Gå till innehållet
Abortti

Abort

Publicerad05.05.2023
Kvinnan har rätt att själv besluta om hon vill göra abort. Enligt Finlands lag kan man avbryta en graviditet i många slags situationer. Orsaken kan till exempel vara kvinnans ålder, hälsa, familjesituation eller ekonomiska situation. Om du vill avbryta din graviditet, lönar det sig att göra det i så tidigt skede som möjligt.

I Finland kan du avbryta en graviditet före den tolfte graviditetsveckan:

  • om förlossningen kan utgöra en risk för din hälsa
  • om du är under 17 eller över 40 år gammal
  • om du redan har fött fyra barn
  • om du inte kan ta hand om barnet på grund av en sjukdom eller
  • om det skulle vara en alltför stor belastning att föda barnet eller att ta hand om det. Orsaken kan vara familjerelationer, den ekonomiska situationen, arbetssituationen, boendet eller framtidsplaner.

Av speciellt vägande skäl kan abort göras även senare än den tolfte graviditetsveckan. Då behöver du ett specialtillstånd från Valvira. Du behöver också ett tillstånd från Valvira om aborten utförs på grund av att fostret har en svår sjukdom eller avvikelse. Fråga mer av läkaren på din egen social- och hälsocentral (sosiaali- ja terveyskeskus).

Om du är minderårig och vill göra abort behöver du inte tillstånd av dina föräldrar. Det är dock ofta bra att diskutera saken med föräldrarna. Om du ändå inte vill göra det har de yrkesutbildade personerna inom hälsovården tystnadsplikt.

Om du vill avbryta graviditeten ska du kontakta social- och hälsocentralen i ditt område så fort som möjligt och boka tid hos en läkare. På olika håll i Finland kan social- och hälsocentralen också heta något annat, till exempel terveysasema, terveyskeskus eller hyvinvointiasema. Du kan också boka tid hos en privat läkare. Ange att du överväger abort när du bokar tiden.

Om du vill kan du ta med dig din partner till läkarmottagningen. Läkaren skriver en remiss till sjukhuset där aborten görs.

På sjukhuset samtalar en sjukskötare och en läkare med dig. Ni fattar tillsammans beslut om hur graviditeten ska avbrytas. På detta inverkar hur långt graviditeten har gått och din egen åsikt.

Graviditeten avbryts med läkemedel eller genom skrapning. Skrapning görs vanligtvis i narkos och därefter ska du stanna några timmar på sjukhuset.

Om aborten görs medicinskt doseras läkemedlet med 1–3 dagars mellanrum via slidan så att livmodern börjar dras samman och töms. Var förberedd på att du behöver smärtlindring när livmodern dras samman. Ibland behövs också skrapning efter medicinsk abort.

2–4 veckor efter aborten görs en efterkontroll vid social- och hälsocentralen.

När du ska fatta beslut om abort får du stöd till exempel av en hälsovårdare eller en läkare vid social- och hälsocentralen. Mer information om ställen där du får hjälp i en svår livssituation finns på InfoFinlands sida Mental hälsa.