Gå till innehållet
Perhe Kauniaisissa

Familjen i Grankulla

Publicerad22.02.2024

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Äktenskap

Före äktenskapet ska du skriftligt begära prövning av hinder mot äktenskap. Hindersprövningen görs vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer: Ingående av äktenskap i Finland, komihåglista

Småbarnspedagogik

På InfoFinlands sida Utbildning i Grankulla finns information om dagvård för barn.

Vård av barnet i hemmet

Om du sköter ditt barn hemma kan du delta i Grankulla stads öppna familjeverksamhet. Där kan du träffa andra barnfamiljer.

Läs mer: Stöd för vård av barn i hemmet

Problem i familjen

Problem i äktenskap och parförhållande

Vid problem i äktenskap och parförhållande kan du få hjälp vid familjerådgivningen. Familjerådgivningen betjänar invånarna i Grankulla.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Uppfostrings- och familjerådgivning

Våld

Om du behöver brådskande hjälp av polisen i nödsituationer, ring nödnumret 112.

Om någon i din familj utövar våld mot dig eller hotar dig med våld, kontakta ett skyddshem.

Föreningen Monika-Naiset Liitto har en jourtelefon för invandrarkvinnor som blivit utsatta för våld.

Tfn 0800 05058

Invandrarmän som har problem med våld kan få hjälp via tjänsten Miehen linja.

Tfn 044 751 1334

E-post: lyomaton.linja@miessakit.fi (Link opens default mail program)

Länken tar dig utanför tjänstenHuvudstadsregionens skyddshem rf

Hjälp till offer för familjevåld

Barns och ungas problem

Familjecentret tillhandahåller många tjänster för barnfamiljer. Där får du också stöd i frågor kring fostran och föräldraskap.

Om den unga inte är trygg i sitt eget hem, kan hen kontakta Finlands Röda Kors De ungas skyddshus. Skyddshuset finns i Alberga.

De ungas skyddshus

Bleckslagargränden 2 A 14

02650 Esbo

Tfn 09 8195 5360

E-post: turvatalo.espoo@redcross.fi (Link opens default mail program)

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Familjecenter

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Information om hälsovården för skolbarn

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Röda Kors

De ungas skyddshus

Skilsmässa

Kvinnan eller mannen kan lämna in skilsmässoansökan i Västra Nylands tingsrätts kansli. Du kan också söka skilsmässa ensam, utan din makes eller makas samtycke. 

Västra Nylands tingsrätt

Marvägen 4

02150 Esbo

Tfn 029 564 4000

E-post: lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi (Link opens default mail program)

Läs mer: Skilsmässa

Barn vid skilsmässa

Om du och din partner har barn och ni planerar att skilja er, boka en tid hos barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen bekräftar ett avtal om barnens boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Läs mer: Barn vid skilsmässa

 

När en närstående avlider i Finland

Om en närstående dör oväntat och du behöver stöd kan du kontakta social- och krisjouren i Esbo, telefon 029 151 2221.

Grankulla stad har en egen begravningsplats i Kasabergsområdet. Den är avsedd för stadens invånare.

Läs mer: När en närstående avlider i Finland