Gå till innehållet
Yritysmuodot

Företagsformer

Publicerad31.01.2024
När du grundar ett företag måste du välja företagsform och ett namn för företaget samt definiera branschen. På valet av företagsform inverkar bland annat antalet grundare, behovet av kapital, fördelningen av ansvar och bestämmanderätt, finansieringen och beskattningen.

Olika företagsformer i Finland är enskild näringsidkare (toiminimi), öppet bolag (avoin yhtiö), kommanditbolag (kommandiittiyhtiö), aktiebolag (osakeyhtiö) och andelslag (osuuskunta). 

När du funderar på vilken företagsform du ska välja, är det absolut tillrådligt att du kontaktar företagsrådgivningen.

Länken tar dig utanför tjänstenNyföretagarcentralerna i Finland

Företagsrådgivning

Enskild näringsidkare (toiminimi)

Det enklaste och vanligaste sättet att starta företagsverksamhet är att som enskild näringsidkare driva en firma. Du har bestämmanderätt över och ansvar för firmans ärenden och företaget kan anställa medarbetare precis som andra företag. Företagsverksamhet som bisyssla lönar det sig ofta att starta som enskild näringsidkare. Det är snabbt och enkelt att starta företagsverksamhet som enskild näringsidkare.

Aktiebolag (osakeyhtiö)

Aktiebolaget är den vanligaste företagsformen i Finland. Ett aktiebolag passar för all slags affärsverksamhet. Du kan grunda ett aktiebolag antingen själv eller tillsammans med andra delägare. Delägarens rösträtt, avkastning och ansvar i bolaget beror på hur många aktier i bolaget hen äger.

Öppet bolag (avoin yhtiö)

Ett öppet bolag bildas då två eller fler personer kommer överens om att grunda ett bolag genom att teckna ett bolagsavtal. Bolagsmännen, d.v.s. personerna som tillsammans äger bolaget, är jämställda i all verksamhet som bolaget driver och de ansvarar tillsammans och personligen för bolagets beslut, förbindelser och skulder.

Kommanditbolag (kommandiittiyhtiö)

Ett kommanditbolag är ett personbolag som skiljer sig från ett öppet bolag på så sätt att det i kommanditbolaget finns utöver en eller flera ansvariga bolagsmän åtminstone en tyst bolagsman, d.v.s. en person som är delägare i företaget. Vanligen är den tysta bolagsmannen en investerare.

Andelslag (osuuskunta)

Det behövs minst tre personer för att grunda ett andelslag. Ett andelslag kan ha en eller fler medlemmar. Ett andelslag är ett företag som ägs av medlemmarna. På andelslagets stämma har varje medlem en röst. Medlemmarna ansvarar för andelslagets förpliktelser (till exempel skulder) endast med det belopp som de investerat i andelslaget.