Gå till innehållet
Avioliitto Suomessa

Äktenskap i Finland

Publicerad27.12.2022
I Finland kan alla gifta sig, oavsett i vilket land man är medborgare. Ett äktenskap som ingåtts utomlands är officiellt i Finland först när det har registrerats i befolkningsdatasystemet i Finland.

Du kan gifta dig om du:

  • är minst 18 år gammal
  • inte är gift eller i registrerat parförhållande sedan tidigare.

Även samkönade par kan gifta sig i Finland.

Nära släktingar får inte gifta sig enligt Finlands lag.

Äktenskapet är alltid ett frivilligt val som ingen kan tvingas till. Till exempel föräldrarna får inte tvinga sitt barn att gifta sig. Att tvinga någon till äktenskap är ett brott i Finland.

I Finland kan kvinnor och män själva besluta vem de ska gifta sig med. Man behöver inte be om tillstånd från till exempel släktingar.

Mer information om giftermål i Finland hittar du på InfoFinlands sida Ingående av äktenskap i Finland, komihåglista.

Äktenskap och uppehållstillstånd

Om din make eller maka bor stadigvarande i Finland, kan du få uppehållstillstånd i Finland på grund av äktenskapet. Äktenskapet är dock ingen garanti för uppehållstillstånd. Läs mer på InfoFinlands sida Uppehållstillstånd för make eller maka.

Du kan inte få finskt medborgarskap via ett äktenskap.

Äktenskap som ingåtts utomlands

Ett äktenskap som ingåtts utomlands är officiellt i Finland först när det har registrerats i befolkningsdatasystemet i Finland. För registreringen ska du lämna in ett legaliserat äktenskapsintyg i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i din hemkommun. Intyg som utfärdats av en myndighet i ett nordiskt land eller EU-land behöver inte legaliseras.

Om intyget är på ett annat språk än svenska, engelska eller finska, måste det översättas till ett av dessa språk. Även översättningen måste legaliseras. Om översättningen görs av en auktoriserad översättare i Finland behöver den inte legaliseras. Om intyget har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och åtföljs av blankett EU 2016/1191, behöver intyget inte översättas.

Lokalinformation