Gå till innehållet
Terveys Vantaalla

Hälsa i Vanda

Publicerad22.05.2024
I Vanda kan du få offentliga hälsovårdstjänster vid hälsostationer, rådgivningsbyråer, sjukhus och tandkliniker. Även privata hälsovårdstjänster finns tillgängliga runt om i staden.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Hälsotjänsterna i Vanda

Det allmänna nödnumret är 112. Ring nödnumret endast om det handlar om ett nödfall, till exempel en akut sjukdomsattack.

Om Vanda är din hemkommun kan du använda tjänsterna som tillhandahålls av Vanda och Kervo välfärdsområde. Till dessa tjänster hör till exempel hälsostationerna, tandklinikerna, rådgivningsbyråerna och sjukhusen. Om du insjuknar akut eller råkar ut för en olycka får du akut sjukvård även om din hemkommun inte är Vanda.

Om du inte har rätt att använda de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna, kan du boka tid på en privat läkarstation.

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland.

Offentliga hälsovårdstjänster

I Vanda finns sju hälsostationer som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster. På hälsostationerna finns läkarens, sjukskötarens och hälsovårdarens mottagningar.

Hälsostationerna har öppet vardagar kl. 8.00–16.00.

Om du har ett akut besvär eller kräver brådskande vård, kan du kontakta din egen hälsostation. I brådskande ärenden är det klockan 8–10 möjligt att lämna ett meddelande om att bli uppringd vid ett senare tillfälle.

Hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälpen 116 117.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Information om hälsorådgivning

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Hälsostationerna

Privata hälsotjänster

I Vanda finns flera läkarstationer som erbjuder privata hälsovårdstjänster. Du kan gå till en privat läkarstation även om du inte har rätt att använda den offentliga hälsovårdens tjänster i Finland.

På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv. I vissa fall ersätter Kela en liten del av kostnaderna för privat sjukvård.

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland.

Läkemedel

Information om köp av läkemedel hittar du på InfoFinlands sida Läkemedel.

Länken tar dig utanför tjänstenApotekareförbundet

Apotekens kontaktuppgifter

Hälsovård för papperslösa

Om du blir sjuk eller skadas, har du rätt till brådskande och nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, till exempel på en hälsostation (terveysasema) eller ett sjukhus (sairaala).

I Vanda tillhandahålls nödvändig socialservice för papperslösa av enheten för socialservice som stöder integrationen. Om du behöver hälso- och sjukvårdstjänster eller socialservice ska du ta kontakt per telefon eller besöka enheten.

Socialservice som stöder integrationen i Vanda (Kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut Vantaalla)
Fernissagatan 6, vån. 2
01300 Vanda
tfn +358 9 4191 7030

Global Clinic ger hälsorådgivning för papperslösa på numret 044 977 45 47.

Jourmottagning

På kvällar, helger och storhelger är hälsostationerna stängda. Om du insjuknar akut eller råkar ut för en olycka och inte kan vänta tills hälsostationen öppnar, kontakta jourmottagningen.

I Vanda finns jourmottagningen på Pejas sjukhus (Peijaksen sairaala). Adress:

Peijaksen yhteispäivystys
Sjukhusgatan 1
01400 Vanda
Tfn 116 117

Om du blir akut sjuk, kan du även besöka någon annan jourmottagning i huvudstadsregionen. Mer information om jourmottagningarna hittar du på webbplatsen för Vanda och Kervo välfärdsområde.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Jourmottagningar

Barns hälsa

I hälsovården av barn under skolåldern får man hjälp av rådgivningsbyråerna (neuvola).

Telefonnumret till rådgivningsbyråerna i Vanda och Kervo välfärdsområde är 09 4191 5100. Du kan boka en tid på rådgivningen eller fråga om råd om du har frågor kring barnets hälsa.

Skolhälsovården har hand om skolbarns hälsa. Mer information hittar du på webbplatsen för Vanda och Kervo välfärdsområde.

Om ett barn insjuknar akut, ska du kontakta hälsostationen. Hälsostationerna har öppet måndag till fredag kl. 8–16.

När hälsostationen har stängt ska du kontakta jourmottagningen vid Barnsjukhuset. Jourmottagningen tar endast hand om barn med brådskande hjälpbehov.

Telefonnumret till jourmottagningen är 116 117.

Adress:

Barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9
Helsingfors

Du kan även ta barnet till en privat läkarstation. I Vanda finns många privata läkarstationer som även tar hand om barn.

Läs mer: Barns hälsa.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Rådgivningsbyråer

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Tidsbokning och rådgivning

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Information om skolhälsovården

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Hälsostationerna

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Jourmottagningar

Tandvård

Offentlig tandvård

Tidsbokningsnumret till tandvården i Vanda betjänar dig på sex olika nummer. Välj rätt servicenummer enligt din situation bland följande alternativ:

värk och första hjälpen (brådskande vård): 09 4191 2010
avbokningar (dygnet runt, med möjlighet att avboka via röstmeddelande): 09 4191 2020
tandreglering (ombokningar och avbokningar): 09 4191 2030
öst (Dickursby, Håkansböle och Västerkulla): 09 4191 2060
väst (Myrbacka, Mårtensdal och Herrgårdsforsen): 09 4191 2070
norr (Björkby, Korso och Kervo): 09 4191 2050

Om du inte behöver brådskande tandvård, ring efter kl. 10.00. Om du behöver brådskande tandvård, ska du ringa tidsbokningen så fort den öppnar kl. 7.30.

Mottagningen för brådskande vård finns vid Dickursby hälsostation måndag till fredag kl. 8–14.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Information om tandvården

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Tandkliniker

Tandvårdens jourmottagning

Under kvällar och veckoslut finns tandvårdsjouren på Parksjukhuset i Mejlans sjukhusområde i Helsingfors. Ring jourmottagningen på förhand.

Telefonnumret är 09 471 71110. Tidsbokningen har öppet vardagar kl. 14–21 och på veckoslut kl. 8–21.

Tandvårdens nattjour (hammashoidon yöpäivystys) finns på Tölö sjukhus olycksfallsstation. 

Hammashoidon yöpäivystys, kl. 21–8
Tölö sjukhus olycksfallsstation, Oral och käkkirurgisk jourmottagning
Ring oss innan du söker dig till jourmottagningen. Tfn 116 117.

Barns tandvård

Om tandvården för barn under skolåldern får du information på barnrådgivningen (lastenneuvola) och vid tandklinikerna (hammashoitola). Barn under 17 år kallas till tandkliniken för undersökning med cirka två års mellanrum.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Rådgivningsbyråer

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Information om tandvården för skolbarn

Privata tandvårdstjänster

I Vanda finns också privata tandläkare. Om du inte har rätt att använda de offentliga hälsovårdstjänsterna, kan du söka dig till en privat tandläkare.

Hos en privat tandläkare måste du betala samtliga kostnader själv. I vissa fall ersätter Kela en liten del av kostnaderna för privat tandvård.

Läs mer: Tandvård.

Mental hälsa

Om du behöver psykisk hjälp eller stöd, ska du kontakta din hälsostation (terveysasema). På hälsostationen behandlas de vanligaste psykiska problemen. Från hälsostationen kan du remitteras vidare exempelvis till depressionsskötare.

Vanda mentalvårdstjänsters (Vantaan mielenterveyspalvelut) telefontjänst: 09 4191 1100

Om hälsostationen inte har öppet och situationen är akut, ska du kontakta samjouren vid Pejas sjukhus (Peijaksen sairaalan yhteispäivystys).

Peijaksen yhteispäivystys
Sjukhusgatan 1
01400 Vanda
Tfn 116 117

Om du behöver omedelbar krishjälp, kan du också ta kontakt med social- och krisjouren. Den har öppet dygnet runt.

Social- och krisjouren
Tfn 09 4191 5800

Läs mer: Mental hälsa.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Information om mentalvårdstjänsterna

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Hälsostationerna

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Jourmottagningar

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Social- och krisjouren

Sexuell hälsa och prevention

Om du behöver preventivmedel eller abort eller misstänker att du har en könssjukdom, kan du kontakta preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningen. Du kan boka tid per telefon. 

Om du har en könssjukdom kan du även besöka polikliniken för könssjukdomar i Helsingfors eller en hälsostation.

Vanda erbjuder ungdomar under 20 år gratis preventivmedel. Även unga vuxna under 24 år kan få gratis preventivmedel om de använder långvariga preventivmedel såsom spiral eller p-stav.

Läs mer: Sexuell hälsa och prevention.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Preventivrådgivningen

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Hälsostationerna

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Polikliniken för könssjukdomar

Graviditet och förlossning

Vid mödrarådgivningen (äitiysneuvola) följs moderns, fostrets och hela familjens hälsotillstånd under graviditeten. Kontakta rådgivningsbyrån (neuvola) när du upptäcker att du är gravid.

Mödra- och barnarådgivning telefontjänst
09 4191 5100

Via rådgivningsbyråernas telefontjänst kan du boka tid på rådgivningsbyrån och fråga hälsovårdaren om råd beträffande graviditet och förlossning.

Du kan välja ditt förlossningssjukhus bland Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) sjukhus, till exempel Jorv sjukhus (Jorvin sairaala) och Kvinnokliniken (Naistenklinikka).

Läs mer: Graviditet och förlossning och När ett barn föds i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Rådgivningsbyråer

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Preventivrådgivningen

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossning

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossningssjukhusens jourmottagning

Handikappade

Du kan få tjänster för handikappade (vammaispalvelut) om du eller en närstående till dig har en invaliditet eller en sjukdom som orsakar långvariga, betydande svårigheter att klara sig hemma och i livet utanför hemmet.

Tjänster för handikappade är till exempel personlig assistans, serviceboende, färdtjänst och ombyggnadsarbeten i bostaden.

Ta kontakt med handikapprådgivningen som utreder ditt behov av stöd, handledning och tjänster utifrån din situation.

Rådgivning för personer med funktionsnedsättning (Vammaisneuvonta)
Råtorpsvägen 8 A
01600 Vanda
Tfn: 09 4191 7020
e-post: vammaisneuvonta@vakehyva.fi (Link opens default mail program)

Läs mer: Handikappade personer.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Information om handikapptjänsterna

Missbruksproblem och spelberoende

Om du har problem med alkohol eller droger, kan du söka hjälp vid hälsostationerna, socialstationerna eller missbrukarpoliklinikerna. Tjänsten är kostnadsfri. Du kan ringa mentalvårds- och missbrukartjänsterna på numret 09 4191 1100.

Dickursby missbrukarpoliklinik
Konvaljvägen 20 C, vån. 2
01300 Vanda
Tfn 09 4191 1101

Mårtensdals missbrukarpoliklinik
Bredängsvägen 3, vån. 5
01620 Vanda
Tfn 09 8393 5534

Myrbacka missbrukarpoliklinik, drogklinik
Eldstadsvägen 7 B, vån. 2
01600 Vanda
tfn 0400 412699

Du kan söka till Myrbacka missbrukarpoliklinik via Mårtensdals eller Dickursby missbrukarpoliklinik.

Om du har spelproblem kan du söka hjälp på Spelkliniken som finns i centrala Helsingfors.

Spelkliniken
Broholmsgatan 12 A, vån. 6
00530 Helsingfors
tfn 0800 100 101, mån–fre klockan 12–18

Mentalvårds- och missbrukartjänster för unga

Ungdomscentralen Nuppi hjälper ungdomar med missbruksproblem, internetberoende eller spelberoende. Nuppi ger också stöd till ungdomar som oroar sig för rusmedelsbruket hos någon närstående person.

Läs mer: Missbruksproblem.

Länken tar dig utanför tjänstenSpelkliniken

Hjälp med penningspelproblem

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Hjälp för unga