Gå till innehållet
Muutto pois Suomesta

Flytta från Finland

Publicerad17.05.2024
Om du flyttar från Finland ska du komma ihåg att anmäla din flytt till myndigheter. En flytt till ett annat land kan påverka till exempel din sociala trygghet eller ditt uppehållstillstånd.

Flyttanmälan till myndigheter

När du flyttar utomlands från Finland ska du anmäla flytten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Digi- ja väestötietovirasto). Du kan göra anmälan på internet eller med en blankett som du får vid postkontoret eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe.

Om du flyttar permanent från Finland eller vistas utomlands två år utan avbrott återkallas ditt uppehållstillstånd. Du kan ställa Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto) en ansökan om att inte återkalla ditt uppehållstillstånd. Ansökan ska göras innan du har vistats utomlands över två år.

Mer information om detta hittar du på InfoFinlands sida Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd?.

Flytt utomlands och den sociala tryggheten

När du flyttar utomlands måste du meddela detta till FPA, om du får FPA:s förmåner eller om du har det europeiska sjukvårdskortet.

Om du får FPA:s förmåner har du vanligtvis rätt till dem även i fortsättningen om din utlandsvistelse varar sex månader eller mindre. Då anses din utlandsvistelse vara tillfällig och du behöver inte nödvändigtvis anmäla den till FPA.

En utlandsvistelse som varar 3–6 månader bör du anmäla den till FPA, om

  • du får det allmänna bostadsbidraget
  • du får stöd för hemvård av barn eller
  • om du måste köpa receptbelagda läkemedel på apoteket för över tre månaders tid.

Om du ska arbeta i ett EU-/EES-land omfattas du av den sociala tryggheten i arbetslandet under den tid då du arbetar i landet, även om arbetet pågår mindre än sex månader. Då har du inte rätt till FPA:s förmåner.

Om du flyttar utomlands för över sex månader anses din flytt vara permanent. Din rätt till FPA:s förmåner upphör då samma dag som du flyttar. I vissa situationer kan du behålla din rätt till FPA:s förmåner även om du vistas utomlands längre än sex månader.

När du är utomlands och har rätt till FPA:s förmåner ska du alltid anmäla ändringar i dina förhållanden till FPA. Till exempel ändrade familjeförhållanden eller att du börjar arbeta kan påverka din rätt till FPA:s förmåner.

Du hittar mer information om den sociala tryggheten i Finland på FPA:s webbplats och på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Frivillig återflyttning av flyktingar, asylsökande och emigranter

Om du vill återvända till ditt hemland kan du i vissa fall få stöd för frivilligt återvändande. Stödet består antingen av pengar eller tjänster. Penningsummans storlek beror på vilket land du återvänder till. Tjänsten kan till exempel vara att du får hjälp med att leta efter en bostad eller arbetsplats i det land dit du återvänder.

Du kan få stöd om:

  • du är asylsökande och handläggningen av din ansökan är oavslutad
  • du har fått ett negativt beslut på din asylansökan
  • du är ett offer för människohandel och du inte har en hemkommun i Finland
  • du har ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet
  • du har fått tillfälligt skydd
  • din flyktingstatus i Finland har upphört eller återkallats eller det har fattats beslut om att avvisa dig.

Om du är kund hos en mottagningscentral kan du ansöka om stöd för frivilligt återvändande vid din egen mottagningscentral. Om du inte är kund hos en mottagningscentral kan du ansöka om stöd hos Migrationsverket.