Gå till innehållet
Muutto Kokkolaan

Flytta till Karleby

Publicerad15.11.2022
Vad måste man komma ihåg att se till när man flyttar? Den här sidan innehåller instruktioner om hur du kommer igång med att se till tillståndsärenden i Karleby.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Registrering som invånare

Om du vill flytta till Finland behöver du vanligtvis ett uppehållstillstånd. Uppehållstillståndsärenden hanteras av Finlands beskickningar i utlandet och Migrationsverket.

Läs mer: Flytta till Finland.

Då du flyttar till Karleby (Kokkola) ska du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan personligen registrera dig på Karleby enheten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Karleby

Karlebygatan 27

67100 Karleby

Serviceställena är huvudsakligen öppna enligt tidsbokning, så boka tid i förväg på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller per telefon från det nationella kundtjänstnumret.

När du går till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du ta med dig

  • identitetsbevis (t.ex. pass)
  • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver ett uppehållstillstånd i Finland)
  • registreringsintyget över uppehållsrätt för EU-medborgare (om du är EU-medborgare)
  • äktenskapsbevis
  • födelseattester för dina barn

Observera att officiella handlingar som tagits med från utlandet ska vara legaliserade och i original samt översatta till finska, svenska eller engelska. Mer information om legalisering av handlingar får du hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller hos ditt lands beskickning i Finland.

Läs mer: Registrering som invånare.

När du flyttar till Finland måste du se till några andra praktiska saker utöver uppehållstillstånd och registrering.

Läs mer på InfoFinlands sida Flytt till Finland, komihåglista

Läs mer om livet i Finland: Att bosätta sig i Finland

Rådgivning för invandrare

Du kan rådfråga Welcome Office om hur man ser till myndighetsfrågor som gäller flytten till Karleby. Welcome Office är Karleby stads tjänst som ger information, råd och vägledning kostnadsfritt i frågor som rör invandring.