Gå till innehållet
Asettuminen Espooseen

Att bosätta sig i Esbo

Publicerad15.04.2024
Har du precis flyttat till Esbo och har många frågor om den nya hemstaden? På denna sida hittar du sakkunniga rådgivningstjänster som du kan kontakta eller boka tid för ett möte.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Integrationsfrämjande tjänster

Hello Espoo-info

Hos Hello Espoo-info kan du ställa frågor om tjänsterna i Esbo och få hjälp med myndighetsärenden.

Här betjänas du på lätt finska, engelska eller på ditt eget språk eller vid behov med hjälp av en telefontolk.

Iso Omena
Servicetorget
Finnviksvägen 1
02230 Esbo

Tfn 040 636 8097
e-post: hello.espoo@espoo.fi (Link opens default mail program)

Esbo-info och serviceställe

Vid Esbo stads serviceställen får du information om stadens tjänster. Serviceställen finns runtom i staden. Närmare kontaktuppgifter finns på Esbo stads webbplats.

Tfn 09 816 57070

E-post: info@espoo.fi (Link opens default mail program)

Chattjänster

Du kan ställa frågor om stadens tjänster även i chatten där du samtalar skriftligt via en dialogruta.

Kivenkolo

Invånarhuset Kivenkolo är ett öppet vardagsrum där personer från olika språkgrupper samlas och där det ordnas evenemang. Kivenkolo ligger i Esboviken.

Kivenkolo
Sjöstöveln 1 A
02070 Esbo stad

Tfn 040 634 3864

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Kivenkolo invånarhus

Navigatorn för unga vuxna

Navigatorns Startpunkter erbjuder handledning och rådgivning utan tidsbokning till unga under 30 år.

Startpunkten i Alberga
Navigatorn
Fågelbergavägen 2 A
02650 Esbo

Filialen i Iso Omena betjänar endast med tidsbokning.

Startpunkten i Iso Omena
Servicetorget
Finnviksvägen 1
02230 Esbo

Navigatorns servicenummer: 040 126 7513

Socialservice som stöder integrationen

Flyktingar och papperslösa kan också kontakta socialservicen som stöder integrationen. Vid servicerådgivningen får du råd och handledning utan tidsbeställning. Rådgivningen ges på många olika språk.

Socialservice som stöder integrationen
Västra Nylands välfärdsområde
Fångstvägen 3
02230 Esbo

Tfn 043 827 3417

Koto-Espoo

Esbo stads tjänst Koto-Espoo erbjuder stöd för personer med andra modersmål än finska eller svenska som är bosatta i Esbo och som inte är kunder vid sysselsättningstjänsterna. Stöd ges exempelvis till föräldrar som är hemma med sina barn och personer som har fyllt 65 år. Du får hjälp på lätt finska, engelska eller ditt eget språk.

Koto-Espoo, integrationstjänster i tidigt skede
Finnviksvägen 1
02230 Esbo

Tfn 040 634 4480
e-post: kotoutuminen@espoo.fi (Link opens default mail program)
 

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Sociala tjänster som stöder integrationen

Hello Espoo

Hello Espoo är en engelskspråkig webbplats där vi har sammanställt tjänsterna i Esbo för dig som planerar att flytta till Esbo och för nya invånare.

Länken tar dig utanför tjänstenEspoon kaupunki

Hello Espoo

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du hos International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster under ett och samma besök.

International House Helsinki erbjuder:

 • kostnadsfri rådgivning och information kring flytten på flera olika språk
 • registrering av uppehållsrätten om du är EU-medborgare
 • möjlighet att ansöka om en finländsk personbeteckning, registrera dig som invånare och anmäla din adress
 • möjlighet att ansöka om ett skattekort och få rådgivning om beskattning
 • information om den sociala tryggheten och sociala förmåner
 • rådgivning om arbets- och näringslivstjänsterna och om att komma igång med jobbsökningen
 • rådgivning om arbetspension och om A1-intyget
 • rådgivning om jobbsökning
 • rådgivning om daghem och skola för familjer
 • stöd inom nätverket Spouse Program för makar till personer som flyttat till Helsingfors, Esbo eller Vanda för att arbeta
 • kostnadsfria Newcomer information session-informationsmöten på engelska där du kan få råd och stöd före och efter ankomsten till Finland. Informationsmötena hålls digitalt.

Adress:
Fågelviksgränden 2 D, vån. 2
00530 Helsingfors

Inledande kartläggning och integrationsplan

En anställd vid arbets- och näringsbyrån gör en inledande kartläggning tillsammans med dig, när du registrerar dig som arbetssökande. Byrån i Esbo finns i Alberga.

Arbets- och näringsbyrån i Esbo
Albergagatan 3-9
02600 Esbo

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsbyråerna i Nyland

Esbo stads tjänst Koto-Espoo gör en inledande kartläggning och utarbetar en integrationsplan, om du inte är kund vid sysselsättningstjänsterna.

Läs mer: Integration i Finland

Behöver du en tolk?

Om du inte kan finska eller svenska kan du anlita en tolk när du sköter ärenden med myndigheter. I vissa fall får du tolken via myndigheten. Då är tolkningen kostnadsfri för dig. Med myndigheter avses till exempel polisen, FPA, arbets- och näringsbyrån eller tjänstemän vid Esbo stad.

Myndigheten betalar dock inte alltid för en tolk. Du ska alltså på förhand fråga om myndigheten betalar för tolktjänsterna.

Du kan använda en tolk när du vill, ifall du betalar och beställer tolken själv.

Läs mer: Behöver du en tolk?

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands översättar- och tolkförbund

Sök tolk eller översättare

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Sociala tjänster som stöder integrationen

Ek​onomiska problem

I Finland kan du få hjälp och råd i ekonomiska frågor om du har svårigheter med att få pengarna att räcka.

Läs mer: Ekonomiska problem

I Esbo kan du kontakta Ekonomirådgivningen eller rättshjälpsbyrån. Båda tjänsterna är avgiftsfria.

Ekonomirådgivningen
Servicetorget i Iso Omena
Finnviksvägen 1
02230 Esbo

tfn 040 639 3944

Västra Nylands rättshjälpsbyrå
Biskopsbron 9 B
02230 Esbo

tel. 029 56 61827
e-post: lansi-uusimaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi

 

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Ekonomirådgivningen