Gå till innehållet
Työ ja yrittäjyys Espoossa

Arbete och entreprenörskap i Esbo

Publicerad09.03.2023
Söker du jobb i Esbo eller behöver du hjälp med jobbsökningen? Läs mer om tjänster som ger dig råd eller hjälper dig att hitta en arbetsplats eller grunda ett företag.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Var hittar jag jobb?

TE-byråns tjänster

Du kan få hjälp med jobbsökningen vid Nylands TE-byrå. Verksamhetsstället i Esbo finns i Alberga.

Officersgatan 3B
02600 Esbo

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Nylands arbets- och näringsbyrå, Esbo

TE-byrån betjänar på internet via sidan E-tjänster (Oma asiointi). För att använda tjänsten behöver du nätbankskoder.

Medborgare i EU-länderna, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz kan anmäla sig som arbetssökande via TE-byråns E-tjänster. Medborgare i andra länder måste anmäla sig personligen vid TE-byrån. Ta med ett ID-kort och ditt uppehållstillstånd.

Information om TE-byråns tjänster hittar du på InfoFinlands sida Om du blir arbetslös. Information om jobbsökning i Finland hittar du på InfoFinlands sida Var hittar jag jobb?

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Lediga jobb

Lediga tjänster vid Esbo stad hittar du på stadens webbplats.

Seure (Seure) är ett bemanningsbolag som erbjuder kortvariga jobb vid Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla städer. Jobben finns till exempel på skolor, daghem och sjukhus.

Hjälp med jobbsökningen

Omnias kompetenscentrum för invandrare

Omnias kompetenscentrum hjälper dig med jobbsökningen och med att hitta en lämplig utbildning. Servicen är avsedd för arbetslösa Esbobor.

e-post: oske(at)omnia.fi

Esbo Kunskapscentrum för högutbildade invandrare

Stöd för jobbsökningen för internationella experter. Servicen är avsedd för arbetslösa Esbobor.
 

För unga under 30 år

Länken tar dig utanför tjänstenEspoon kaupunki

Ohjaamo

Arbetslöshetsersättning

Information om att ansöka om arbetslöshetsersättning hittar du på InfoFinlands sida Arbetslöshetsförsäkring.

Att grunda ett företag

Om du vill grunda ett eget företag, kan du få hjälp vid FöretagsEsbo. De hjälper dig att utveckla affärsidén och planera affärsverksamheten. Tjänsterna är kostnadsfria.

Nätverket Business Espoo hjälper dig när du vill starta ett företag i Esbo, skaffa utbildning, rekrytera arbetskraft, expandera internationellt eller hitta nya kontakter. Tjänsterna är kostnadsfria.

NewCo Yritys Helsinki erbjuder individuell rådgivning om grundande av företag samt ordnar informationsmöten och företagarutbildning på flera olika språk.

Företagare i Esbo får även hjälp av Företagarna i Esbo rf. Företagarna i Esbo rf är företagarnas egen organisation som erbjuder sina medlemmar till exempel utbildning, samarbete och rådgivning.

Läs mer: Att grunda ett företag i Finland

Beskattning

Huvudstadsregionens skattebyrå ligger i Helsingfors.

Tavastvägen 15

Invandrare kan även sköta ärenden vid servicestället International House Helsinki. På servicestället hjälper FPA:s och Skatteförvaltningens experter invandrare som kommer till Finland för att arbeta i frågor som rör beskattning och social trygghet.

Information om beskattningen hittar du på InfoFinlands sida Beskattning.