Gå till innehållet
Ulkomainen tutkinto Suomessa

Utländsk examen i Finland

Publicerad05.05.2022
Om du har avlagt examen i något annat land kan du behöva beslut om erkännande av examen för att kunna arbeta eller studera i Finland.

I de flesta situationerna bedömer arbetsgivaren, läroanstalten eller högskolan vilken behörighet och kompetens din utländska examen ger.

Du behöver Utbildningsstyrelsens eller någon annan myndighets beslut om erkännande av examen om du vill arbeta inom ett reglerat yrke eller en uppgift som kräver högskoleexamen på viss nivå.

Du kan ansöka om erkännande av en utländsk examen vid Utbildningsstyrelsen med en elektronisk blankett i tjänsten Studieinfo.fi.

Länken tar dig utanför tjänstenUtbildningsstyrelsen

Erkännande av en examen

Länken tar dig utanför tjänsten

Länken tar dig utanför tjänsten

Om du vill fortsätta dina studier i Finland

Högskolor och läroanstalter beslutar om antagning av studerande. De beslutar också huruvida dina utländska studier och din övriga kompetens kan godkännas som en del av den examen du avlägger i Finland.

Om du har avlagt högskolestudier utomlands och vill fortsätta dina studier i Finland kan du få information och handledning vid högskolornas tjänster för studerande och SIMHE-tjänsterna.

Uppgifter som inte kräver en viss utbildning

Enligt Finlands lag kräver inte alla uppgifter en viss utbildning eller examen på en viss nivå. Till exempel bedömer arbetsgivare i privatsektorn oftast själv huruvida en utländsk examen ger tillräckliga kvalifikationer för uppgiften.

Jämställande av nivån på en högskolexamen

För uppgifter inom den offentliga sektorn (kommun eller stat) krävs ofta examen på en viss nivå, till exempel en högre högskoleexamen.

Om du har avlagt en högskoleexamen utomlands kan du ansöka om beslut om jämställande av nivån på en högskolexamen vid Utbildningsstyrelsen. Beslutet är avgiftsbelagt. När din examensnivå har jämställts med en finländsk högskoleexamen, kan du söka till uppgifter som kräver den nivå på högskoleexamen som du har.

Reglerade yrken

I Finland är vissa yrken reglerade. Det betyder att det stadgas i lag vilken utbildning som krävs för dessa yrken. Sådana uppgifter är till exempel fysioterapeut, läkare, tandläkare, provisor, sjukskötare, advokat, revisor, klasslärare och sotare.

Branschspecifika myndigheter beslutar om rätten att utöva ett reglerat yrke eller använda en yrkesbeteckning. Till exempel inom social- och hälsovårdsbranschen fattas beslutet av Valvira, och inom undervisningssektorn av Utbildningsstyrelsen. Beslutet är avgiftsbelagt.

På Utbildningsstyrelsens webbplats hittar du en förteckning över reglerade yrken och de myndigheter som fattar beslut.

Reglerade yrken och examen från ett annat EU-land

Om

  • du är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz och du har
  • förvärvat kvalifikationer för ett yrke som är reglerat i Finland i ett EU-land, EES-land eller Schweiz,

kan du ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer för detta yrke hos den branschspecifika myndigheten.

Om din utbildning skiljer sig mycket från den utbildning som krävs i Finland måste du eventuellt avlägga en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov.

Länken tar dig utanför tjänstenEuropeiska kommissionen

Information om reglerade yrken i EU-länderna

Utländsk yrkesexamen

Om du har avlagt en yrkesexamen utomlands kan du ansöka om ett utlåtande om det hos Utbildningsstyrelsen. I utlåtandet beskrivs examensnivån och innehåll samt för vilka uppgifter examen ger kvalifikationer i det land där du har avlagt examen. Utlåtandet ger dig dock inte kvalifikationer att utöva ett reglerat yrke i Finland.

Översättning av handlingar

Om originalspråket för ditt betyg inte är finska, svenska eller engelska behöver du vanligtvis en officiell översättning av handlingarna som görs av en auktoriserad översättare. Vissa myndigheter godkänner även handlingar på andra europeiska språk.

Läs noga anvisningarna om ansökning från den branschspecifika myndigheten.