Gå till innehållet
Arkielämä Suomessa

Vardagslivet i Finland

Publicerad05.07.2024
När du flyttar till Finland finns det många praktiska saker på listan som du måste ta hand om, till exempel bankkonto, försäkringar och ett finländskt telefonabonnemang. Vi har sammanställt ett informationspaket med det viktigaste för dig.

Bankkonto

Du behöver ett bankkonto för att sköta din dagliga ekonomi. Det lönar sig att jämföra tjänsterna och priserna som olika banker tillhandahåller så att du hittar det alternativ som är förmånligast för dig.

När du öppnar ett bankkonto behöver du ett pass, ett identitetskort för utlänningar eller någon annan officiell identitetshandling. Om du saknar pass eller ett identitetskort för utlänningar kan du ta reda på vilken typ av identitetshandling banken kan godta. Vissa banker godtar främlingspass, som de finska myndigheterna har utfärdat, resedokument för flykting eller någon annan identitetshandling som kan godtas som resedokument. I vissa fall kan banken även kräva andra utredningar av identiteten, om du har en notering i din handling som anger att din identitet inte har kunnat fastställas.

Du kan inte identifiera dig med ett körkort.

När du öppnar ett bankkonto har banken en lagstadgad skyldighet att fråga vad ditt konto ska användas till. Banken har även rätt att kontrollera om du har betalningsanmärkningar. Banken behöver följande uppgifter från dig:

  • namn
  • personnummer
  • adress i Finland eller i ett annat land
  • om du betalar skatt i ett annat land än Finland, din adress i det landet
  • samma uppgifter för de personer som har rätt att använda kontot.

När du öppnar ett bankkonto lönar det sig att även skaffa webbankkoder. Med hjälp av webbankkoderna kan du till exempel uträtta många myndighetsärenden på nätet. För dessa koder gäller dock hårdare krav än för öppning av ett bankkonto. I vissa fall kan du alltså inte få webbankkoder även om du har ett bankkonto.

Vill du ha råd i bankfrågor kan du ringa till Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE). Tjänsten är kostnadsfri för kunderna, dvs. du betalar endast din egen samtalskostnad. Tjänsten tillhandahålls på finska, svenska och engelska.

Försäkrings- och finansrådgivningen
Mån.–tors. kl. 9–16
tfn 09 6850 120

Korta och enkla frågor kan även ställas per e-post på finska, svenska eller engelska: info(at)fine.fi.

Länken tar dig utanför tjänstenFörsäkrings- och finansrådgivningen

Rådgivning i bank- och försäkringsärenden

Länken tar dig utanför tjänstenFinansbranschens Centralförbund

Utländska medborgares bankärenden

Identitetskort för utlänningar

Polisen kan utfärda dig ett identitetskort för utlänningar om du har identifierats och din identitet har verifierats på ett tillförlitligt sätt. Din identitet kan verifieras från en handling som styrker identiteten. Om du inte har en sådan handling, kan dina fingeravtryck jämföras med de fingeravtryck som lagrats i uppehållstillståndskortet eller uppehållskortet. Dessutom krävs att:

  • du har ett giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort eller att din uppehållsrätt är registrerad,
  • du har hemkommun i Finland och
  • uppgifter om dig har registrerats i befolkningsdatasystemet.

Med ett identitetskort för utlänningar kan du styrka din identitet i Finland. Du kan använda det till exempel när du ska öppna ett bankkonto i Finland. Du kan emellertid inte använda det som resedokument på utlandsresor.

Försäkringar

När du har en bostad är det bra att teckna en hemförsäkring. Hemförsäkringen ersätter till exempel skador på möbler och andra ägodelar. Hyresvärdarna förutsätter i allmänhet att man tecknar en hemförsäkring för hyresbostaden. Det lönar sig att be flera olika försäkringsbolag om en offert. 

Om du använder en egen bil ska du enligt lagen ha en trafikförsäkring.

Om du vill ta en personförsäkring i ett finländskt försäkringsbolag ska du vanligtvis ha ett finländskt FPA-kort. Personförsäkringar kan vara till exempel olycksfallsförsäkring, vårdkostnadsförsäkring och livförsäkring.

Telefon

När du tecknar ett telefonabonnemang i Finland får du ett finskt telefonnummer. Många företag erbjuder telefonabonnemang. För att teckna ett abonnemang behöver du ett finländskt identitetsnummer och du måste ha en adress i Finland. Du ska vanligtvis även kunna visa ditt betalningsbeteende, dvs. uppgifter som visar att du har betalat dina räkningar och inte har några betalningsanmärkningar. I annat fall måste du betala abonnemanget i förskott.

Du kan också köpa ett prepaid-abonnemang. Då behöver du inte ha en finländsk identitetshandling eller adress i Finland. Prepaid-kortet är i förväg laddat med en summa som man sedan kan ringa för. Prepaid-abonnemang kan köpas till exempel i R-kiosker, en del snabbköp och på Internet.

Länken tar dig utanför tjänstenPuhelinliittymat.fi

Telefonoperatörer i Finland

Internet

I Finland kan du sköta många ärenden via Internet. Man kan ofta uträtta ärenden hos myndigheter eller företag via deras webbsidor. Det är bra att skaffa sig en Internetanslutning så fort som möjligt efter att du har flyttat till Finland.

Du får en Internetanslutning hem till dig genom att teckna ett avtal med en Internettjänsteleverantör. Det lönar sig att jämföra olika tjänsteleverantörers priser innan man ingår ett avtal. I Finland finns många företag som erbjuder olika typer av Internetanslutningar. Dessa företag hittar till exempel genom sökning på nätet när du skriver ”internetliittymä” i sökmaskinens sökfält. Anslutningarnas priser varierar mycket.

Om du har ett bibliotekskort kan du också använda internet gratis på biblioteken. Ett bibliotekskort får du gratis på biblioteket. Läs mer på InfoFinlands sida Bibliotek. Det finns också caféer där kunderna har möjlighet att använda Internet.

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Internet- och telefonabonnemang

Prisnivån i Finland

Prisnivån är hög i Finland. Till exempel mat och många typer av tjänster kostar i genomsnitt mer i Finland än i övriga Europa. Boendekostnaderna varierar mycket. I storstäderna kostar boendet mycket mer än på mindre orter.

Läs mer om priser och andra levnadskostnader i Finland på InfoFinlands sida Prisnivån i Finland.

Köp och konsumentens rättigheter

I Finland är det mycket vanligt att betala inköp med bank- eller kreditkort. På de flesta ställena klarar du dig utan kontanter.

Alla som köper varor och tjänster är konsumenter. Konsumentskyddslagen tryggar konsumentens rättigheter i Finland. Du har rätt till gottgörelse till exempel då varan som du köpt har fel som inte du har orsakat. Du kan till exempel ersättas med en felfri vara eller få dina pengar tillbaka.

Om en vara som du köpt har brister ska du först kontakt säljaren. Om du inte kan komma överens om saken med säljaren, ta då kontakt med konsumentrådgivningen.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken fungerar väl i Finland. Man kan resa nästan över allt i Finland med tåg eller buss. Man kan också flyga till många städer. I stora städer och deras näromgivning finns en välfungerande lokaltrafik. Lokaltrafiken trafikeras vanligtvis med bussar.

Läs mer på InfoFinlands sida Trafiken i Finland.

Körkort

Du kan ta körkort i Finland när du har fyllt 18 år. Om du har ett körkort som beviljats i ett annat land, beror det på situationen hur du ska gå tillväga.

Läs mer på InfoFinlands sida Trafiken i Finland.

Klimat och kläder

Klimatet i Finland är kallare än i många andra länder. I Finland ligger medeltemperaturen på vintern under noll Celsiusgrader och på sommaren över +10 Celsiusgrader. På våren och hösten ligger temperaturerna här emellan. På vintern ska man klä sig varmt i Finland. Läs mer om klimatet i Finland på InfoFinlands sida Klimatet i Finland.

D-vitamin

I Finland får du inte tillräckligt mycket D-vitamin från maten eller solen eftersom det är mörkt på vintern. Ät ett D-vitaminpreparat, om du inte regelbundet äter fisk eller livsmedel med tillsatt D-vitamin. Du behöver ett D-vitamintillskott året runt om du inte vistas ute särskilt mycket, om du använder täckande kläder, om du har mörk hy eller om du är över 75 år gammal.

Barn i åldern 0–17 år behöver ett D-vitamintillskott varje dag året om.

D-vitaminpreparaten är antingen droppar eller tabletter. Det är viktigt att ta rätt mängd D-vitamin, varken för mycket eller för lite. Fråga på apoteket vad som är rätt dos.

Medier

I Finland utkommer nästan 200 tidningar. Finland har fyra offentliga tv-kanaler och flera kommersiella tv-kanaler. Läs mer på InfoFinlands sida Medier i Finland.

Kulturen i Finland

Du hittar information om den finländska kulturen på InfoFinlands sidor Finländska seder och Arbetslivet i Finland.

På sidan Finländska högtidsdagar finns information om högtiderna som firas i Finland.