Gå till innehållet
Perhe Kokkolassa

Familjen i Karleby

Publicerad15.11.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Äktenskap

Innan äktenskapet ingås ska du skriftligen be om prövning av äktenskapshinder. Prövningen görs vid magistraten. Du kan lämna in ansökan om prövning vid vilken magistrat som helst.

Civilvigsel äger rum vid magistraten.

Magistraten i Västra Finland

Karleby enhet

Karlebygatan 27, PB 581

67701 Karleby

Telefon: 029 553 9451

Administrativ e-postadress: info.lansi-suomi(at)maistraatti.fi

Läs mer: Äktenskap.

Skilsmässa

Skilsmässa kan sökas av kvinnan, av mannen eller av båda makarna tillsammans. Man ansöker om skilsmässa i tingsrätten. Till att börja med görs en skriftlig skilsmässoansökan.

Österbottens tingsrätt

Karleby kansli

Besöksadress: Karlebygatan 27, 67100 Karleby

Postadress: PB 120, 67101 Karleby

Telefon: 029 56 49294

E-post: keski-pohjanmaa.ko(at)oikeus.fi

Läs mer: Skilsmässa.

Barn vid skilsmässa

Om du har barn och går igenom en skilsmässa ska du ta kontakt med barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen bekräftar överenskommelsen om var barnen ska bo, vården av barnen, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Barnatillsyningsmannen

Långbrogatan 1-3

67100 Karleby

Telefontid och tidsbokning

må-fre. kl. 11.00−12.00

tel. 06 826 4111

Läs mer: Barn vid skilsmässa.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Barnatillsyningsmannen

När du väntar barn

Ta kontakt med rådgivningen då du märker att du är gravid. På rådgivningen följer man med moderns, barnets och hela familjens välmående under graviditeten. Du kan be om råd per telefon (06) 826 4477.

Läs mer: Graviditet och förlossning.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Mödrarådgivning

Vård av barnet

I Karleby finns stadens daghem, gruppfamiljedaghem, familjedagvårdare samt barnklubbar. Dessutom finns det daghem som köptjänst (svenskspråkiga), ett privat daghem och privata familjedagvårdare i Karleby.

Du kan ansöka om plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn elektroniskt via tjänsten suomi.fi eller med en blankett på stadens webbplats (ansökan om småbarnspedagogik).

Ansökan ska lämnas in fyra månader innan du behöver plats inom småbarnspedagogiken. Det är möjligt att få en plats snabbare om den behövs för att du exempelvis erhållit arbete eller studieplats.

Ansökan kan returneras till platsen för småbarnspedagogik, kontorstjänster för småbarnspedagogik eller lämnas i brevlådan i den nedre aulan i Bildningscentralen.

Du kan ansöka om en plats i stadens barnklubbar med blanketten som finns på stadens webbplats.

Ansökan kan även skickas per post till följande adress:

Bildningscentralen

Tjänster för småbarnspedagogik

Strandgatan16

67100 Karleby

Läs mer: Vård av barnet.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Gruppfamiljedaghem

Vård av barnet i hemmet

Om familjens yngsta barn är yngre än tre år kan föräldern få hemvårdsstöd för vård av barnet i hemmet. Om du har rätt till stödet kan du ansöka om stödet hos FPA. Du kan fylla i ansökan på nätet eller skicka den per post till FPA. Du kan även besöka FPA:s kontor.

Karleby stad betalar extra Karlebystöd för de familjer som tar hand om barn under tre år i hemmet. Du kan ansöka om Karlebystödet om den ena av föräldrarna vårdar samtliga av familjens barn under skolåldern i hemmet. Om din familj fyller villkoren, beviljas Karlebystödet i samband med beviljandet av vårdnadsbidraget.

Läs mer: Stöd för vård av barn i hemmet.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Karlebystöd