare om grundande av ett företag. Infomöten ordnas på finska, engelska, ryska, arabiska och estniska. Infomötena är avgiftsfria. Mer information och anmälan finns på Business Helsinkis webbplats.

Business Helsinki ordnar företagarutbildning på finska, engelska och ryska. En del av kurserna är avsedda för personer som vill grunda ett företag, och en del för dem som redan har ett eget företag. Kurser hålls på finska, engelska och ryska. Mer information och anmälan finns på Business Helsinkis webbplats.

Business Helsinki ordnar också möten för nätverkande för nya företagare.

Från Business Helsinki får du också hjälp med att utveckla tillväxtföretag.

Om du har ett företag i Helsingfors kan du bli medlem i Helsingfors Företagare. Helsingfors Företagare (Helsingin Yrittäjät) är företagarnas intressebevakningsorganisation som erbjuder sina medlemmar till exempel utbildning, nätverk och rådgivning. Mer information hittar du på organisationens webbplats.

Läs mer: Att grunda ett företag i Finland.

Beskattning

Skattebyrån (verotoimisto) har ett serviceställe i centrala Helsingfors. Kontaktuppgifter till skattebyråns andra serviceställen och telefonrådgivning hittar du på Skatteförvaltningens (verohallinto) webbplats.

Invandrare kan även sköta ärenden vid servicestället International House Helsinki. På servicestället hjälper FPA:s och Skatteförvaltningens experter invandrare som kommer till Finland för att arbeta i frågor som rör beskattning och social trygghet.

Kontaktuppgifter till skattebyrån:

Tavastvägen 15

00500 Helsingfors

Kontaktuppgifter till servicestället International House Helsinki:

Fågelviksgränden 2D, 2. våningen

00530 Helsingfors

Läs mer: Beskattning.