Gå till innehållet
Terveys Kokkolassa

Hälsa i Karleby

Publicerad15.11.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

​Coronavirus COVID-19

Read more about coronavirus on the page Coronavirus COVID-19.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Information om coronaviruset

Hälsovårdstjänster i Karleby

I Karleby finns hälsostationer i olika delar av staden. Varje hälsostation har ett eget telefonnummer för tidsbokning, som man kan ringa för att boka tid till sjukskötare eller läkare.

Kontaktuppgifter:

Karleby huvudhälsostation

Mariegatan 28

67200 Karleby

Telefon: (06) 8287 580

På Karleby huvudhälsostationen styrs patienterna till mottagningen på basis av hur akuta deras symptom är. Klienten får en tid till akutvården, mottagningen eller Min Soite-mottagningen. Samtal till huvudhälsostationen styrs till ett och samma telefonnummer, (06) 8287 310.

Mottagning /Björkhagen

Mårdgatan 6

67800 Karleby

Telefon: (06) 8287 580

Mottagning /Kelviå

Ellfolkgatan 5

68300 Kelviå

Telefon: (06) 8287 701

Mottagning /Lochteå

Lochteåvägen 3

68230 Lochteå

Telefon: (06) 8287 750

Mottagning /Ullava

Ullavavägen 701

68370 Ullava

Telefon: (06) 8287 639

Om du kommer som flykting till Finland ska du komma överens om en hälsokontroll med Utlänningsbyrån.

Läs mer: Hälsa.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hälsostationerna

Jour

Under kvällar och helger är hälsostationerna stängda. Då hanteras plötsliga sjukdomar och olyckor vid jouren.

Jouren är avsedd för patienter vars sjukdom kräver brådskande bedömning och vård.

I livshotande situationer ska du ringa nödnumret 112.

Om du besöker jouren kvällstid eller under helger ska du först ringa jourens telefonrådgivning (06) 826 4500.

Samjourens adress:

Mellersta Österbottens centralsjukhus

Mariegatan 16–20 (l-flygeln, ingång B1)

67200 Karleby

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Jouren

Barns hälsa

Om ditt barn insjuknar ska du kontakta hälsostationen vid behov.

ådgivningarna erbjuder tjänster för gravida och barn under skolåldern. Vid rådgivningarna utförs vaccinationer av barn och vuxna. Du kan kontakta rådgivningen via den centraliserade telefontjänsten (06) 826 4477.

Genom regelbundna besök på barnrådgivningsbyrån följs barnets hälsa, tillväxt och utveckling upp.

På rådgivningen vårdas inte barn som insjuknar plötsligt, men du kan be om råd via den centraliserade telefontjänsten (06) 826 4477.

Skolhälsovårdaren har hand om skolelevers hälsa. Mer information finns på Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites webbplats.

Läs mer: Barns hälsa.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Barnrådgivningar

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Rådgivningar

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Skolhälsovård

Äldre människors hälsa

Vid hälsopunkten Daalia ges vägledning och rådgivning för personer över 65 år om diet, motion och livsstil. Vaccinering av personer över 65 år utförs vid seniorrådgivning.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Seniorernas hälsopunkter

Tandvård

Om du behöver icke-brådskande tandvård ska du ringa munhälsans centraliserade tidsbokningen.

Centraliserad tidsbokning per telefon: (06) 8287 400

Huvudhälsostationens tandklinik

Mariegatan 28, 67200 Karleby

Björkhagens tandklinik

Mårdgatan 6, 67800 Karleby

Storkisbackens tandklinik

Korpvägen 11, 67100 Karleby

Kelviå tandklinik

Ellfolkgatan 5, 68300, Kelviå

Lochteå tandklinik

Lochteåvägen 3, 68230 Lochteå

Ullava tandklinik

Ullavavägen 701, 68370 Ullava

Vardagar kan tider till smärtjouren bokas enligt överenskommelse vid samtliga tandkliniker.

Brådskande tandvård/första hjälpen (kvälls-, vardags-, helg- och nattjour):

Vid smärtjouren får du första hjälpen vid plötslig tandvärk och tandolyckor.

Tandläkarjouren (kvälls-, vardags- och helgjour) ordnas vid polikliniken för tand- och munsjukdomar vid Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Mariegatan 16–20, 67200 Karleby (vån 1, del D), vardagkvällar kl. 16.00–21.00 samt veckoslut och helgdagar kl. 8.00–21.00.

Du kan i regel komma till jourmottagningen genom att först kontakta jouren via telefon. För frågor gällande jouren ring tel. (06) 828 7450. När du kommer till jourmottagningen ska du ta en kölapp, såvida du inte har en bokad tid.

Brådskande tandvård/första hjälpen (nattjour):

Allvarliga fall i samjour Uleåborgs universitetssjukhus (Oulun yliopistollinen sairaala OYS) kl. 21.00−8.00, tel. (08) 315 2655

Läs mer: Tandvård.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Munhälsovården

Mental hälsa

Vid problem med din mentala hälsa ska du i första hand kontakta din egen hälsostation eller företagshälsovårdens mottagning. Vid brådskande problem, kontakta hälsovårdcentralens jour.

Läs mer: Mental hälsa.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Jouren

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hälsostationerna

Sexuell hälsa

Om du känner att du behöver information om familjeplanering och prevention kan du kontakta din egen hälsostation. Boka tid till hälsostationen om du behöver preventivmedel, överväger att göra en abort eller misstänker att du lider av en könssjukdom. Du kan även boka en tid hos en allmänläkare för en gynekologisk eller urologisk undersökning.

I preventionsfrågor kan du kontakta den centraliserade telefontjänsten (06) 826 4477.

Läs mer: Sexuell hälsa och prevention.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hälsostationerna

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Preventivrådgivning

När du väntar barn

Ta kontakt med rådgivningen då du märker att du är gravid. På rådgivningen följer man med moderns, barnets och hela familjens välmående under graviditeten.

Läs mer: Graviditet och förlossning.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Mödrarådgivning

Förlossning

Förlossningsavdelningen är öppen dygnet runt. Om du önskar kan du ringa förlossningsavdelning då din förlossning satt igång eller om du vill fråga om råd. Då du kommer till sjukhuset ska du använda centralsjukhusets huvudingång kl. 7–20 och övriga tider bör du använda den gemensamma jourens/poliklinikens dörr.

Kontaktuppgifter för förlossningsavdelningen:

Mariegatan 16–20,

67200 Karleby

Telefon: (06) 8264355.

Läs mer: Graviditet och förlossning.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Förlossningar

Läkemedel

Du kan köpa läkemedel på apoteket. Du kan besöka vilket apotek som helst. Du kan även besöka apotek som inte finns i din egen kommun.

Läs mer: Läkemedel.

Handikappade personer

En handikappad person bosatt i Karleby har rätt att erhålla de tjänster han eller hon behöver på samma grunder som de övriga invånarna i kommunen. Personen kan dock på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom även behöva särskilda tjänster för handikappade för att klara vardagen. För tjänsterna för handikappade i Karleby svarar Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, där man kan ansöka om tjänster och stödfunktioner.

Tjänster av flera olika slag erbjuds även för personer med gravt handikapp. Dessa tjänster inkluderar bland annat:

  • transporttjänster
  • ombyggnad och nödvändig utrustning för hemmet
  • maskiner och utrustning
  • personlig hjälp och dagverksamhet
  • stödboende
  • stöd för närståendevård av personer under 65 och arbetsverksamhet.

Dessutom är det möjligt att ansöka om specialboende, korttidsvård eller tillfällig vård samt handledning hos den öppna vården.

Mer information om tjänster för handikappade får du från Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites handikapptjänster per telefon: 040 804 2122.

Läs mer: Handikappade personer.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänster för handikappade

Ett handikappat barn

Särskilt stöd erbjuds barn med handikapp inom småbarnspedagogiken och skolan. Kontakta Karleby stads förskoleundervisning för information om specialsmåbarnspedagogiken. Du kan be undervisningsväsendet om mer information om tjänster som skolan erbjuder.

Bildningscentralen

Strandgatan 16 (våning 5 och 6)

67100 Karleby

Telefon: 040 8065 149

Läs mer: Ett handikappat barn.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänster för handikappade