Gå till innehållet
Tilapäinen suojelu Suomessa

Tillfälligt skydd i Finland

Publicerad07.02.2023
Personer som flyr från kriget i Ukraina kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland på grund av tillfälligt skydd. På denna sida finns information om hur du ansöker om uppehållstillstånd och vilka rättigheter tillståndet ger.

Om du har flytt från Ukraina eller inte kan återvända dit på grund av kriget kan du ansöka om tillfälligt skydd i Finland. Du kan beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd på en kort tid.

På grundval av tillfälligt skydd kan uppehållstillstånd beviljas till

  • medborgare i Ukraina som inte kan återvända till Ukraina på grund av det ryska anfallet
  • medborgare i länder utanför EU som har haft sin lagliga hemvist i Ukraina och inte kan återvända tryggt till sitt ursprungsland
  • familjemedlemmar till ovan nämnda personer, om familjebandet bildades i Ukraina före de 24 februari 2022.

Du kan ansöka om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten i Finland. Berätta för polisen eller gränsmyndigheten att du vill ansöka om tillfälligt skydd. Ansökan är avgiftsfri.

När du har ansökt om tillfälligt skydd kan du bo i ett mottagningscenter och få mottagningscentrets tjänster. Du har rätt att ta emot mottagningstjänster även efter att du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.

Migrationsverket skickar dig beslutet om uppehållstillstånd per post till mottagningscentret eller till den adress som du angett i din ansökan. Om du beviljas uppehållstillstånd får du samtidigt också ett uppehållstillståndskort. Du får ett beslut på din ansökan ungefär inom en vecka efter att du gjort ansökan.

På Migrationsverkets webbplats hittar du mer information om villkoren för att ansöka om tillfälligt skydd.

Giltighetstid för uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd gäller till den 4 mars 2024. Om du redan har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som upphör före den 4 mars 2024, fortsätter dess giltighetstid automatiskt till och med den 4 mars 2024. Du behöver inte själv ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd.

Arbete och studier i Finland

Du har rätt att arbeta och studera i Finland omedelbart efter att du har ansökt om tillfälligt skydd. När du har fått uppehållstillstånd har du också rätt till tjänsterna för arbetslösa arbetssökande vid AN-byrån.

Finsk personbeteckning

Du får en finsk personbeteckning samtidigt som du får uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Om du har uppehållstillstånd men ingen personbeteckning, kan du ansöka om personbeteckning via ditt mottagningscenter eller vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Om du har ett jobb kan du också få en personbeteckning på vissa skattebyråer samtidigt som du hämtar ut ditt skattekort.

Rätt till den sociala tryggheten i Finland

Du kan få rätt till FPA:s förmåner om du arbetar i Finland eller har bott i Finland minst ett år. Före detta har du rätt till mottagningscentrets tjänster. Du kan få mottagningspenning om dina eller dina familjemedlemmars inkomster och tillgångar inte räcker till den nödvändiga försörjningen, såsom mat och kläder.

Du hittar mer information om den sociala tryggheten i Finland på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland

Hemkommun i Finland

Du kan ansöka om hemkommun om du har haft uppehållstillstånd i Finland i ett år. Du kan få en hemkommun redan tidigare om du till exempel arbetar eller studerar i Finland och ditt arbete eller dina studier varar minst två år. Du kan få en hemkommun tidigare också om du har en familjemedlem som har sin hemkommun i Finland och du kan bevisa familjebandet till exempel med ett äktenskapsintyg eller en födelseattest i original.

När du har fått en hemkommun har du samma rättigheter, tjänster och skyldigheter som personer som bor stadigvarande i Finland. Du har nytta av den om du avser stanna i Finland tills vidare. Läs mer om vad som avses med hemkommun på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Från och med den 1 mars 2023 kan du ansöka om hemkommun elektroniskt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats. Du kan ansöka om hemkommun elektroniskt endast om du har haft uppehållstillstånd i Finland minst ett år.