Gå till innehållet
Ammatillinen työvoimakoulutus

Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning

Publicerad31.01.2024

Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning hjälper dig att få arbete. Du kan lära dig nya färdigheter eller till och med ett nytt yrke. Utbildningen kan också handleda dig i jobbsökningen. Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är kostnadsfri. Arbets- och näringsbyrån (TE-toimisto) ordnar den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen. Du får arbetslöshetsförmån under utbildningstiden.

För vem är yrkesinriktad arbetskraftsutbildning avsedd?

Du kan delta i yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, om

 • du har fyllt 20 år
 • du är arbetslös eller kommer att bli arbetslös
 • du har rätt att använda arbets- och näringsbyråns tjänster.

Du har rätt att använda arbets- och näringsbyråns tjänster om du har fått kontinuerligt uppehållstillstånd (A) eller permanent uppehållstillstånd (P).

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning

Hur ansöker jag till yrkesinriktad arbetskraftsutbildning?

Du ansöker till yrkesinriktad arbetskraftsutbildning antingen i arbets- och näringsbyrån eller med en elektronisk blankett på internet.

I ansökningen ska du motivera varför du borde antas till utbildningen. Överväg din motivering noga. Motiveringen påverkar antagningen. Arbets- och näringsbyrån väljer studerandena till den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen.

Vad kan jag studera i yrkesinriktad arbetskraftsutbildning?

Innehållet i yrkesinriktad arbetskraftsutbildning varierar mycket. Nedan följer några exempel på yrkesinriktad arbetskraftsutbildning:

 • Du kan lära dig ett nytt yrke eller en ny examensdel.
 • Du kan studera finska eller svenska.
 • Du kan få handledning i jobbsökningen.
 • Du kan få fortbildning eller påbyggnadsutbildning i din egen bransch.
 • Du kan få handledning i företagande eller företagarutbildning.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Sök arbetskraftsutbildningar

Hurdan är den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen?

Arbets- och näringsbyrån köper den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen av olika läroanstalter och företag. Du studerar alltså inte vid arbets- och näringsbyrån utan vid den läroanstalt som ordnar kursen. Arbets- och näringsbyrån genomför utbildningar även tillsammans med arbetsgivare.

Vissa läroanstalter ordnar yrkesinriktad arbetskraftsutbildning särskilt för invandrare. Utbildningen kan vara till exempel studier i finska eller yrkesutbildning.

På vissa kurser kan du skaffa dig behörighet att utöva ditt yrke i Finland. Till exempel sjukskötare måste avlägga ytterligare studier för att få arbeta som sjukskötare i Finland. Läs mer på InfoFinlands sida Utländska examina i Finland.

Ekonomiskt stöd under den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen

Under den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen får du samma förmån som när du är arbetslös. Om du har avtalat om yrkesinriktad arbetskraftsutbildning i din sysselsättningsplan, kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån. Det betyder att du får lite mer pengar i din arbetslöshetsförmån. Beslut om utbetalning av förhöjningsdelen fattas av den som betalar arbetslöshetsförmånen, alltså arbetslöshetskassan eller FPA.

Du kan även få kostnadsersättning för resekostnader för de dagar som du deltar i utbildningen. Om den som betalar din arbetslöshetsförmån inte betalar ut kostnadsersättning, kan arbets- och näringsbyrån i vissa fall betala den.

Frivillig utbildning med arbetslöshetsförmån

Du kan även få arbetslöshetsförmån under andra studier om arbets- och näringsbyrån bedömer att du behöver utbildningen. Arbets- och näringsbyrån skaffar inte utbildningen och väljer inte studeranden till utbildningen såsom i arbetskraftsutbildning. Du ansöker om studieplats direkt vid läroanstalten.

Du måste avtala om utbildningen med arbets- och näringsbyrån innan du inleder utbildningen.

Du kan få arbetslöshetsförmån under studierna, om

 • du har anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och din jobbsökning är i kraft
 • du är minst 25 år gammal
 • arbets- och näringsbyrån bedömer att utbildningen främjar din yrkeskunnighet eller hjälper dig att få ett jobb
 • du har avtalat om utbildningen i din sysselsättningsplan med arbets- och näringsbyrån.

För vilka studier kan man få arbetslöshetsförmån?

Med arbetslöshetsförmånen understöds bara heltidsstudier. Som heltidsstudier räknas följande:

 • högskoleexamen
 • gymnasiestudier eller
 • studier, vars omfattning motsvarar heltidsstudier, till exempel fem studiepoäng i månaden eller 25 studietimmar i veckan.

Studierna ska leda till

 • yrkesinriktade grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet eller högskola
 • avläggande av delar av ovan nämnda examina.

Studierna kan även vara tilläggsutbildning eller påbyggnadsutbildning alternativt studier vid universitet eller yrkeshögskola.