Gå till innehållet
Työelämän ongelmat

Problem i arbetslivet

Publicerad16.01.2023
Om du har problem på arbetsplatsen ska du först diskutera dem med din chef. Du får även hjälp av förtroendemannen på din arbetsplats eller fackförbundet. På den här sidan hittar du svar på de problem som du kan ställas inför i arbetslivet.

Var får jag hjälp med problem i arbetslivet?

Prata först med din chef. Om det inte hjälper, kontakta arbetsplatsens förtroendeman. Om det inte finns en förtroendeman på arbetsplatsen och du är medlem i facket, kontakta ditt fackförbund.

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC erbjuder gratis anställningsrådgivning. Du kan få rådgivning även om du inte är medlem i ett fackförbund. Juristerna svarar på dina frågor på finska och engelska. Rådgivning ges både per telefon och via e-post:

Tfn 0800 414 004, mån. kl. 14–17, tis. och ons. kl. 9–11 och 12–15
workinfinland(at)sak.fi

Du kan även ringa arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande rådgivningstelefon:

Tfn 0295 016 620
Mån.–fre. kl. 9–15

Min anställning upphör inom kort. Hur påverkar det mitt uppehållstillstånd?

Detta beror på vilket slags uppehållstillstånd du har.

Om ditt uppehållstillstånd är kopplat till endast en arbetsgivare, ska du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare. För att kunna ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare måste du ha ett nytt jobb. Du kan även ansöka om uppehållstillstånd på någon annan grund. Läs mer om grunderna för uppehållstillstånd i InfoFinlands avsnitt Icke EU-medborgare.

Om din anställning upphör innan ditt uppehållstillstånd går ut, ska du meddela detta skriftligt till Migrationsverket. Också din arbetsgivare kan göra anmälan.

Om ditt uppehållstillstånd är beviljat för en viss bransch, kan du byta jobb inom samma bransch.

Information om uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare hittar du på sidorna Arbeta i Finland och Till Finland som företagare. Läs mer om att söka jobb i Finland på sidan Arbete i Finland. Mer information om att söka arbetslöshetsersättning hittar du på sidan Arbetslöshetsförsäkring.

Jag har fått för lite lön utbetalad. Vad ska jag göra?

Kontrollera alltid i lönespecifikationen att du har fått rätt belopp.

Om du har fått för lite lön, ska du be din arbetsgivare att rätta till löneutbetalningen. Om arbetsgivaren inte betalar ut rätt lön, ska du fråga om råd hos regionförvaltningsverkets arbetarskydd eller ditt fackförbund.

Om du inte kan komma överens om löneutbetalningen med din arbetsgivare måste ärendet avgöras i domstol. Detta är dock det sista alternativet.

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddsförvaltning

Information om löneutbetalning

Min arbetsgivare vill endast betala ut lönen i kontanter. Får man göra så?

Din arbetsgivare borde betala ut lönen till ditt bankkonto. Lönen får endast betalas ut i kontanter om inga andra alternativ finns. Så gör man till exempel om du inte har ett bankkonto.

Om du får lönen utbetalad i kontanter, ska du ge din arbetsgivare ett skriftligt intyg om löneutbetalningen. På så sätt kan man bevisa att lönen verkligen har betalats till dig.

Min tillsvidareanställning upphörde, men min sista lön betalades inte ut. Vad bör jag göra?

Fråga arbetsgivaren varför lönen blivit försenad. Kräv att arbetsgivaren betalar ut lönen. Framför kravet skriftligt.

Om du är medlem i ett fackförbund kan du be förbundet om hjälp. Om du inte är medlem i ett fackförbund, kontakta till exempel arbetarskyddsmyndigheterna.

Jag avslutade mitt jobb hos min förra arbetsgivare, men jag har inte fått ett arbetsintyg. Hur får jag arbetsintyget?

Arbetsgivare behöver inte ge dig ett arbetsintyg på eget bevåg. Om du vill ha ett arbetsintyg ska du be om det. Intyget ska lämnas till dig så snart som möjligt.

Om du har bett om ett arbetsintyg men inte fått det, ska du kontakta arbetarskyddsmyndigheterna. Läs mer på InfoFinlands sida Arbetsintyg.

Jag upplever att jag blir osakligt bemött på min arbetsplats. Vad kan jag göra?

Alla arbetstagare ska behandlas jämlikt och lika. Enligt lag får ingen diskrimineras till exempel av följande orsaker:

  • anställningsform
  • ålder
  • kön
  • etnisk bakgrund
  • hälsotillstånd
  • religion
  • sexuell läggning.

Läs mer på InfoFinlands sida Diskriminering och rasism.

Förutom diskriminering kan det även förekomma andra typer av osakligt bemötande på arbetsplatser, till exempel mobbning eller sexuella trakasserier.

Prata först med din chef om saken. Om hen inte kan hjälpa dig, ska du kontakta arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendeman. Om ärendet inte kan lösas på arbetsplatsen, kontakta arbetarskyddsmyndigheterna eller ditt fackförbund.

Om din chef behandlar dig osakligt, anmäl detta till arbetarskyddsmyndigheterna. Du kan göra anmälan med ditt eget namn eller anonymt.

Jag tvingas att utföra ett jobb utan att få betalt. Min arbetsgivare hotar mig dessutom med våld. Var kan jag få hjälp?

Du har rätt till hjälp och skydd. Enligt lagen i Finland måste arbetstagarna behandlas väl och de ska betalas lön. Människohandel är ett brott i Finland. Läs mer på InfoFinlands sida Människohandel och tvångsarbete. Du hittar information om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter i Finland på InfoFinlands sida Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.