Gå till innehållet

Köpa bostad

Publicerad20.02.2024
Planerar du att köpa en bostad i Finland? På den här sidan får du information om hur man till exempel söker bostad, får ett bostadslån och genomför köpet.

Bostadsaktie och fastighet

När du köper en bostad köper du antingen en bostadsaktie eller en fastighet.

Lägenheter i flerfamiljshus och radhus är bostadsaktier. De ligger i hus som ägs av ett bostadsaktiebolag.

När du köper ett egnahemshus, köper du en fastighet. En fastighet omfattar vanligtvis huset och tomten.

Hur hittar jag en ägarbostad?

När du letar efter en bostad är det bra att räkna med att det tar till och med flera månader.

Bostäder säljs av privatpersoner, fastighetsförmedlingar och byggherrar. Bland annat på internet och i dagstidningar finns det annonser för bostäder som är till salu. När du hittar en bostad som intresserar dig kan du komma överens med försäljaren om en visning av bostaden. Ibland finns det i annonsen en utsatt tid då bostaden visas. I så fall behöver du inte avtala en tid.

Länken tar dig utanför tjänstenEtuovi.com

Sökning av ägarbostäder

Länken tar dig utanför tjänstenOikotie.fi

Sökning av ägarbostäder

Länken tar dig utanför tjänstenKonkurrens- och konsumentverket

Information om att köpa en bostad

Behöver du tillstånd när du ska köpa en fastighet?

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land och du ska köpa en fastighet med tillhörande tomt, behöver du vanligtvis ett tillstånd för detta. Ansök om tillståndet hos försvarsministeriet.

Om du ska köpa en bostadsaktie behöver du inget tillstånd. Du behöver inte heller något tillstånd om du ska köpa en fastighet tillsammans med din make eller maka eller sambo som är medborgare i ett EU- eller EES-land.

På försvarsministeriets webbplats finns mer information om ansökan om tillstånd och undantag.

Utred bostadens skick och andra frågor

Ta reda på allt som berör bostaden när du har hittat en bostad du tycker om. Särskilt lönar det sig att utreda bostadens skick grundligt.

Om du tänker köpa en bostadsaktie, ta då även reda på vilka renoveringar bostadsaktiebolaget planerar och vad de kostar. Till exempel ett stambyte kan kosta bostadsägaren många tiotusentals euro. Du får information om renoveringar av husets disponent.

Säljarens och köparens ansvar vid bostadsköp

Den som säljer bostaden är ansvarig för fel i bostaden ännu under någon tid efter att bostaden har sålts. Den som säljer en bostadsaktie är vanligen ansvarig för fel under två år. För den som säljer en fastighet varar ansvaret fem år.

Enligt lagen måste den som säljer bostaden berätta om de fel som han/hon känner till innan försäljningen av bostaden. Om det står klart att försäljaren har känt till fel i bostaden utan att berätta om detta för köparen, kan säljaren tvingas ersätta köparen för felet.

Granska om det finns fel i bostaden innan du köper en bostad. Du kan inte efteråt kräva ersättning för fel, om

 • felet kan upptäckas vid granskning av bostaden, eller
 • du har känt till det innan köpet.

Det kan också finnas dolda fel i bostaden. De är fel som ingen känner till. Dolda fel är ofta till exempel fuktproblem. Säljaren måste betala ut en ersättning till köparen ifall det i bostaden finns ett allvarligt fel, som skulle ha påverkat bostadsköpet ifall man känt till det.

Bostadslån

Vanligen betalar man bostaden med ett bostadslån (asuntolaina). Vem som helst kan ansöka om ett bostadslån hos banken. För att du ska kunna få ett bostadslån måste du ha tillräckliga inkomster för att betala tillbaka lånet utan problem. På bankernas webbsidor finns det låneräknare. Med hjälp av dem kan du på förhand uppskatta om du kan betala tillbaka lånet.

Om du inte är säker på huruvida banken ger dig ett lån lönar det sig att gå till banken och förhandla om lånet i god tid innan du köper bostaden.

Lånet återbetalas det vill säga amorteras en gång i månaden. Dessutom måste man betala ränta (korko) för lånet till banken.

Du kan be om låneerbjudanden från flera banker och jämföra dem. Olika lån har olika villkor. Då du funderar på vilket lån du ska välja bör du beakta

 • hur stor ränta lånet har
 • hur stor summa du betalar tillbaka per månad
 • hur många år du återbetalar lånet

Märk väl att om räntorna stiger så stiger även lånekostnaderna. Då stiger den månatliga avgiften eller också förlängs lånetiden.

Länken tar dig utanför tjänstenKonkurrens- och konsumentverket

Information om bostadslån

Säkerhet och borgen för bostadslån

För ett bostadslån behövs det vanligen en säkerhet. Bostaden som du köper täcker en del av säkerheten, vanligen cirka 70 procent av bostadens värde. Utöver detta behöver du en säkerhet för resten av lånesumman. Du kan ordna säkerheten till exempel så att

 • du via banken ordnar statsborgen (valtiontakaus). Statsborgen kan utgöra högst 20 procent av lånet och högst 50 000 euro.
 • du ber en släktning eller vän gå i borgen för ditt lån. Om du inte själv kan betala tillbaka lånet, blir borgensmannen tvungen att betala den summan som han eller hon gått i borgen för.

Du behöver ändå inte borgensmän för ditt lån om du har sparat ihop en del av bostadens pris på förhand, eller om du har annan egendom som duger som säkerhet för lånet.

Stöd vid bostadsköp

Staten beviljar räntestöd (korkotuki) för bostadslån. Räntestöd beviljas för unga som skaffar sin första ägarbostad. Läs mera på miljöministeriets sidor.

Länken tar dig utanför tjänstenMiljöministeriet

Information om räntestödet

Överlåtelseskatt

När du köper en bostad måste du också betala överlåtelseskatt (varainsiirtovero). Om du köper en bostadsaktie är överlåtelseskatten 1,5 procent av bostadens skuldfria pris. Om du köper en fastighet är skatten 3 procent av bostadens skuldfria pris.

Köpeanbud

När du är säker på att du vill och kan köpa en bostad kan du göra ett köpeanbud på bostaden. Det lönar sig att göra ett skriftligt anbud. Anbudet kan vara t.ex. 5-10 procent lägre än priset som säljaren har bett om för bostaden. Säljaren kanske ändå inte vill sälja bostaden billigare.

Köpeanbudet är bindande. Det betyder att du inte kan ta tillbaka anbudet. Om du tar tillbaka köpeanbudet kan du bli tvungen att betala säljaren böter eller en handpenning. Denna summa är vanligen några procent av bostadens pris.

Bostadsköp

Om säljaren av bostaden godtar köpeanbudet görs bostadsköpet upp i köparens bank. Vanligen närvarar köparen och säljaren av bostaden samt bostadsförmedlaren, om en förmedlare har använts.

Köpebrevet är ett kontrakt där t.ex. bostadens pris, bostadens storlek, bostadens skick och datumet då köparen får tillgång till bostaden finns inskrivet. Vanligen görs köpebrevet upp av banken eller bostadsförmedlaren. Köparen har rätt att läsa köpebrevet före dagen då köpet genomförs.

Banken lånar bolånepengarna åt köparen, och summan flyttas över på säljarens konto.

Handpenning

Handpenningen är en del av köpesumman som betalas för bostaden i förskott. Köparen kan betala handpenningen till säljaren när köpet förbereds. Handpenningen är vanligen ungefär fyra procent av bostadens pris. Om du inte kan betala handpenningen från dina besparingar, kan du låna summan av banken som en del av bostadslånet.

Kostnader för ägarbostad

På boendekostnaderna inverkar

 • bostadslånets storlek
 • bostadens storlek
 • bostadens skick
 • bostadens läge.

Bostadsaktie

Om du äger en bostadsaktie betalar du vanligen

 • ränta och amorteringar på bostadslånet
 • driftsvederlag (hoitovastike)
 • finansieringsvederlag (rahoitusvastike), om bostadsaktiebolaget har skulder
 • el och vatten
 • eventuella reparationsarbeten

Fastighet

Om du äger en fastighet betalar du vanligen

 • ränta och amorteringar på bostadslånet
 • fastighetsskatt (kiinteistövero)
 • el och vatten
 • värme
 • sophämtning
 • eventuella reparationsarbeten

Hushållsavfall

I Finland ska hushållsavfall sorteras i olika sopkärl. Läs mer på InfoFinlands sida Avfall och återvinning.

Mer information för bostadsköparen

Lokalinformation