Gå till innehållet
Perhe Kauniaisissa

Familjen i Grankulla

Publicerad04.05.2023

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Äktenskap

Före äktenskapet ska du skriftligt begära prövning av hinder mot äktenskap. Hindersprövningen görs vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer: Ingående av äktenskap i Finland, komihåglista

Skilsmässa

Kvinnan eller mannen kan lämna in skilsmässoansökan i Västra Nylands tingsrätts kansli. Du kan också söka skilsmässa ensam, utan din makes eller makas samtycke. Du kan skicka in ansökan till tingsrättens kansli per post, fax eller via e-post.

Västra Nylands tingsrätt
Vitikka 1 B 2
Tfn 029 56 44000

Läs mer: Skilsmässa

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands tingsrätt

Kontaktuppgifter

Barn vid skilsmässa

Om du har barn och ska skilja dig, ta kontakt med barnatillsyningsmannen. Socialväsendet bekräftar ett avtal om barnens boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Läs mer: Barn vid skilsmässa

Om du behöver juridisk hjälp, kan du kontakta Västra Nylands rättshjälpsbyrå.

Biskopsbron 9 B
02230 Esbo
Tfn 029 56 61820
E-post: lansi-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands rättshjälpsbyrå

Rättshjälp

Vård av barnet

På InfoFinlands sida Utbildning i Grankulla finns information om dagvård för barn.

Vård av barnet i hemmet

Om du sköter ditt barn hemma kan du delta i Grankulla stads öppna familjeverksamhet. Där kan du träffa andra barnfamiljer.

Läs mer: Stöd för vård av barn i hemmet

Problem i familjen

Problem i äktenskap och parförhållande

Vid problem i äktenskap och parförhållande kan du få hjälp vid familjerådgivningen. Familjerådgivningen betjänar invånarna i Grankulla.

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla stad

Familjerådgivning

Våld

Om du behöver brådskande hjälp av polisen i nödsituationer, ring nödnumret 112.

Om någon i din familj utövar våld mot dig eller hotar dig med våld, kontakta ett skyddshem.

Föreningen Monika-Naiset Liitto har en jourtelefon för invandrarkvinnor som blivit utsatta för våld.
Tfn 0800 05058

Invandrarmän som har problem med våld kan få hjälp via tjänsten Miehen linja.
Tfn 09 2766 2899
E-post: kontakti@lyomatonlinja.fi

Länken tar dig utanför tjänstenHuvudstadsregionens skyddshem rf

Hjälp till offer för familjevåld

Barns och ungas problem

Vid problem som gäller barn under skolåldern, kontakta barnrådgivningen.

Vid problem som gäller barn i skolåldern hjälper till exempel skolans hälsovårdare.

Om du behöver råd i frågor kring barns psykiska tillväxt och utveckling, kan du boka en tid hos familjerådgivningen.

Om den unga inte är trygg i sitt eget hem, kan hen kontakta Finlands Röda Kors De ungas skyddshus. Skyddshuset finns i Alberga.

De ungas skyddshus
Bleckslagargränden 2 A 14
02650 Esbo

Tfn 09 8195 5360
Whatsapp: 040 776 5548
E-post: turvatalo.espoo@)redcross.fi

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Rådgivningsbyråer

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Information om hälsovården för skolbarn

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Röda Kors

De ungas skyddshus

När en närstående avlider i Finland

Om en närstående dör oväntat och du behöver stöd kan du kontakta social- och krisjouren i Esbo, telefon 029 151 2221.

Grankulla stad har en egen begravningsplats i Kasabergsområdet. Den är avsedd för stadens invånare.

Läs mer: När en närstående avlider i Finland