Gå till innehållet
Suomen ja ruotsin kieli Kokkolassa

Finska och svenska språket i Karleby

Publicerad19.05.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Möjligheter att studera finska eller svenska

Karlebynejdens institut erbjuder undervisning i finska och svenska från grundnivå.

Mellersta Österbottens utbildningskoncern erbjuder kurser i finska vid Mellersta Österbottens folkhögskola i Kelviå inom utbildningen i läs- och skrivfärdigheter och den förberedande utbildningen för vuxna invandrare. Det går också att studera finska inom utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) vid Mellersta Österbottens Vuxeninstitut. Vuxenutbildningen anordnar även förberedande utbildning för vuxna invandrare vid Mellersta Österbottens folkhögskola i Kelviå.

Vid Kronoby folkhögskola kan du studera finska och svenska på grund- och påbyggnadsnivå. Om du är berättigad till integrationsstöd ska du kontakta TE-byrån innan du ansöker.

Du kan be om information om undervisning i finska och svenska för invandrare hos utlänningsbyrån.

Läs mer: Finska och svenska språket

Länken tar dig utanför tjänstenKarlebynejdens institut

Karlebynejdens institut

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens utbildningskoncern

Utbildning för invandrare

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Utlänningsbyrån

Länken tar dig utanför tjänstenKronoby folkhögskola

Kronoby folkhögskola