Gå till innehållet
Työterveyshuolto

Företagshälsovård

Publicerad28.02.2023
Enligt Finlands lag ska arbetsgivaren ordna gratis företagshälsovård för alla arbetstagare i företaget. Anställningens längd och form har ingen betydelse. Företagshälsovården syftar till att främja arbetstagarnas hälsa, arbetsförmåga och säkerhet på arbetsplatsen.

Företagshälsovårdens tjänster

Företagshälsovården kan erbjuda arbetstagarna exempelvis regelbundna hälsoundersökningar. På vissa arbetsplatser kan det finnas sådana hälsorisker att en hälsoundersökning är obligatorisk.

Undersökningar och vård av arbetsrelaterade symtom ingår alltid i företagshälsovården. Företaget får själv bestämma om företagshälsovården också omfattar till exempel sjukvård och läkar-, psykolog- eller fysioterapeutbesök. De ingår inte nödvändigtvis i företagshälsovården.

Specialisternas tjänster ingår vanligen inte i företagshälsovården. Arbetsgivaren måste informera dig om vilka tjänster och vilket stöd du kan få via företagshälsovården.

Rätten till företagshälsovårdens tjänster omfattar inte den anställdas familj.

Anställda inom företagshälsovården har sekretessplikt. De lämnar inte ut information om din situation till din arbetsgivare, om inte du själv har gett tillstånd till det. Företagshälsovården kan dock ge din arbetsgivare en bedömning av huruvida ditt hälsotillstånd tillåter att du fortsätter att arbeta.

FPA ersätter arbetsgivaren och företagaren en del av kostnaderna för företagshälsovården, om dessa är nödvändiga och rimliga.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Företagshälsovård