Gå till innehållet
Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet

Finska medborgares rättigheter och skyldigheter

Publicerad20.06.2024
Finska medborgare har vissa rättigheter och skyldigheter som utlänningar bosatta i Finland inte nödvändigtvis har.

Rättigheter

  • rätt att få finskt pass
  • rätt att resa till Finland och vägra att bli utlämnad till ett annat land
  • rätt att rösta i presidentval, riksdagsval och folkomröstningar då man fyllt 18 år.
  • rätt att ställa upp som kandidat i riksdagsval då man fyllt 18 år.
  • möjlighet att bli utnämnd till sådana statliga ämbeten för vilka det krävs finskt medborgarskap
  • EU-medborgarnas rättigheter som rätten att fritt röra sig och arbeta inom EU:s område och rätten att rösta och ställa upp som kandidat i EU-val

Skyldigheter

  • Finska medborgare har skyldighet att delta i landets försvar eller bistå i det. Män som har fyllt 18 år har värnplikt (asevelvollisuus).
  • Finska medborgare har skyldighet att följa Finlands lagar även annanstans än i Finland. Finska medborgare kan i Finland dömas för brott som begåtts utomlands.

Observera att dessa är rättigheter och skyldigheter som ingår i det finska medborgarskapet. Information om rättigheter och skyldigheter som gäller alla som är bosatta i Finland finns på InfoFinlands sida Dina rättigheter och skyldigheter i Finland.