Gå till innehållet
Paluumuutto Suomeen

Till Finland som återflyttare

Publicerad26.03.2024
Om du är av finländsk härkomst eller har en nära kontakt med Finland kan du beviljas uppehållstillstånd i Finland på grund av detta. Då är du återflyttare (paluumuuttaja). Huruvida du beviljas uppehållstillstånd beror på hur starka och nära släktband du har till Finland. För att få tillståndet krävs inga andra skäl, som till exempel arbete eller studier.

Personer som aldrig själv har varit finska medborgare men vars ena förälder eller mor- eller farförälder är eller har varit infödd finsk medborgare betraktas som återflyttare (paluumuuttaja) av finsk härkomst. Också före detta finska medborgare räknas som återflyttare.

Avkomlingar till infödda finska medborgare

Du kan beviljas uppehållstillstånd i Finland om minst en av dina föräldrar eller mor- eller farföräldrar är eller har varit infödd finsk medborgare. Med infödd finsk medborgare avses en person som har fått finskt medborgarskap vid födseln.

När du ansöker om tillstånd måste du ge en tillförlitlig bild av din härkomst, som till exempel uppvisa den ursprungliga födelseattesten av en förälder eller en mor- eller farförälder samt ett intyg över ert släktskap. Du krävs inte på redogörelse över din utkomst.

Före detta finska medborgare

Om du är en före detta finsk medborgare kan du på denna grund få uppehållstillstånd i Finland. Förutsättningen är inte att du är en infödd finsk medborgare, utan du kan också ha fått det finska medborgarskapet på ansökan. Du krävs inte på redogörelse över din utkomst.

Om du är en före detta finsk medborgare kan du återfå ditt finska medborgarskap genom att göra en medborgarskapsanmälan (kansalaisuusilmoitus). Läs mer på InfoFinlands sida Finskt medborgarskap.

Ansökan om uppehållstillstånd

Du kan ansöka om uppehållstillstånd antingen utomlands innan du kommer till Finland eller i Finland. Utomlands kan du ansöka om tillstånd vid den närmaste av Finlands ambassader, i Finland vid Migrationsverkets tjänsteställe.

Du måste personligen gå och lämna in ansökan om uppehållstillstånd. Ta med dig originalexemplaren av de bilagor som krävs för ansökan när du lämnar in din ansökan vid ambassaden eller Migrationsverkets tjänsteställe.

När du ansöker om uppehållstillstånd måste du ha med dig ett pass för att kunna styrka din identitet. När du ansöker om tillstånd tas dina fingeravtryck för det biometriska uppehållstillståndskortet.

Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd. Avgiften måste betalas i samband med att man lämnar in sin tillståndsansökan.

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning.

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe för att registrera dig som invånare. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.