Gå till innehållet
Verokortti

Skattekort

Publicerad02.04.2024
Du behöver ett skattekort om du får lön eller har andra inkomster i Finland. På skattekortet finns en anteckning om skatteprocenten. Av det ser arbetsgivaren hur mycket skatt som ska betalas på lönen. Skatteprocenten beror på hur hög din inkomst är.

Om du nyligen har flyttat till Finland, får du skattekortet från skattebyrån. Uppskatta för skattekortet, hur stora dina inkomster kommer att bli för hela skatteåret. Du behöver också en finländsk personbeteckning. Du får personbeteckningen, när du registrerar dig som invånare hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan få en personbeteckning också från skattebyrån.

Läs mer på sidan Registrering som invånare.

När du stadigvarande bor i Finland, skickar Skatteförvaltningen ett nytt skattekort till dig varje år i december–januari. Skatteförvaltningen räknar ut en skatteprocent åt dig utgående från hur mycket du tjänade året innan. Visa arbetsgivaren ditt skattekort eller en kopia av detta. Du behöver inte ge skattekortet till din arbetsgivare. Om du inte visar upp skattekortet för din arbetsgivare, drar arbetsgivaren av en skatt på 60 procent från din lön. Ett elektroniskt skattekort finns i tjänsten MinSkatt. Dessutom kan du få skattekortet i pappersformat till ditt hem.

Om dina inkomster förändras under året, ska du beställa ett nytt skattekort. Du får ett nytt skattekort:

 • från Skatteförvaltningens webbtjänst MinSkatt
 • från Skatteförvaltningens telefontjänst
  • finska 029 497 000
  • svenska 029 497 001
  • engelska 029 497 050

Du kan också besöka skattebyrån.

När du söker ett nytt skattekort, behöver du följande uppgifter:

 • en uppskattning av inkomsterna för hela året
 • inkomsterna och skatterna i början av året
 • uppgifter om eventuella avdrag

Om du betalar för mycket skatt får du skatteåterbäring. Om du har betalat för lite skatt blir du tvungen att betala kvarskatt.

Länken tar dig utanför tjänstenSkattemyndigheten

Skattekort

Länken tar dig utanför tjänstenSkatteförvaltningen

Skatteprocenträknare

Om du har flera arbetsgivare

Det finns bara ett skattekort för alla löneinkomster. Du kan visa upp samma skattekort för flera arbetsgivare. På skattekortet anges en inkomstgräns för inkomsterna för hela året. Följ dina inkomster under hela året i synnerhet då du har flera arbetsgivare eller uppdragsgivare. Om inkomstgränsen på skattekortet inte räcker till, ansök om ett nytt skattekort I MinSkatt..

Skattenummer

Du behöver ett skattenummer om du arbetar på en byggarbetsplats eller ett varvsområde i Finland. Med hjälp av skattenumret kontrolleras att alla arbetstagare finns i Skatteförvaltningens register. Skattenumret ska framgå av den fotoförsedda namnskylt som du får av din arbetsgivare. Du får inte arbeta på en byggarbetsplats eller ett varvsområde utan namnskylt.

Du får skattenumret från skattebyrån samtidigt som du ansöker om skattekortet.

Om du redan har finländsk personbeteckning och ett skattekort, hittar du skattenumret på ditt skattekort.

Länken tar dig utanför tjänstenSkatteförvaltningen

Skattenummer