Gå till innehållet
Perhe Helsingissä

Familjen i Helsingfors

Publicerad12.04.2024
Familjer som flyttat till Helsingfors trivs här. Staden erbjuder tjänster och verksamhet såväl för unga par som för barnfamiljer och äldre människor. Vi berättar också var du kan få hjälp om du har problem i familjen.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Att gifta sig i Helsingfors

Före äktenskapet måste en prövning av hinder mot äktenskap göras. Ansök om prövning av hinder mot äktenskap i god tid före bröllopsdagen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Civilvigslar förrättas vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och man måste boka en tid för vigseln.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Helsingfors

Fågelviksgränden 2D, vån. 2

Tfn 0295 536244

Läs mer om äktenskap, äktenskapsförord och andra familjeärenden på InfoFinlands webbplats: Äktenskap i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Vigsel

När ett barn föds

Sjukhuset skickar uppgift om att barnet har fötts till Finlands befolkningsdatabas. Du måste ange barnets namn, modersmål och andra viktiga uppgifter på en separat blankett till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Blanketten skickas hem till dig.

Du kan läsa mer om registrering av barnets födelse, erkännandet av faderskap och moderskap och om vårdnaden på InfoFinlands sida: När ett barn föds i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossning

Vård av barnet och småbarnspedagogik

Helsingfors stad tillhandahåller tjänster och stöd för vård och uppfostran av barn. Du får råd och hjälp kring vården av ett nyfött barn vid rådgivningsbyrån i Helsingfors. Om du behöver hjälp med vardagliga situationer, fråga om hemservice.

Stöd för hemvård av barn

Om du tar hand om ett barn som är under tre år hemma, kan du få hemvårdsstöd. Du ansöker om stödet vid FPA. Dessutom betalar Helsingfors stad ut ett kommuntillägg till hemvårdsstödet till de familjer som tar hand om ett barn som är under två år i hemmet.

Du kan läsa mer om barnomsorg och fostran utanför hemmet på InfoFinlands sidor Småbarnspedagogik och Utbildning i Helsingfors.

Rådgivning och hemservice till barnfamiljer i Helsingfors

Behöver du råd och hjälp med att ta hand om ditt barn hemma eller med utmaningar i vardagen? Du kan ringa Helsingfors stads socialrådgivning för barnfamiljer. Du kan även be om råd vid hemservicen eller fråga om en yrkesutbildad person inom hemservicen kan besöka er familj. Hemservicen är en tjänst som ordnar hjälp till familjer i vardagen.

Tfn 09 3101 54 54. Tjänsten har öppet på vardagar kl. 7.00–13.00, rådgivningen kl. 9.00–12.00.

Hemservicen för barnfamiljer är avgiftsbelagd. Läs mer om timpriset och hemservicen på Helsingfors stads webbplats.

Lekparker och klubbar

I Helsingfors finns lekparker och familjehus där det ordnas verksamhet för barn och föräldrar som tar hand om sina barn hemma. Verksamheten kan till exempel bestå av ledd motion, sång och pyssel.

I vissa lekparker och familjehus ordnas kurser i finska för föräldrarna. Under kursen tar en barnskötare hand om ditt barn.

I daghem, familjehus och lekparker ordnas deltidsklubbar för 2–5-åriga barn som inte deltar i småbarnspedagogik. Likadana klubbar ordnas även av församlingar och olika föreningar i Helsingfors.

I Helsingfors lekparker bedrivs klubben Kotoklubi Kaneli. I klubben kan du lära dig vardagsfinska tillsammans med barn och föräldrar genom sång, lek, rörelse och konst. Ingen anmälan behövs till Kotoklubi Kaneli. Du får mer information i den närmaste lekparken.

Tillfällig barnpassning

Om du behöver en tillfällig barnvakt hemma kan du kontakta Mannerheims barnskyddsförbund eller Väestöliitto.

Helsingfors erbjuder för barnfamiljer även hemservice, som är en avgiftsbelagd tjänst vars pris bestäms baserat på familjens månadsinkomst.

Länken tar dig utanför tjänstenBefolkningsförbundet

Barnavård och hemhjälp

Länken tar dig utanför tjänstenMannerheims barnskyddsförbund

Barnvaktshjälp

Problem i familjen

Problem i äktenskap eller parförhållande

Familia ordnar rådgivning och stöd utan avgift för par och familjer från två kulturer på finska och engelska. Väestöliitto erbjuder rådgivning och terapi för par på finska och engelska.

Läs mer: Familj.

Hjälp för kvinnor på olika språk

Om du har blivit utsatt för våld eller hot, kan du få hjälp och stöd hos Kriscentret Monika. Diu kan boka en tid genom att ringa hjälptelefonen i förväg eller besöka centret. Tjänsten är helt konfidentiell och du behöver inte uppge ditt namn. Du kan få hjälp på flera olika språk.

Hjälptelefon 0800 05058, mån.–fre. klockan 9–16

Kriscentret Monika (Kriisikeskus Monika)
Adress: Hermanstads Strandväg 12 A, vån. 4
Öppettider: mån-fre 9-17

Hjälp för män

Oslagbar Linje (Lyömätön Linja) är en tjänst som hjälper män som har utsatt sin partner för våld. Tfn 044 7511 334.

Om någon i din familj utövar våld mot dig eller hotar dig med våld, kan du kontakta ett skyddshem. Skyddshemmet Mona är ett skyddshem för kvinnor och deras barn, som betjänar på flera språk.

Skyddshemmet Mona
Tfn 045 639 6274 (24h)

I en hotfull situation kan du gå till ett skyddshem (Pääkaupungin Turvakoti ry).

Skyddshemmet Haga
Steniusvägen 20
Tfn (09) 4777 180 (24h)

Skyddshemmet i Majstad
Tavastvägen 126 F
Tfn 050 5650 636 (24h)

Länken tar dig utanför tjänstenHuvudstadsregionens skyddshem rf

Hjälp till offer för familjevåld

Barns problem

Hälsovårdaren vid barnrådgivningen ger råd i frågor som rör små barns hälsa, uppväxt och utveckling.

Om du behöver råd i sådant som rör fostran av barn eller barns utveckling, kan du boka en tid hos familjerådgivningen (perheneuvola). Familjerådgivningen betjänar barn under 18 år och deras föräldrar.

Befolkningsförbundet ger råd till familjer i frågor rörande barnfostran och familjens välmående.

Rådgivningen på olika språk:

Tfn 09-228 05 245 och 050 325 6450 (sorani, dari, persiska)
Tfn 09-228 05141, mobil 050 325 7173 (ryska, engelska)

Ungas problem

Helsingfors ungdomsstation (Helsingin nuorisoasema) erbjuder hjälp till 13–23-åriga unga Helsingforsbor. Du kan till exempel få hjälp med psykiska problem och missbruksproblem samt hjälp att sluta spela. Också den ungas föräldrar kan kontakta ungdomsstationen.

Flickor kan få stöd och råd i Flickornas hus (Tyttöjen talo) och pojkar i Pojkarnas hus (Poikien talo).

Röda Korset har ett skyddshus för 12–19-åriga unga. På De ungas skyddshus kan du få samtalshjälp och tillfällig logi. Kontaktuppgifter till De ungas skyddshus:

Nylandsgatan 32 A
Öppettider: varje dag kl. 17.00–10.00
Tfn (09) 622 4322
E-post: turvatalo.helsinki(at)redcross.fi

Läs mer: Barn.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Röda Kors

De ungas skyddshus i Helsingfors

Länken tar dig utanför tjänstenFlickornas hus Helsingfors

Stöd och verksamhet för flickor

Länken tar dig utanför tjänstenPojkarnas hus

Pojkarnas hus

Skilsmässa

Kvinnan eller mannen kan lämna in en skilsmässoansökan i Helsingfors tingsrätts kansli. En part kan också söka skilsmässa utan partnerns samtycke. Du kan skicka in ansökningen till tingsrättens kansli per post eller via e-post.

Helsingfors tingsrätt
Porkalagatan 13
Tfn 029 56 44200

Postadress: PB 650, 00181 Helsingfors

Om du behöver hjälp med att komma överens om olika saker med din make eller maka, kan du ansöka om medling i familjeärenden.

Läs mer om processerna och dokumenten vid en skilsmässa på InfoFinlands sida: Skilsmässa.

Länken tar dig utanför tjänstenRättsportalen.fi

Skilsmässoansökan

Barn vid skilsmässa

Om du och din partner har barn, ska du boka en tid hos barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen bekräftar ett avtal om barnens boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Tidsbokning hos barnatillsyningsmännen:
Tfn (09) 310 44999

Rådgivning om barnatillsynsmännens tjänster:
Tfn (09) 310 43447

Om du behöver hjälp med att komma överens om barnens ärenden kan du ansöka om medling i familjeärenden.

Läs mer om barnens boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag på InfoFinlands sida: Barn vid skilsmässa.

Behöver du en jurist?

Om du behöver rättshjälp, kan du kontakta Helsingfors rättshjälpsbyrå (Helsingin oikeusaputoimisto).

Helsingin oikeusaputoimisto
Adress: Porkalagatan 13 G, vån 2
Tfn 029 56 60120
E-post: helsinki.oikapu(at)oikeus.fi

Du kan även söka fram en privat advokat via Finlands Juristförbunds webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Advokatförbund

Advokater

Äldre människor

Helsingfors stads Seniorinfo ger rådgivning om tjänsterna för äldre i Helsingfors. Äldre personer bosatta i Helsingfors och deras anhöriga kan kontakta Seniorinfo. Seniorinfo betjänar på finska, svenska och engelska.

Seniori-info
Tfn 09 3104 4556 (mån–fre kl. 9–15)
E-post: seniori.info(at)hel.fi

Stöd- och serviceboende

En del människor, till exempel äldre och handikappade, har svårt att klara av de dagliga sysslorna utan hjälp. Staden ordnar för dem tjänster som hjälper dem att bo självständigt.

Äldre och handikappade personer som inte klarar av att bo självständigt kan bo i servicehus eller vårdinrättningar. Mer information om dessa tjänster får du från enheten för socialt arbete i ditt bostadsområde.

Läs mer på InfoFinlands sida: Stöd- och serviceboende.

När du tar hand om en anhörig i hemmet

Om du tar hand om en äldre, sjuk eller handikappad anhörig hemma så att hen ska kunna bo hemma, kan du ha rätt till stöd för närståendevård. Du får mer information från enheten för socialt arbete och närarbete i ditt bostadsområde (sosiaali- ja lähityön toimipiste).

Läs mer: Äldre människor.

När en närstående avlider i Finland

Begravningsbyråer hjälper med de praktiska arrangemangen vid en begravning. Du kan söka begravningsbyråer till exempel på Finlands begravningsbyråers förbunds webbplats. I Helsingfors finns flera begravningsplatser. Den evangelisk-lutherska kyrkan sköter om de flesta av dem. I Sandudd finns dessutom Helsingfors ortodoxa begravningsplats, Helsingfors judiska begravningsplats och Helsingfors muslimska begravningsplats för tatarer.

Muslimerna i Helsingfors har sitt eget gravkvarter på Furumo begravningsplats i Vanda. På Furumo begravningsplats finns även ett gravområde för konfessionslösa. Där kan de avlidna begravas som inte hörde till ett religionssamfund.

Om en närstående har avlidit och du behöver psykiskt stöd, kan du ringa krisjouren (kriisipäivystys). Du kan ringa jourtelefonen dygnet runt. Telefonnumret är (09) 310 44222

Läs mer: När en närstående avlider i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Begravningbyråers Förbund

Begravningsbyråer

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors kyrkliga samfällighet

Begravningsplatser

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors kyrkliga samfällighet

Gravområde för muslimer på Furumo begravningsplats

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors kyrkliga samfällighet

Konfessionslös begravningsplats