Gå till innehållet
Muutto Vantaalle

Flytta till Vanda

Publicerad15.04.2024
När du flyttar till Vanda kan du sköta tillståndsärenden på Migrationsverkets webbtjänst Enter Finland eller på verkets serviceställen. Du kan registrera dig som invånare i Vanda vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Här har vi samlat ihop information om viktiga tjänster för dig som flyttar.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Tillståndsärenden

På Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors kan du ansöka om uppehållstillstånd och registrera EU-medborgarens uppehållsrätt.

Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors:

Handelstået 10

00770 Helsingfors

Öppet: mån.–fre. klockan 8–16.

Du kan också ansöka om många slags uppehållstillstånd och EU-registrering på internet i tjänsten Enter Finland. Om du inte är van vid att använda en dator, fyll i en ansökan på papper och lämna in den på Migrationsverkets tjänsteställe.

Dät är alltid bra att boka en tid i förväg på tjänstestället. Du kan boka en tid på Migrationsverkets tidsbokningstjänst. Observera att tjänstestället inte kan ge rådgivning om tillståndsärenden.

Läs mer: Flytta till Finland.

Problem med uppehållstillståndet

Om du har problem eller oklarheter med uppehållstillståndet, kontakta Migrationsverket. Du kan även fråga om råd på rådgivningstjänsterna för invandrare. Information om tjänsterna finns på sidan Att bosätta sig i Vanda.

Migrationsverkets närmaste tjänsteställe finns i Helsingfors:

Handelstået 10
00770 Helsingfors

Läs mer: Problem med uppehållstillståndet.

Länken tar dig utanför tjänstenMigrationsverket

Olika tillstånd

Registrering som invånare

Om du flyttar ditt stadigvarande boende till Vanda, ska du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan registrera dig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe (Digi- ja väestötietovirasto).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Fågelviksgränden 2
00530 Helsingfors
E-post: international(snabel-a)dvv.fi
Tfn registrering av utlänningar 029 55 36 320

När du besöker Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, ta med dig följande:

 • legitimation (till exempel pass)
 • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
 • registreringsintyget över uppehållsrätten (oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus) om du är EU-medborgare.
 • äktenskapsintyg
 • dina barns födelseattester.

Observera att utländska handlingar ska vara legaliserade. Du får mer information om att legalisera officiella handlingar hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller beskickningen för ditt eget land i Finland.

Läs mer: Registrering som invånare.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Registrering av utlänningar

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du hos International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster under ett och samma besök.

International House Helsinki erbjuder:

 • kostnadsfri rådgivning och information kring flytten på flera olika språk
 • registrering av uppehållsrätten om du är EU-medborgare
 • möjlighet att ansöka om en finländsk personbeteckning, registrera dig som invånare och anmäla din adress
 • möjlighet att ansöka om ett skattekort och få rådgivning om beskattning
 • information om den sociala tryggheten och sociala förmåner
 • rådgivning om arbets- och näringslivstjänsterna och om att komma igång med jobbsökningen
 • rådgivning om arbetspension och om A1-intyget
 • rådgivning om jobbsökning
 • rådgivning om daghem och skola för familjer
 • stöd inom nätverket Spouse Program för makar till personer som flyttat till Helsingfors, Esbo eller Vanda för att arbeta
 • kostnadsfria Newcomer information session-informationsmöten på engelska där du kan få råd och stöd före och efter ankomsten till Finland. Informationsmötena hålls digitalt.

Adress:
Fågelviksgränden 2 D, vån. 2
00530 Helsingfors

Läs mer på International House Helsinkis webbplats.