Gå till innehållet
Suomen kielen opiskelu

Studier i finska

Publicerad08.02.2024
Utbildning i finska språket för vuxna ordnas av olika läroanstalter. Kursutbudet är mångsidigt och det finns lämpliga kurser för hemmaföräldrar, förvärvsarbetande och arbetslösa. Också integrationsutbildningen omfattar studier i finska språket.

Språkkurser

Kurser i finska ordnas till exempel av medborgarinstitut, arbetarinstitut, folkhögskolor, universitet och sommaruniversitet.

I tjänsten Finnishcourses.fi hittar du information om kurser i de stora städerna och om webbkurser. Uppgifterna om nationella anordnare av språkkurser finns på webbplatsen Kielibuusti.fi.

Kurserna börjar vanligtvis i augusti eller september och i januari. Du kan oftast delta i kurser på kvällar. Språkkurserna är ofta fullsatta. Därför är det viktigt att anmäla sig till kursen i god tid.

Observera att i vissa fall kan också arbetsgivaren ordna språkkurser.

Språkutbildning för specialgrupper

Vid Dövas folkhögskola kan du studera det finska teckenspråket. Folkhögskolan har även kurser för personer med nedsatt hörsel.

Integrationsutbildning

Om du har utarbetat en integrationsplan med myndigheter, har du rätt till kostnadsfri integrationsutbildning. I integrationsutbildningen kan du studera finska eller svenska och lära dig hur det finländska samhället fungerar och hur man söker jobb i Finland. Om du vill läsa en kurs i finska eller svenska som inte ordnas av AN-tjänsterna, ska du komma överens om detta med din expert före kursstarten.

Läs mer på sidan Integration i Finland.

Språkutbildning för arbetslösa

Om du är arbetslös kan arbets- och näringsbyrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun hänvisa dig till integrationsutbildningen eller andra tjänster som stöder språkkunskaper. I integrationsutbildningen lär du språket, hur det finländska samhället fungerar och hur man söker jobb i Finland.

Läs mer på sidan Om du blir arbetslös.

Handledande utbildning

Du kan studera finska även inom utbildning som handleder för examensutbildning (Hux).

Läs mer om den handledande utbildning på sidorna Yrkesutbildning och Gymnasium.

Språkcaféer och samtalsgrupper

Många bibliotek och organisationer ordnar språkcaféer och samtalsgrupper där du kan träna dina muntliga finskakunskaper.

Länken tar dig utanför tjänstenKotoutumisentukena.fi

Samtalsgrupper på finska

Lokalinformation