Gå till innehållet
Pohjoismaiden kansalaiset

Nordisk medborgare

Publicerad11.04.2024
Om du är medborgare i ett nordiskt land och flyttar till Finland, behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd eller motivera din vistelse i Finland. Du kan arbeta, driva ett företag eller studera i Finland med lika villkor som finländska medborgare.

De nordiska länderna är Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Eftersom Åland hör till Finland och Färöarna och Grönland till Danmark, är även ålänningarna, färingarna och grönländarna nordbor.

Om du ska bo i Finland i högst sex månader, behöver du inte göra några anmälningar till myndigheterna i Finland.

 Om du ska bo i Finland i mer än sex månader, registrera dig på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Fyll i blanketten Registrering av utlänning på förhand. Ta den personligen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe och ta även med ditt officiella identitetskort eller ditt giltiga pass.

Gör registreringen så fort som möjligt, dock senast inom en månad efter att du har flyttat till Finland.

Finländsk personbeteckning

I Finland behöver du personbeteckning för att sköta många ärenden: till exempel för din arbetsgivare eller för att sköta bankärenden. När du har en finländsk personbeteckning kan du, om du vill, grunda ett företag i Finland.

Du får en personbeteckning från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, när du registreras i befolkningsdatasystemet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sparar i det finländska befolkningsdatasystemet dina basuppgifter, såsom ditt namn, ditt födelsedatum, ditt medborgarskap, dina familjeförhållanden och din adress.

Det är bra att ta reda på vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på din hemort, om du har rätt till en hemkommun i Finland. Om du har en hemkommun i Finland, har du vanligen rätt att använda dig av den kommunens tjänster.

Om du avser att bo i Finland under ett år eller vill inte ha en hemkommun, kan du begära en tillfällig adress för registrering i befolkningsdatasystemet.

Läs mer på InfoFinlands sida: Registrering som invånare.

Läs mer på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Familjemedlemmar till nordiska medborgare

Om en av dina familjemedlemmar, som flyttar med dig till Finland, inte är medborgare i ett nordiskt land, kan han/hon behöva uppehållstillstånd eller ett registreringsintyg över uppehållsrätt för EU-medborgare.

Läs mer på InfoFinlands sidor EU-medborgare eller Icke-EU-medborgare.

Lokalinformation