Gå till innehållet
Oikeutesi ja velvollisuutesi Suomessa

Dina rättigheter och skyldigheter i Finland

Publicerad17.05.2024
Jämlikhet, religionsfrihet, yttrandefrihet och många andra rättigheter gäller alla, även utlänningar som bor i Finland.

Rättigheter

 • Alla har rätt att bli jämlikt bemötta. Ingen får behandlas annorlunda till exempel på grund av kön, ålder, religion eller handikapp.
 • Var och en får fritt yttra sina åsikter i tal och skrift.
 • Människor får ordna sammankomster och demonstrationer samt delta i dem. En demonstration ska anmälas till polisen på förhand.
 • Ingen får dömas till döden eller torteras.
 • Alla kan själv välja var de vill bo och fritt röra sig i Finland.
 • Alla har rätt till integritetsskydd. Ett brev som tillhör en annan person får inte läsas och en annan persons telefonsamtal får inte avlyssnas.
 • Var och en får själv välja sin religion. Om man inte vill, måste man inte välja någon religion alls.

Även om du inte är finsk medborgare kan du ha rösträtt i vissa val.

Läs mer om utlänningars rösträtt i Finland på InfoFinlands sida Val i Finland.

Skyldigheter

 • Alla som bor eller vistas i Finland måste följa Finlands lagar.
 • Barn i åldern 7–18 år har läroplikt.
 • Ofta måste de som arbetar i Finland betalar skatt på sin lön i Finland.
 • Alla har skyldighet att vittna inför domstol om de blir kallade.
 • Föräldrar är skyldiga att ta hand om sina barn.
 • Alla har skyldighet att hjälpa vid en olycka.

Läs mer om beskattningen på InfoFinlands sida Beskattning.

Finska medborgares rättigheter och skyldigheter

Finska medborgare har utöver de ovannämnda också några ytterligare rättigheter och skyldigheter som utlänningar bosatta i Finland inte har.

Läs mer om finska medborgarnas rättigheter och skyldigheter på InfoFinlands sida Finskt medborgarskap.

Information på webben