Gå till innehållet
Tietoa Espoosta

Information om Esbo

Publicerad12.04.2024
Hur fungerar kollektivtrafiken i Esbo? Vem beslutar om stadens ärenden? När är Esbo grundad? Läs mer om Esbo på vår webbplats!

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Trafik

Kollektivtrafik

Esbo och hela huvudstadsregionen har goda kollektivtrafikförbindelser. I Esbo finns flera tåg- och metrostationer. I staden finns flera busslinjer. Snabbspårvägen går från Kägeludden till Östra centrum i Helsingfors.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingforsregionens trafik (HRT)

Information och råd till resenärer

Esbo tillhör samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT (HSL), som ordnar kollektivtrafiken i huvudstadsregionen.

Du kan söka information om rutterna i reseplanerartjänsten (Reittiopas). Tjänsten ger dig råd om olika kollektivtrafikförbindelser från ett ställe till ett annat.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingforsregionens trafik HRT

Reseplanerare

I kollektivtrafiken kan du betala resan med HSL-applikationen på mobilen eller med ett resekort. Också många butiker och kiosker säljer biljetter. Du kan också köpa biljetten i en biljettautomat. Biljetten kan inte köpas av föraren.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingforsregionens trafik

Biljetter och priser

Att gå och cykla

I Esbo finns många promenad- och cykelvägar som underhålls även på vintern.

I Esbo och Helsingfors finns stadscyklar som du kan använda på korta sträckor. Registrera dig i tjänsten på HRT:s webbplats.

Bil och flyg

Du kan parkera bilen på många järnvägsstationer och fortsätta färden med kollektivtrafiken.

Helsingfors-Vanda flygplats ligger Esbos grannkommun Vanda.

Länken tar dig utanför tjänstenEsbo stad

Trafik

Läs mer: Trafik.

Beslutsfattande och påverkan

I Esbo beslutas ärenden av stadsfullmäktige. I stadsfullmäktige sitter 75 ledamöter som representerar olika politiska grupper. Fullmäktige väljs var fjärde år genom kommunalval.

Invånarna i Esbo kan påverka beslutsfattandet och beredning av ärenden på många olika sätt. Du kan ge respons till beslutsfattarna och tjänstemännen till exempel via det elektroniska responssystemet. Du kan vara med i invånarverksamheten eller ta ett invånarinitiativ. Läs mer om hur du kan påverka på Esbo stads webbplats.

I Esbo finns Delegationen för främjande av integration.

I Esbo finns många politiska föreningar, invandrarföreningar och andra föreningar via vilka du också kan påverka beslutsfattandet.

Religion

Många religiösa samfund är verksamma i Esbo och Helsingfors. Via tjänsten Uskonnot Suomessa kan du söka information efter det religiösa samfundet och orten.

Läs mer: Kulturer och religioner i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenUskonnot.fi

Religiösa samfund

Länken tar dig utanför tjänstenEsbo kyrkliga samfällighet

Evangelisk-lutherska församlingar

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors ortodoxa församling

Ortodoxa församlingen

Grundläggande information

Esbo är en av huvudstadsregionens fyra kommuner. Det ligger bredvid Helsingfors, väster om staden. I Esbo finns fem stadscentrum: Alberga, Hagalund, Mattby-Olars, Esboviken och Esbo centrum. Utöver dessa finns det flera mindre tätorter, landsbygd och skogar i Esbo.

Esbo är Finlands näst största stad. Esbo har cirka 300 000 invånare. De flesta invånarna är finskspråkiga. Ungefär 7 procent av invånarna är svenskspråkiga och 20 procent har andra modersmål. Esbos areal är cirka 528 km2, varav cirka 216 km2 är vatten.

Historia

Esboområdet var bebott redan för ungefär 8 000 år sedan. Då var södra Esbo fortfarande hav. På 1200-talet flyttade många emigranter från Sverige till Esbo. På 1400-talet blev Esbo en självständig socken med många byar. I Esbo byggdes stora herrgårdar som hade stor betydelse för områdets utveckling. När Finland blev en del av Ryssland blev Helsingfors huvudstad år 1812. Även om Helsingfors växte snabbt, var Esbo ännu länge en fridfull landssocken. Inflyttningen till Esbo blev livligare från och med 1940-talet. År 1950 hade Esbo 25 000 invånare och 15 år senare redan 65 000 invånare. Esbo blev en stad år 1972.