Gå till innehållet
Abortti

Abort

Publicerad26.10.2023
I Finland har kvinnan rätt att själv besluta om hon vill göra abort. Om du vill göra abort, ska du kontakta hälso- och sjukvården så tidigt som möjligt.

Före graviditetsvecka 12

Fram till graviditetsvecka 12+0 kan du kan du i Finland få abort med ditt eget beslut. Då behöver du inget tillstånd för aborten och du behöver inte heller motivera ditt beslut på något sätt.

Efter graviditetsvecka 12

I många situationer kan du få en abort också efter den första trimestern. 

I graviditetsvecka 12+1–20+0 kan abort göras med ett särskilt tillstånd från Valvira. Valvira är tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Ange i din ansökan varför aborten inte gjordes tidigare. I Finlands lag föreskrivs grunderna på vilka du kan få abort under denna period. Du kan få en abort i graviditetsvecka 12–20 om du befinner dig någon av följande situationer:

  • Att få barnet skulle vara avsevärt betungande för dig,
  • du eller den andra föräldern har en sjukdom som gör det svårare att sköta barnet,
  • graviditeten har inletts till följd av ett sexualbrott
  • det finns skäl att förmoda att fostret har en svår sjukdom eller kroppsskada,
  • du var under sjutton år eller över fyrtio år när graviditeten började eller
  • du har redan fött fyra barn.

Om fostret har en svår sjukdom eller kroppsskada kan du få abort fram till graviditetsvecka 24+0. För detta behöver du ett tillstånd från Valvira.

Om graviditeten utgör en fara för din hälsa, finns det ingen tidsgräns för aborten. Då behöver du tillstånd från två läkare.

Hur ska du göra om du vill ha en abort?

Om du vill avbryta en graviditet ska du så fort som möjligt kontakta hälso- och sjukvården i ditt område, antingen social- och hälsocentralen eller polikliniken för kvinnosjukdomar. På olika håll i Finland kan social- och hälsocentralen också heta något annat, till exempel hälsostation, hälsovårdscentral eller välfärdsstation. Du kan också boka tid hos en privat läkare. Berätta att du överväger abort när du bokar tiden.

Om du vill kan du ta med dig din partner till mottagningen.

Om du är minderårig och vill göra abort behöver du inte tillstånd av dina föräldrar. Det är dock ofta bra att diskutera saken med föräldrarna. Om du emellertid inte vill göra det har de yrkesutbildade personerna inom hälsovården tystnadsplikt.

Hur görs aborten?

Graviditeten avbryts med läkemedel eller genom skrapning.

I Finland görs de flesta aborterna som medicinsk abort. Du får en del av läkemedlen inom hälso- och sjukvården och en del kan du vanligtvis ta hemma. Förbered dig på att du behöver smärtstillande.

Skrapning görs vanligtvis i narkos och därefter ska du stanna några timmar på sjukhuset.

2–4 veckor efter aborten görs en efterkontroll vid social- och hälsocentralen.

Länken tar dig utanför tjänstenHälsobyn

Abort

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Information om abort

Om du behöver stöd

När du ska fatta beslut om abort får du stöd till exempel av en hälsovårdare eller en läkare vid social- och hälsocentralen.

På InfoFinlands sida Mental hälsa finns mer information om platser där du kan få hjälp i en svår livssituation.