Gå till innehållet
Opiskelemaan Suomeen

Att studera i Finland

Publicerad09.02.2024
Du behöver ett uppehållstillstånd i Finland om du inte är medborgare i EU-länderna eller de nordiska länderna. Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av dina studier, måste du ha en studieplats i Finland. Du kan ansöka om uppehållstillstånd när du har fått en studieplats. På den här sidan finns information om sådant som du måste ta hand om, om du vill flytta till Finland för studier.

Studier utan uppehållstillstånd

Du kan studera mindre än 90 dagar i Finland utan uppehållstillstånd. Du kan dock behöva ett visum. Information om visum hittar du på InfoFinlands sida Kort vistelse i Finland

Studieplats

Innan du kan ansöka om uppehållstillstånd måste du skaffa dig en studieplats i Finland. Godkända läroanstalter är läroanstalter efter grundskolan, till exempel universitet, högskolor och yrkesläroanstalter.

Studieplatsen ska uppfylla ett av följande villkor:

 • studierna leder till yrke eller examen
 • du deltar i ett utbytesprogram mellan läroanstalter eller något annat utbytesprogram
 • du avlägger en kompletterande utbildning eller en specialutbildning som hör till din examen.

Du kan ansöka om studieplats i skolornas gemensamma ansökan på våren eller hösten. Till vissa utbildningar är den gemensamma ansökan (yhteishaku) redan i januari. Ta i god tid reda på när du kan ansöka om en studieplats.

På InfoFinlands sida Ansökan till utbildning hittar du mer information om hur du ansöker om en studieplats i Finland.

Sjukförsäkring

För ditt uppehållstillstånd behöver du en privat försäkring som täcker kostnaderna för sjukdom och läkemedel. Du kan teckna en försäkring hos ett försäkringsbolag i ditt hemland eller fråga om en lämplig försäkring hos internationella försäkringsbolag.

Alla försäkringar ska uppfylla följande villkor:

 • Försäkringens självrisk får inte överstiga 300 euro.
 • Försäkringen ska gälla under hela din vistelse i Finland.
 • Försäkringen ska gälla när du kommer till Finland.
 • Försäkringen får inte vara en vanlig reseförsäkring.

Hur stora vårdkostnader som försäkringen måste täcka beror på hur länge dina studier varar. Om dina studier i Finland till exempel varar mindre än två år, ska försäkringen täcka sjukvårdskostnader upp till minst 120 000 euro.

Om du har det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC), eller Storbritanniens Global Health Insurance Card, behöver du ingen separat försäkring. Sjukvårdskortet ska vara giltigt under hela din vistelse i Finland.

På InfoFinlands sida Hälsovårdstjänster i Finland hittar du information om hälso- och sjukvården i Finland.

Tillräckliga medel

Du måste ha tillräckliga medel för din försörjning i Finland. Du behöver ha minst 560 euro disponibla medel i månaden för att kunna betala för boende, mat och andra utgifter. För en vistelse som varar ett år ska du alltså ha 6 720 euro i disponibla medel.

Försörjningsförutsättningen kan i vissa fall undgås. Om till exempel läroanstalten ordnar dig en gratis bostad och även gratis måltider behöver du ha en mindre summa i disponibla medel.

Om studierna är avgiftsbelagda måste du även se till att du har tillräckliga medel för din försörjning efter att du har betalat läsårsavgiften.

Beloppet som krävs ska finnas på ditt bankkonto eller också ska du ha ett intyg över ett stipendium som beviljats av en officiell instans. Sådana stipendier är till exempel de som beviljats av staten, läroanstalter eller organisationer. Sponsringslöften eller kontoutdrag från privatpersoner, såsom släktingar, bekanta eller arbetsgivare, godkänns inte.

Läs mer om priser och andra levnadskostnader i Finland på InfoFinlands sida Prisnivån i Finland.

Uppehållstillstånd för studerande

Du måste ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland.

Uppehållstillstånd för studerande beviljas vanligen för studietiden. Om du kommer till Finland för att avlägga en fullständig högskoleexamen beviljas du ett A-tillstånd, dvs. ett kontinuerligt uppehållstillstånd. Annars får du ett B-tillstånd, dvs. ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Du kan ansöka om tillståndet på internet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökan kan behandlas först när du har besökt beskickningen. Vanligtvis måste du boka en tid hos beskickningen i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan kommer detta att meddelas via ditt konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Handläggningen av ansökan är avgiftsbelagd. Du måste betala avgiften när du lämnar in ansökan om uppehållstillstånd.

Du ska bifoga följande handlingar till din ansökan om uppehållstillstånd för studerande:

 • Giltigt pass
 • Passfoto (anvisningar för fotot finns på Migrationsverkets webbplats)
 • Närvarointyg (intyg över att du är studerande vid en läroanstalt som är godkänd i Finland)
 • En utredning över att du har tillräckliga medel för din försörjning
 • Ett försäkringsintyg eller en kopia av det europeiska sjukvårdskortet
 • En utredning över att du har betalat läsårsavgiften eller har ett stipendium
 • Tidigare examensbetyg (om du inte ska avlägga examen eller är en utbytesstudent)
 • Eventuella arbetsintyg (om du inte ska avlägga examen eller är en utbytesstudent)

D-visum

Du kan komma till Finland så snart du har fått ett positivt beslut på din ansökan om uppehållstillstånd, även om du ännu inte har fått ett uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndskortet kan skickas till dig även i Finland. Du kan dock behöva visum till Finland om du ännu inte har ett uppehållstillståndskort.

Om du behöver visum till Finland kan du ansöka om ett D-visum (D-viisumi). Med ett D-visum kan du komma till Finland utan uppehållstillståndkortet så snart ditt uppehållstillstånd har beviljats.

Du kan ansöka om D-visum på Enter Finland samtidigt när du ansöker om uppehållstillstånd. Handläggningen av visumansökan är avgiftsbelagd.

D-visumet fogas till ditt pass vid beskickningen när Migrationsverket beviljar dig uppehållstillstånd. D-visumets giltighetstid är 100 dygn.

Uppehållstillstånd för studerande från andra EU-länder

Du behöver inget uppehållstillstånd i Finland om du har ett uppehållstillstånd som beviljats i ett annat EU-land och om du studerar vid en högskola. Dessutom måste dina studier:

 • innefatta internationell rörlighet i ett EU-program eller ett mångformigt program eller
 • omfattas av ett avtal mellan två eller fler högskolor.

I detta fall måste du göra en underrättelse om rörlighet till Migrationsverket. Du får studera i Finland högst 360 dagar när du gör en underrättelse om rörlighet.

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning.

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe för att registrera dig som invånare. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

Fortsatt uppehållstillstånd för studerande

Om dina studier fortsätter men uppehållstillståndet håller på att gå ut ska du ansöka om fortsatt uppehållstillstånd. Kom ihåg att ansöka om fortsatt uppehållstillstånd för studerande i god tid innan giltighetstiden för det första tillståndet går ut.

När du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd kontrollerar Migrationsverket om du har fått tillräckligt med studiepoäng för att få fortsatt uppehållstillstånd. För detta ändamål ska du bifoga ett studieregisterutdrag till din ansökan om fortsatt uppehållstillstånd.

Läs mer om att ansöka om fortsatt uppehållstillstånd på InfoFinlands sida Fortsatt uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd för arbetssökande

Om du inte har en arbetsplats när du utexamineras, kan du ansöka om uppehållstillstånd för arbetssökande eller för att starta ett företag. Du kan få detta uppehållstillstånd för högst två år.

Ansök om tillstånd senast fem år efter det att ditt uppehållstillstånd för studerande har upphört.

Om du hittar ett jobb i Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd för person som avlagt examen i Finland.

Läs mer om uppehållstillstånd för person som avlagt examen på InfoFinlands sida Arbeta i Finland.

Arbetspraktik i Finland

Om du studerar utomlands och vill komma till Finland för arbetspraktik behöver du ett uppehållstillstånd på grund av praktik. Mer information hittar du på Migrationsverkets webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenMigrationsverket

Praktik i Finland

InfoFinlands sida Utländska studerande i Finland innehåller viktig information om studielivet i Finland.