Gå till innehållet

Fritid i Karleby

Publicerad24.02.2023

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Karleby är en gammal sjöstad som erbjuder mångsidiga möjligheter för utfärder och friluftsliv. Personer ntresserad av friluftsliv bör läsa mer om allemansrätten under rubriken ”Att röra sig i naturen” i denna tjänst.

Flera kultur- och motionslokaler möjliggör varierande former av hobbyverksamhet. Föreningar och organisationer samt hobbygrupper och kommunala institut erbjuder kurser i idrott och kultur samt bl.a. språk och hantverk. I Snellman-salen och i stadens övriga kulturlokaler erbjuds kulturevenemang av varierande slag.

Årliga evenemang i Karleby är bland annat Veneziansk afton i slutet av sommaren, Kokkola Cup för fotbollsjuniorer, Stadsfestivalen Karleby sommarveckor, Lochteå kyrkomusikfest samt Vinterdans i Karleby och festivalen Karleby Vinterharmonika.

Mer information om fritidstjänsterna i Karleby finns på Karleby stads webbplats. På stadens webbplats finns även en länk till Evenemangskalendern med daglig information om stadens kultur- och motionsevenemang.

Läs mer: Fritid.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Evenemangskalender

Bibliotek

Karleby stadsbibliotek finns i stadens centrum. Närbiblioteken finns i Björkhagen, Kelviå, Lochteå samt Ullava kyrkby och Rahkonen. Dessutom har staden en ambulerande biblioteksbuss.

Information om bibliotekets öppettider och tjänster finns på dess webbplats. Biblioteket finns även på nätet. Där kan kunderna bläddra i bibliotekets samlingar, reservera material, förnya sina lån, beställa fjärrlån och låna e-böcker under alla tider på dygnet. Tack vare det effektiva biblioteksnätverket i Finland är nästan alla finländska biblioteks samlingar tillgängliga för bibliotekskunderna i Karleby.

Karleby stadsbibliotek/huvudbiblioteket

Storgatan 3, 67100 Karleby

Telefon: 040 806 5124, 040 806 5435 

E-post: kokkolan.kirjasto(at)kokkola.fi

Läs mer: Bibliotek.

Motion

I Karleby finns mångsidiga motionsmöjligheter året runt. Det finns motionsplatser i olika delar av staden. Staden anordnar ledda aktiviteter i Simcentret VesiVeijari och motionshallarna. Dessutom finns det gym av flera olika slag. Gym anpassade för äldre finns i Furuåsens aktivitetscenter och Kuusikumpu servicehus.

Staden underhåller cykelvägar, motionsrutter, joggingbanor, skidspår, badstränder, bollplaner och skridskobanor samt platser för närmotion.

I Karlebynejdens instituts nättjänst finns information om institutets mångsidiga motionsutbud.

I Karleby finns nära på hundra idrottsföreningar för olika grenar samt föreningar som arrangerar övrig motion. Mer information om motionsmöjligheter i Karleby finns på Karleby stads webbplats.

Läs mer: Motion.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Motionsplatser

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Gym för äldre

Länken tar dig utanför tjänstenKarlebynejdens institut

Karlebynejdens institut

Att röra sig i naturen

Att röra sig i naturen är en traditionell och populär form av avkoppling för finländarna under alla årstider. I Finland kan man med stöd av allemansrätten plocka bär och svamp i skogen och röra sig till fots, med cykel eller skidor vintertid. Det är inte tillåtet att beträda folks gårdar utan lov.

För fiske krävs fiskelov, med undantag för mete och pilkning. Även jakt fordrar jakttillstånd. Allemansrätten ger inte rätt att skräpa ner i naturen, skada träd eller växter, störa eller skada fågelbon eller fågelungar, köra motorfordon utan markägarens tillstånd eller bygga ens tillfälliga byggen.

Mer information om motionsrutterna, rastplatser, möjligheter till fiske och båtliv samt exempelvis fågeltorn i Karleby finns på stadens webbplats.

Rutterna för camping, paddling, vandring, cykling och övriga rutter i Karleby finns i karttjänsten på nätet. I karttjänsten visas även var största delen av motionsplatserna finns.

Du kan köpa friluftskartor över Karleby hos Karleby Turism: Salutorget 5, 67100 Karleby.

Läs mer: Att röra sig i naturen.

Länken tar dig utanför tjänstenMiljöförvaltningen

Allemansrätten

Teater och film

Karleby är en teaterstad med långa anor, som erbjuder scenkonst på hög nivå framförd av både proffs och amatörer. Karleby stadsteater finns i det stämningsfulla Vartiolinna (Torggatan 48). Stadsteaterns program finns på teaterns webbplats. Du kan läsa mer om amatörteatrarnas verksamhet på deras webbplats och i evenemangskalendern.

I Karleby finns biografen Bio Rex, vars två salar använder digital- och 3D-teknik. Bio Rex program finns under länken här intill.

Läs mer: Teater och film.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Stadsteatern

Länken tar dig utanför tjänstenBio Rex Oy

Biograf

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Evenemangskalender

Museer

I hjärtat av staden, i det anrika Rooska gården, finns K.H.Renlunds museum. Karleby stad grundade museet 1909 utgående från en testamentsgåva av affärsmannen Karl Herman Renlund (1850–1908) . På museet finns Renlunds samling av finländsk konst från guldåldern och tillfälliga utställningar i en kulturhistorisk miljö. Även i museikvarterens övriga byggnader finns utställningar om stadens kulturhistoria och utställningar med ITE-konst. På K.H.Renlunds museums webbplats finns mer information om museets tjänster, utställningar samt aktuell verksamhet.

Utöver K.H.Renlunds museum lönar det sig att besöka det naturhistoriska museet Kieppi (Kieppi är stängt tills vidare på grund av brand) samt de många hembygdsmuseerna och övriga de historiska resmålen i regionen. Exempelvis i Konst-Vionoja-centret presenteras konstnären Veikko Vionojas verk. I Kelviå, ca 10 km norrut från Karleby, finns Toivonen djurpark och drängmuseum. Mer information om dessa museer finns under länkarna här intill.

Läs mer: Museer.

Länken tar dig utanför tjänstenToivonens djurpark och drängmuseum

Toivonens djurpark och drängmuseum

Länken tar dig utanför tjänstenKonst Vionoja

Konst Vionoja

Hobbyer för barn och unga

Flera kultur- och motionslokaler möjliggör varierande former av hobbyverksamhet. Flera olika föreningar samt kommunala institut ger unga möjlighet att studera idrott och kultur samt bl.a. språk och hantverk. Barn och unga kan delta i grundläggande undervisning i musik, dans, bildkonst och hantverk. Dessutom erbjuder stadens ungdomstjänster en rockskola.

Stadens ungdomstjänster driver sju ungdomsgårdar runt om i Karleby. De rusmedels- och rökfria ungdomslokalerna erbjuder handledd verksamhet för barn i årskurserna 3–6 och unga i åldern 13–17 år i olika delar av Karleby. Information om hobbyverksamheter för barn och unga finns på stadens webbplats.

Rådgivningen vid Ungdomsgården Vinge ger aktuell information om bl.a. internationalisering, studier, arbetsliv, hälsa, hobbyverksamhet och boende.

Karlebynejdens institut erbjuder barn och unga olika former av hobbyverksamhet, exempelvis i konstämnen och musik. Kontrollera vilka kurser som är aktuella i institutets webbtjänst.

Karleby evangelisk-lutherska församlingar erbjuder även hobbyverksamhet för barn och unga, såsom lekparksträffar, klubbar, musikverksamhet och läger. Mer information om verksamheten finns på Karleby församlingssammanslutnings webbplats.

Ungdomsgården Vinge

Trädgårdsgatan 2

67100 Karleby

Läs mer: Hobbyer för barn och unga.

Länken tar dig utanför tjänstenKarlebynejdens institut

Karlebynejdens institut

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby kyrkliga samfällighet

Karleby kyrkliga samfällighet

Föreningar

Karleby har ett aktivt och mångsidigt föreningsliv för invånare i alla åldrar.

Läs mer: Föreningar.