Gå till innehållet
Suomi lyhyesti

Kort om Finland

Publicerad11.07.2024
Känner du till dessa fakta om Finland och finländarna?

Staten

 • Finland är en republik och medlem i Europeiska unionen (EU).
 • Finlands huvudstad är Helsingfors.
 • Finland är indelat i kommuner som har självstyre.
 • Åland är en autonom region som hör till Finland.

Befolkning

 • Finland har 5,6 miljoner invånare.
 • Finlands nationalspråk är finska och svenska (cirka fem procent av finländarna har svenska som modersmål).
 • Även samer bor i Finland. Samerna är den enda urbefolkningsgruppen i Europeiska unionen.
 • Många finländare pratar bra engelska.
 • Nio procent har främmande språk som modersmål.

Klimat och geografi

 • Finland ligger i norra Europa i Östersjöområdet.
 • Finlands grannländer är Ryssland (i öster), Norge (i norr), Sverige (i väster) och Estland (i söder).
 • Finlands areal är 338 432 km², vilken omfattar landets markområden och insjöar.

Ekonomi

 • Valutaenheten i Finland är euro.

Information om Finland på andra ställen på Internet

Lokalinformation