Gå till innehållet
Muutto Kokkolaan

Flytta till Karleby

Publicerad19.05.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Registrering som invånare

Om du vill flytta till Finland behöver du vanligtvis ett uppehållstillstånd. Uppehållstillståndsärenden hanteras av Finlands beskickningar i utlandet och Migrationsverket.

Läs mer: Flytta till Finland.

Då du flyttar till Karleby (Kokkola) ska du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan personligen registrera dig på Karleby enheten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Karleby
Karlebygatan 27
67100 Karleby

När du går till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du ta med dig

  • identitetsbevis (t.ex. pass)
  • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver ett uppehållstillstånd i Finland)
  • registreringsintyget över uppehållsrätt för EU-medborgare (om du är EU-medborgare)
  • äktenskapsbevis
  • födelseattester för dina barn

Observera att officiella handlingar som tagits med från utlandet ska vara legaliserade och i original samt översatta till finska, svenska eller engelska. Mer information om legalisering av handlingar får du hos magistraten eller hos ditt lands beskickning i Finland.

Läs mer: Registrering som invånare.

Fortsatt uppehållstillstånd

Du ska ansöka om fortsatt uppehållstillstånd innan ditt tidigare uppehållstillstånd går ut. Du ansöker om tillståndet vid Migrationsverkets servicesställen. Du kan endast ansöka om fortsatt uppehållstillstånd i Finland.

Migrationsverket
Korsholmsesplanaden 45
65100 Vasa

Läs mer: Fortsatt uppehållstillstånd.