Gå till innehållet
Lapset

Barn

Publicerad06.06.2024
I Finland är enligt lag personer under 18 år barn. Barn under 18 år ska alltid ha en minst en vårdnadshavare. Vanligtvis är barnets föräldrar dess vårdnadshavare.

När en person fyller 18 år blir han eller hon myndig.

Enligt Finlands lag är alla barn jämställda oavsett bakgrund eller ålder.

Rättigheterna och skyldigheterna enligt Finlands grundlag gäller alla barn som bor i Finland. Enligt grundlagen ska barn bemötas som jämlika individer och de ska ha rätt till medinflytande i frågor som gäller dem själva.

Ta också del av InfoFinlands sidor Ekonomiskt stöd till familjer och Småbarnspedagogik.