Gå till innehållet
Suomen ja ruotsin kieli Vantaalla

Finska och svenska språket i Vanda

Publicerad17.07.2024
Du kan studera finska och svenska på flera ställen i Vanda och runt om i huvudstadsregionen. Kurser finns på olika nivåer, både avgiftsbelagda och avgiftsfria.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Språkkurser

Med hjälp av tjänsten finnishcourses.fi kan du söka en lämplig kurs i finska i Helsingfors, Vanda, Esbo eller Grankulla. Kurserna i svenska hittar du genom att klicka på länken på tjänstens startsida. Kurserna i tjänsten finnishcourses.fi är öppna för alla. Tjänsten omfattar inte arbets- och näringsbyråns kurser.

I Vanda anordnas kurser i finska och svenska språket för invandrare av Vanda vuxenutbildningsinstitut (Vantaan aikuisopisto) Kurserna vid institutet är öppna för alla. Vuxenutbildningsinstitutet ligger i Dickursby, men kurser ordnas runtom i Vanda. Adress:

Vantaan aikuisopisto
Näckrosvägen 5
01300 Vanda
Tfn (09) 8392 4342

Ytterligare information om kurser och anmälan hittar du på Vanda vuxenutbildningsinstituts webbplats och i studiehandboken. Du får studiehandboken till exempel på bibliotek eller Vandainfo samt i elektroniskt format på Vanda stads webbplats.

Arbets- och näringsbyrån anvisar invandrare till kurser i finska språket som ingår i integrationsprocessen. I samband med att en integrations- eller sysselsättningsplan upprättas för dig, kan du också få också en studieplats på en finskakurs reserverad eller också kan du ställas i kö för en studieplats. Mer information hittar du vid arbets- och näringsbyrån.

Läs mer: Studier i finska och svenska

Samtal på finska

På Vanda stadsbibliotek anordnas språkcaféer (kielikahvila), där man kan öva på att prata finska. Alla som vill lära sig tala finska är välkomna till caféerna. På språkcaféerna talar vi finska, så det är bra om du redan kan lite finska. Språkcaféerna är avgiftsfria. Mer information om språkcaféerna får du från biblioteken.

I Vanda anordnas samtalsklubbar på finska också på boendeträffpunkten i Dickursby och på Kafnettis och Myyrinkis boendeträffpunkter. Finskaklubbar avsedda för föräldrar som vårdar barn i hemmet anordnas i invånarparkerna (asukaspuisto) och i de öppna daghemmen (avoin päiväkoti). Klubbarna för att lära sig tala finska är avgiftsfria.

Läsundervisning

Nätverket Vi läser tillsammans (Luetaan yhdessä-verkosto) erbjuder undervisning i läsning och det finska språket för invandrarkvinnor. Flera olika Vi läser tillsammans-nätverk är verksamma på olika håll i Vanda. Det är avgiftsfritt att delta i grupperna.

Allmän språkexamen

Du kan avlägga allmän språkexamen i finska eller svenska språket. På utbildningsstyrelsens (Opetushallitus) webbplats finns en sökmotor med vilken du kan kontrollera var och när du kan avlägga examen. I Vanda ordnas språkexamina av till exempel Vanda vuxenutbildningsinstitut (Vantaan aikuisopisto) och Axxell.

Läs mer: Officiellt intyg på språkkunskaper.