Gå till innehållet
Abortti

Abort

Publicerad09.06.2022
Kvinnan har rätt att själv besluta om hon vill göra abort. Enligt Finlands lag kan man avbryta en graviditet i många slags situationer. Orsaken kan till exempel vara kvinnans ålder, hälsa, familjesituation eller ekonomiska situation. Om du vill avbryta din graviditet, lönar det sig att göra det i så tidigt skede som möjligt.

I Finland kan du avbryta en graviditet före den tolfte graviditetsveckan:

  • om förlossningen kan utgöra en risk för din hälsa
  • om du är under 17 eller över 40 år gammal
  • om du redan har fött fyra barn
  • om du inte kan ta hand om barnet på grund av en sjukdom eller
  • om det skulle vara en alltför stor belastning att föda barnet eller att ta hand om det. Orsaken kan vara familjerelationer, den ekonomiska situationen, arbetssituationen, boendet eller framtidsplaner.

Av speciellt vägande skäl kan abort göras även senare än den tolfte graviditetsveckan. Då behöver du ett specialtillstånd från Valvira. Du behöver tillstånd från Valvira även om aborten görs på grund av att fostret har en svår sjukdom eller ett handikapp. Fråga mer av läkaren vid din egen hälsostation.

Om du är minderårig och vill göra abort behöver du inte tillstånd av dina föräldrar. Det är dock ofta bra att diskutera saken med föräldrarna. Om du ändå inte vill göra det har de yrkesutbildade personerna inom hälsovården tystnadsplikt.

Om du vill avbryta graviditeten ska du kontakta hälsostationen i ditt eget område så fort som möjligt och boka tid hos en läkare. Du kan också boka tid hos en privatläkare, men kontrollera när du bokar tiden att läkaren har Valviras tillstånd att ge ett utlåtande för abort. Om du vill kan du ta med dig din partner till läkarmottagningen. Läkaren skriver en remiss till det sjukhus där aborten görs.

På sjukhuset samtalar en skötare och en läkare med dig. Ni fattar gemensamt beslutet om på vilket sätt graviditeten avbryts. På detta inverkar hur långt graviditeten har gått och din egen åsikt.

Graviditeten avbryts med läkemedel eller med skrapning (kaavinta). Skrapning görs vanligtvis i narkos och därefter ska du stanna några timmar på sjukhuset.

Om aborten görs medicinskt doseras läkemedlet med 1–3 dagars mellanrum via slidan så att livmoderns börjar dras samman och töms. Var förberedd på att du behöver smärtlindring när livmodern dras samman. Ibland behövs det skrapning efter medicinsk abort.

2–4 veckor efter aborten görs en efterkontroll på hälsostationen.

När du ska fatta beslut om abort får du stöd till exempel av en hälsovårdare eller en läkare vid hälsostationen. Mer information om olika ställen där du får hjälp i en krävande livssituation finns på InfoFinlands sida Mental hälsa.